Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden.
Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år.
Ledsageordningen er en mulighed for dig med handicap
Ledsageordning

Ansøg om ledsageordning

Når du vil ansøge om ledsageordning i Brønderslev Kommune, skal du anvende selvbetjeningsløsningen under Selvbetjening - Handicap ”Ansøg om ledsagelse” og sende den til:

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Personlig henvendelse for borgere mellem 30-67 år

Visitationen – Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Kl. 10:00-14:00

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Teamkoordinator Anne Kathrine Hall
anne.gandrup.hall@99454545.dk
Telefon: 9945 5780
Telefontid: Alle hverdage kl. 08:00-09:00

Eller på vagttelefonen: 9945 4521
Telefontid: Kl. 08:00-09:00 og 10.00-13.30

Personlig henvendelse for borgere mellem 15-29 år

Ungecenter
Maltevej 15
9700 Brønderslev

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Ungecenter
ungecenter@99454545.dk
Telefon: 9945 4705
Telefontid: Kl. 08.00-14.00

Personlig henvendelse for borgere mellem 12-14 år

Brønderslev Kommune
Børn- og Familieafdelingen
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Børn- og Familieafdelingen
Telefon: 9945 4545

Når/hvis du får bevilget ledsagelse, bliver ordningen administreret af Brønderslev Kommune, uanset hvilken afdeling.

Hvem kan søge om ledsageordning?

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning.

Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Du søger ved at bruge den digitale løsning 'Ansøg om ledsageordning'.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Du kan selv vælge din ledsager

Du har ret til selv at udpege en person som ledsager. Det må som udgangspunkt ikke være dine forældre, din ægtefælle eller et andet nærtstående familiemedlem.

Den person, du udpeger, bør have interesse i at arbejde med personer med handicap.

Ved valg af ledsager bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fælles interesser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Brønderslev Kommune kan hjælpe dig med at finde en ledsager, hvis du ikke selv kan finde en.

15 timers ledsagelse om måneden

Bevilges du en ledsageordning, betyder det, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" ubrugte timer i højest 6 måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på 6 måneder, maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Vælger du opsparingsordningen, skal det fremgå af bevillingen. Det vil sige, du i ansøgningen skal gøre opmærksom på, at du ønsker at spare timer op.

Dine opsparede timer kan du fx bruge på at tage ledsager med til familiearrangementer, på weekendophold, ferie m.v.

Ledsageordningen dækker kun ledsagelse uden for hjemmet. Det vil sige, at din ledsager ikke kan foretage indkøb eller lignende for dig, med mindre du selv deltager.

Ansøg om tilskud til ledsagerens udgifter

Du skal selv betale egne udgifter til en valgt aktivitet og betale transport for både dig selv og din ledsager plus ledsagerens udgifter, hvis du ønsker dennes tilstedeværelse under aktiviteter, der koster penge (fx biograf, restaurant, teater og lignende).

Du vil dog ved henvendelse til kommunen kunne få et beløb på op til 883 kr. årligt (2018-priser) til befordring og andre aktiviteter, der skal betales for, fx biograf-, teater- eller restaurantbesøg.

Udbetalingen sker på baggrund af sandsynliggjorte udgifter. Beløbet udbetales en gang årligt og er skattefrit. Bevillingen vil være gældende for 1 år, og du skal genansøge om beløbet hvert år.

Der er desuden mulighed for at søge om et ledsagerkort hos Dansk Handicaporganisationers Brugerservice.

Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum.

Du kan søge om ledsagelse hos kommunen.

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Du søger i kommunens. Brug den digitale løsning 'Ansøg om ledsageordning'.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance. Du kan læse om ordningen på borger.dk.

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 883 kr. (2018), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge det.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Kontakt

Visitationen
- Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454421

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Opdateret 19. maj 2018
Skrevet af Børne- og Socialministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Ulla Søborg