Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Når du skal ud ad døren, er der mulighed for at benytte den ny indførte taxaordning eller NT-flextur

Kørsel til aktivitet

Der er nu mulighed for at benytte sig af den ny indførte taxaordning eller NT-flextur. Se nedenstående:

Den gamle Taxaordning er tilbage
Takket være et godt og ihærdigt arbejde i Ældrerådet, starter vi taxaordning op igen efter sommerferien.

Udvalget for Teknik og Miljø, der står for busser og taxa i kommunen, har samarbejdet med Ældreomsorgsudvalget om at genindføre nedenstående taxaordning på Ældrerådets opfordring.

Aktiviteten har igen et tilbud om taxakørsel
Kørselsordning er forbeholdt brugere med funktionsnedsættelse. Det vil sige, at man ikke selv er i stand til at transportere sig til aktivitetscenter ved gang, cykling, kørsel i egen bil eller offentligt transportmiddel.

Undtagelsesvist kan der gives dispensation fra de gældende regler, hvis særlige forhold taler derfor. Dispensation foretages af en aktivitetsmedarbejder og beror på et individuelt skøn.

Der er kun 1 kørsel ind om formiddagen og 1 kørsel ind om eftermiddagen, f.eks. på følgende tidspunkt:
Formiddag: ind til kl. 09.00 hjem kl. 11.30
Eftermiddag: ind til kl. 13.00 hjem kl. 15.30

Pris hver vej er 30 kr.

10-turs taxakort købes hos aktivitetsmedarbejderne. Ordningen kan benyttes til max 2 ugentlige aktiviteter.

Om NT-Flextur

Flextur administreres af Nordjyllands Trafikselskab og er en kombination af bus og taxa, hvor du hentes i enten taxa eller minibus.

Flextur er et billigt og fleksibelt alternativ, når du skal ud af døren. Du bliver hentet ved din fordør og bliver kørt hvorhen du vil.

Du skal betale direkte til chaufføren, og prisen afhænger af, hvor langt du kører.

Hvordan fungerer NT-Flextur?

Flextur kan benyttes i tidsrummet mellem kl. 06:00-23:00 og kører den korteste vej med de passagerer, der har bestilt.

Du kan bestille Flextur fra 14 dage før, du skal bruge kørslen, og indtil 2 timer inden, du skal af sted.

Du skal ringe og bestille Flextur på telefon 9934 1134 i tidsrummet kl. 07:00-20:00.

Du kan bestille Flextur som en fast tur, så du ikke behøver ringe hver uge. HUSK at afbestille, hvis du en dag ikke skal med.

Hvem kan hjælpe mig med Taxa eller Flextur?

Kontakt aktivitetsmedarbejderne, hvis du har brug for hjælp, så vil vi gerne hjælpe dig taxa eller NT-Flextur.

Center: Kontaktperson: 
Margrethelund Plejehjem 

Anne Marie Simonsen Christensen
Tlf.: 20 96 42 13
anne.marie.simonsen@99454545.dk

Linda Baszczak
Tlf.: 29 64 91 67
linda.baszczak@99454545.dk

Asaa

Charlotte Mikkelsen
Tlf.: 25 23 67 19
charlotte.mikkelsen@99454545.dk

Rosendalcentret  Charlotte Mikkelsen
Tlf.: 25 23 67 19 / 98 85 45 20
charlotte.mikkelsen@99454545.dk
Stengården 

Anne Marie Simonsen Christensen
Tlf.: 20 96 42 13
anne.marie.simonsen@99454545.dk

Hellevadlund Plejecenter  Helle Rasmussen
Tlf.: 25 23 67 18
helle.rasmussen.2@99454545.dk
Elmehøj 

Linda Baszczak
Tlf.: 29 64 91 67
linda.baszczak@99454545.dk

Rosengården  Helle Rasmussen
Tlf.: 25 23 67 18
helle.rasmussen.2@99454545.dk  

Plejecenter Valdemarsgade

Linda Baszczak
Tlf.: 29 64 91 67
linda.baszczak@99454545.dk
Aktivitetscenter Grønningen  Tlf.: 99 45 51 87 
Jydske Ås Flauenskjold  Camilla Hein Kjeldsen
Tlf.: 25 23 67 17
camilla.hein.kjeldsen@99454545.dk
Aktivitetsleder
Aktivitet og Frivillige
Lone Nørgaard Larsen
Tlf.: 99 45 44 14 el. 29 40 36 21
Mail: lone.norgaard.larsen@99454545.dk
Opdateret 2. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Charlotte Mikkelsen