Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udbetaling af feriepenge

Her på siden kan du se, hvordan du får dine feriepenge udbetalt.

Hvad er feriepenge?

Feriepenge kan være ferie med løn og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Ferietillæg er det tillæg, som din arbejdsgiver betaler dig ud over din løn, hvis du holder ferie med løn. Hvis du ikke har optjent ret til ferie med løn, kan du have optjent feriegodtgørelse.

Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april. Du optjener feriepenge i hele kalenderåret og kan bruge dem i det efterfølgende ferieår. Det vil sige, at de feriepenge du har optjent mellem den 1. januar og den 31. december 2014, kan du bruge i ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016.

Ferie med løn og udbetaling af ferietillæg

Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn, når du holder ferie. Desuden har du krav på et ferietillæg på 1% af din løn i optjeningsåret fra din arbejdsgiver. Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder.

Udbetaling af feriegodtgørelse

Når du har optjent feriegodtgørelse, kan du få udbetalt et beløb svarende til det antal feriedage, du holder.

Hvordan får jeg mine feriepenge?

Du skal vide, hvor dine feriepenge er. De kan være hos:
 • ​en feriekortordning eller hos
 • din arbejdsgiver – spørg arbejdsgiver, hvis du er i tvivl.
Udfyld feriekort
Du får et feriekort i Digital Post, e-Boks eller med posten. Det skal du udfylde og sende retur.​

Feriekort

Et feriekort er en betegnelse for de beviser, der kommer fra andre feriekortordninger end FerieKonto. Læs på kortet, hvem der administrerer dine feriepenge. Er du i tvivl, så spørg den arbejdsgiver, du har optjent feriepengene hos.
Hvis du, når ferieåret begynder den 1. maj, har optjent højst 1.500 kr. i feriepenge, bliver feriepengene automatisk udbetalt til dig.

Hvis du, når ferieåret slutter den 30. april, har højst 2.250 kr. tilbage, og feriepengene enten stammer fra et ophørt ansættelsesforhold eller den 5. ferieuge, bliver feriepengene automatisk udbetalt til dig.

Hvis du har mistet dit feriekort, kan du bede om at få et nyt hos feriekortordningen eller din tidligere arbejdsgiver.

Retten til dine feriepenge udløber efter tre år
Du kan få udbetalt dine feriepenge i op til tre år efter ferieårets udløb. Det gælder dog kun, hvis du har holdt ferien eller har været forhindret i at holde ferien i det ferieår, hvor pengene hører til.

Hvordan får jeg mine feriepenge hos FerieKonto?

Du får et brev

Når du har feriepenge hos FerieKonto, får du et brev i marts, hvor der står, hvor mange feriepenge du har. Du kan dog allerede fra den 1. marts se dine feriepenge på FerieKontos selvbetjening. Mener du, at der er fejl i det indbetalte beløb eller antal feriedage, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Brug Selvbetjening eller tast-selv telefon

Du skal indtaste din ferie på FerieKontos selvbetjening eller på TastSelv-telefon 70 11 03 03, efterhånden som du skal holde ferie. FerieKonto overfører derefter pengene til din NemKonto i løbet af ca. 5 hverdage.

Du kan tidligst få dine feriepenge 1 måned, før du holder ferie.

Automatisk udbetaling

Hvis du, når ferieåret begynder den 1. maj, har optjent mindre end 1.500 kr. i feriepenge, sætter FerieKonto automatisk pengene ind på din NemKonto. Du får ikke brev. Pengene udbetales ca. 1. maj.

Hvis du, når ferieåret slutter den 30. april, har mindre end 2.250 kr. tilbage, sætter FerieKonto automatisk pengene ind på din NemKonto. Du får ikke brev. Pengene udbetales ca. 15. juni.

Retten til dine feriepenge udløber efter tre år

Du kan få udbetalt dine feriepenge i op til tre år efter ferieårets udløb. Det gælder dog kun, hvis du har holdt ferien eller har været forhindret i at holde ferien i det ferieår, hvor pengene hører til.

Hvornår indbetaler min arbejdsgiver feriepenge til FerieKonto?

Timelønnet

Er du timelønnet, indbetaler din arbejdsgiver dine feriepenge til FerieKonto en gang i kvartalet:

 • 7. februar (for oktober, november, december)
 • 7. maj (for januar, februar, marts)
 • 7. august (for april, maj, juni)
 • 7. november (for juli, august, september)

Ca. 5 hverdage efter at din arbejdsgiver har indbetalt, kan du og FerieKonto se de indbetalte penge på FerieKontos selvbetjening.

Din arbejdsgiver skal først indbetale feriepenge for januar, februar og marts den 7. maj. Det betyder, at du og FerieKonto først kan se pengene omkring d. 15. maj.

Fratrådt funktionær

Er du ansat med ret til løn under ferie, skal din arbejdsgiver først indbetale dine feriepenge, når du fratræder. Arbejdsgiver skal indbetale pengene til FerieKonto den 7. i den 2. måned, efter du er fratrådt. Ca. 5 hverdage derefter, kan du og FerieKonto se de indbetalte penge på selvbetjeningen.

Eksempel: Er du fratrådt i december måned, vil du kunne se pengene ca. den 15. februar.

Holder du ferie lige efter, du er fratrådt

Hvis du er fratrådt et job, hvor du havde ferie med løn og du holder ferien i perioden efter du er fratrådt, og inden din arbejdsgiver skal indbetale feriepengene til FerieKonto, må din arbejdsgiver gerne udbetale feriepengene til denne ferie direkte til dig. De resterende feriepenge skal din arbejdsgiver indbetale til FerieKonto.

For eksempel: Din sidste arbejdsdag er 31. december 2014. Du holder ferie fra 12. januar - 16. januar 2014. Arbejdsgiver må udbetale 5 feriedage direkte til dig ved fratrædelsen. Resterende feriepenge indberettes og indbetales til FerieKonto.

Vær opmærksom på, at lørdag, søndag og helligdage ikke er feriedage.

Hvis du mener, dine feriepenge eller feriedage er beregnet forkert:

Du skal kontakte din arbejdsgiver. Det er nemlig din arbejdsgiver, som beregner og indberetter feriepengene og det antal feriedage, du har optjent. Din arbejdsgiver skal derfor selv rette feriedagene.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver har trukket skat af dine feriepenge, før de bliver indbetalt til FerieKonto.

Du kan selv regne ud, hvor mange feriepenge du skal have på beregneren:

Hvor mange feriepenge har jeg optjent?

Har du fået et feriekort, kan du se på kortet, hvor mange feriepenge du har. Hvis du er i tvivl, kan arbejdsgiveren eller administratoren, der har udstedt feriekortet, oplyse det for dig.

Hvis du har mistet dit feriekort, kan du bede om et nyt hos feriekortordningen eller hos din tidligere arbejdsgiver.

Har du ret til ferie med løn, kan din arbejdsgiver oplyse dig, om du har ferie tilbage. Det er en god idé også selv at holde regnskab med din ferie.

Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge til FerieKonto, sender FerieKonto et brev til dig i marts, hvor du får at vide, hvor mange feriepenge du har.

Du kan altid se, hvor mange feriepenge du har hos FerieKonto ved at logge på FerieKontos selvbetjening. Du skal bruge dit NemID.

Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar selv at få holdt din ferie.

Hvornår får jeg mine feriepenge?

Du skal som hovedregel holde din ferie for at få dine feriepenge udbetalt.

Du kan tidligst få dine feriepenge en måned før din første feriedag. Første feriedag kan tidligst være den 1. maj.

Har du søgt om feriepenge fra FerieKonto, får du dine penge ca. 5 hverdage efter, du har indtastet dem på selvbetjening eller på TastSelv-telefonen. Også selv om du taster ferien med tilbagevirkende kraft. Du kan tidligst få dine feriepenge en måned før din første feriedag. Pengene kommer ind på din NemKonto.

Kan jeg få feriepenge fra sidste ferieår udbetalt?

Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt dine feriepenge, når ferieåret er udløbet den 30. april. Der kan dog i visse tilfælde gøres en undtagelse, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • dine feriepenge udgør højst 2.250 kroner efter skat ved ferieårets afslutning
 • du har feriepenge til gode fra den femte ferieuge
 • du har optjent pengene i et tidligere job, hvor du er stoppet senest den 30. april
 • du har holdt din ferie i ferieåret (se betingelserne nedenfor)
 • på grund af en feriehindring har du ikke kunnet holde ferien inden udløbet af hovedferieperioden eller ferieåret (se betingelserne nedenfor).

Hvis du ansøger om udbetaling efter betingelse 2 eller 3 skal du bruge blanket FE 1. Blanketten er tilgængelig på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

Når du søger om udbetaling efter betingelse 2 eller 3, og du har fået enten børnepasningsorlovsydelse, kontanthjælp, feriedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller særlig ydelse i ferieåret, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få feriepenge for. Hvis du fx har fået kontanthjælp i perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014, vil antallet af dage med kontanthjælp blive trukket fra dine feriedage.

Du kan få dine feriepenge udbetalt i op til tre år efter ferieårets udløb, hvis du får dem udbetalt efter betingelse 4 eller 5. Hvis feriepengene fx er optjent i 2011, skal du søge inden 30. april 2016. Der gælder de samme regler for underskrift på feriekort, som hvis du skal have feriepengene udbetalt i ferieåret.

Udbetaling af feriepenge før tid

Du kan som hovedregel først få dine feriepenge udbetalt i det ferieår, der følger efter optjeningsåret. Et ferieår løber fra 1. maj til 30. april.

I visse tilfælde kan feriepenge udbetales tidligere:

 • Du har optjent højst 750 kr. i feriegodtgørelse efter skat, når du fratræder din stilling (kan udbetales af arbejdsgiver).
 • Du har højst optjent 1.500 kr. i feriegodtgørelse efter skat ved optjeningsårets udløb den 31. december.
 • Hvis du fratræder dit job og flytter til udlandet Du skal skaffe dokumentation i form af en framelding til cpr-registret. Du skal søge om udbetaling senest 6 måneder efter, at du er fratrådt dit job – ellers skal du holde ferie.
 • Du forlader arbejdsmarkedet på grund af alder eller helbred: I visse tilfælde kan du få dine feriepenge udbetalt før tid i forbindelse med, at du forlader arbejdsmarkedet på grund af alder eller helbred. Du skal dokumentere, at du har forladt arbejdsmarkedet i form af en afgørelse om tilkendelse af pension, førtidspension, udbetaling fra en individuel pensionsordning eller udbetaling fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold. Du skal søge om udbetaling senest 6 måneder efter, at du er fratrådt dit job – ellers skal du holde ferie.
 • Hvis du har overført ferie fra et ferieår til det næste, men ikke når at holde ferien, inden du fratræder, så skal du have udbetalt feriepenge for feriedage ud over 25 dage.

Var du forhindret i at holde ferie?

Hvis du er forhindret i at holde din planlagte ferie, skal du så vidt muligt holde ferien på et andet tidspunkt i løbet af ferieåret. Du kan få feriepengene udbetalt hvis:

 • du er forhindret i at holde ferien op til den 30. september. Du kan dog højst få 15 feriedage udbetalt.

- eller

 • du er forhindret i at holde ferien op til den 30. april.

Du kan også aftale med din arbejdsgiver at ferien bliver overført til næste ferieår. Det kræver at du er omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver ret til overførsel af ferie på grund af en feriehindring. Det er en betingelse, at du er forhindret i at holde ferien inden ferieårets udløb den 30. april. Desuden skal der være tale om en feriehindring efter ferieloven.

Hvis du har ret til erstatningsferie for sygdom opstået under ferien, og du på grund af sygdom er forhindret i at holde ferien inden ferieårets udløb den 30. april, har du altid ret til at overføre ferien til det efterfølgende ferieår.

Se en liste over gyldige feriehindringer:

Den, der administrerer dine feriepenge kan bestemme, om du kan få pengene udbetalt på forskud, eller om du først kan få dem, når ferieperioden eller ferieåret udløber.

Administratoren kan selv udbetale feriepengene til dig frem til 30. september efter ferieårets udløb.

Kan jeg overføre mine feriepenge til næste ferieår?

Du kan aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie, med mindre der står andet i din overenskomst. Aftalen skal være på skrift. Du og din arbejdsgiver skal have aftalt at overføre ferien, inden den 30. september efter ferieåret er slut.

Vær opmærksom på, at du højst kan overføre 5 feriedage til næste år. Det kræver, at du har optjent mere end 20 dages ferie. Du kan nemlig kun overføre de feriedage, du har optjent udover de 20 dage. Fx hvis du har optjent 23 feriedage, kan du overføre de 3 dage til næste år.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto, overfører du ferie ved at din arbejdsgiver udfylder og sender en blanket til FerieKonto senest den 30. september. I skal begge underskrive, inden blanketten sendes.

Udbetaling af feriepenge i udlandet

Opholder du dig i udlandet, skal du som udgangspunkt holde din ferie som normalt for at få udbetalt dine feriepenge.

Er du under dit ophold i udlandet forhindret i at holde din ferie, fordi du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af den danske ferielov, kan du under visse betingelser alligevel få udbetalt dine feriepenge.

Du kan få udbetalt alle dine feriepenge fra både det foregående og det indeværende optjeningsår, hvis du fratræder dit lønarbejde og framelder dig folkeregisteret i Danmark i forbindelse med, at du opholder dig i udlandet. Du skal da dokumentere, at du har frameldt dig folkeregisteret over for den, der administrerer dine feriepenge. Kommunen kan give dig dokumentationen.

Du skal huske at søge om at få feriepengene udbetalt senest 6 måneder efter, at du fratræder dit lønarbejde og framelder dig folkeregistret. Ellers mister du retten til at få dine feriepenge udbetalt efter denne regel.

Færøerne og Grønland har egne ferielove. Hvis du flytter til Færøerne eller Grønland og tilmelder dig folkeregistret der, bliver du automatisk frameldt det danske folkeregister. Du skal herefter følge den lokale ferielov.

Der gælder særlige regler for FerieKonto.

Hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler dine feriepenge

Din arbejdsgiver har pligt til at betale dig de feriepenge, som du har krav på. Din arbejdsgiver må kun i særlige situationer modregne i dine feriepenge, dvs. undlade at betale feriepenge til dig.

Du skal kontakte din arbejdsgiver skriftligt for at få dine feriepenge. Hvis din arbejdsgiver stadig ikke betaler, har du ret til senest 3 år efter ferieårets udløb at søge om pengene ved en retssag, en politianmeldelse, en fagretlig behandling eller ved at henvende dig til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Er du medlem af en fagforening, skal du bede om hjælp der.

Du kan skrive til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Gør du det, skal du forinden have rejst kravet over for din arbejdsgiver. Du skal derfor som minimum vedlægge en kopi af brevet til din arbejdsgiver og kopi af dine lønsedler eller årsopgørelsen fra SKAT. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke pligt til at behandle din sag, og du kan risikere, at den bliver afvist.

Sagen bliver typisk overgivet til politiet, hvis dine feriepenge ikke bliver betalt, efter at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har skrevet til din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, kan du muligvis også få hjælp hos Lønmodtagernes Garantifond - LG

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse mv., medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

På pension eller efterløn – kan jeg få mine feriepenge?

På pension:

Du skal søge om feriepengene senest 6 måneder efter, du er fratrådt dit arbejde og gået på pension; typisk folkepension, førtidspension og arbejdsgiverbetalt alderspension (fx tjenestemandspension).

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto, kan du få dine feriepenge udbetalt ved at bruge en blanket - se linket nedenfor. Ellers spørg din arbejdsgiver om, hvordan du får pengene udbetalt.

Har du ikke nået at søge inden de 6 måneder, skal du holde ferie for at få udbetalt feriepengene:

På efterløn:

Du kan ikke få efterløn og feriepenge samtidig. Du skal altså holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

Husk at fortælle din a-kasse, at du holder ferie.

Læs mere i artiklen:

Feriepenge og offentlige ydelser

Du kan som regel ikke få feriepenge og offentlige ydelser samtidig. Kontakt din a-kasse eller kommune for mere information.

Du skal være opmærksom på, at FerieKonto giver oplysninger til a-kasse og kommune om, hvor mange feriepenge du har fået udbetalt. Det er for at forhindre snyd.

Studerende på SU:

Hvis du ikke har et job ved siden af studierne, kan du godt få feriepenge og SU samtidig. Du behøver altså ikke at holde fri fra studierne, for at få udbetalt dine feriepenge.

Har du job og tjener penge ved siden af SU"en, skal du holde ferie fra jobbet, for at få feriepengene udbetalt.

Ferie på helligdage:

Normalt kan du ikke holde ferie og få udbetalt feriepenge på helligdage.

Hvis du derimod er ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge og skal holde ferie, kan du godt holde ferie og få udbetalt feriepenge på helligdage.

Det skyldes, at du ikke har ret til dagpenge for helligdage, der indgår i en ferie.

Ved død – hvad sker der med feriepengene?

Ved dødsfald tilfalder optjente feriepenge boet. Du kan få udbetalt feriepengene, hvis du kan fremvise en skifteretsattest og er bobestyrer eller den, der har fået boet udlagt.

Hvis afdøde har feriepenge til gode fra FerieKonto, bliver de automatisk udbetalt på afdødes NemKonto. FerieKonto får ikke besked om dødsfald i udlandet.

Hvis du mener, at en afdød, der boede i udlandet, har feriepenge til gode, kan du kontakte den, der administrer feriepengene.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål og ikke kan finde svar her på borger.dk, kan du kontakte din feriepengeadministrator.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto:

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage, skal du først kontakte din ferieadministrator.

Se, hvem det er på dit feriekort eller spørg din arbejdsgiver.

Har du feriepenge hos FerieKonto:

Kan I ikke nå til enighed, kan du kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Borger.dk anbefaler også

Borger.dk anbefaler også

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Faktaboks

Opdateret 11. juli 2014

Skrevet af

Skrevet af FerieKonto og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig redaktør: Grete Christensen