Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udbetaling af feriepenge

Her på siden kan du se, hvordan du får dine feriepenge udbetalt.

Hvornår får jeg mine feriepenge?

Du skal som hovedregel holde din ferie i det rigtige ferieår for at få dine feriepenge udbetalt.

Første feriedag kan tidligst være den 1. maj.

Har du søgt om feriepenge fra FerieKonto, får du dine penge ca. 5 hverdage efter, du har søgt på selvbetjening eller på TastSelv-telefonen. Også selv om du taster ferien med tilbagevirkende kraft. Du kan tidligst få dine feriepenge en måned før din første feriedag. Pengene kommer ind på din NemKonto.

Har du søgt om feriepenge hos din arbejdsgiver eller en anden feriekasse, kan det være forskelligt, hvor lang tid der går, før dine feriepenge bliver udbetalt. Du kan kontakte den virksomhed, som skal udbetale dine feriepenge for at høre nærmere.

Du kan se navnet på den, som skal udbetale dine feriepenge, i feriebrevet under ’Udbetales af….’ eller på ved at logge på selvbetjening fra 2. marts.

Hvordan får jeg mine feriepenge for ferieåret 2015/2016?

I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge, og dine feriepenge kan derfor være hos forskellige udbetalere. Her på borger.dk kan du fra ferieåret 2015/2016 få ét samlet overblik over dine feriepenge – uanset hvem der har dem.

Du søger om udbetaling af dine feriepenge ved at bruge selvbetjening, som åbner 2. marts. Du kan også til en hver tid se, hvor mange feriepenge du har tilbage.

Digitalt feriebrev

I løbet af marts måned sender Feriepengeinfo et feriebrev til dig, hvis du har feriepenge til brug fra 1. maj. Du får brevet med Digital Post.

Hvis du, når ferieåret begynder den 1. maj, har optjent højst 1.500 kr. i feriepenge på et ansættelsesforhold, skal de udbetales til dig omkring den 1. maj. Hold øje med din konto og kontakt den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene, hvis du ikke modtager dem. Er feriepengene hos FerieKonto, bliver de automatisk udbetalt til din NemKonto.

Hvis du, når ferieåret slutter den 30. april, har højst 2.250 kr. tilbage og feriepengene enten stammer fra et ophørt ansættelsesforhold eller den 5. ferieuge, skal feriepengene automatisk udbetales til dig. Hold øje med din konto og kontakt den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene, hvis du ikke får dem. Er pengene hos FerieKonto, bliver de automatisk udbetalt til din NemKonto.

Hvordan får jeg mine feriepenge for ferieåret 2014/2015?

Hvis du har feriepenge til gode, som skal bruges inden den 1. maj 2015, får du udbetalt dine feriepenge ved at følge den vejledning du har fået, da du modtog dit feriekort eller feriebrev i starten af ferieåret.

Hvis du er i tvivl om, hvem der skal udbetale dine feriepenge for ferieåret 2014/2015, skal du spørge den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene.

Hvis du har højst 2.250 kr. tilbage, når ferieåret slutter den 30. april 2015, og feriepengene enten stammer fra et ophørt ansættelsesforhold eller den 5. ferieuge, bliver feriepengene automatisk udbetalt til dig.

FerieKonto
Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge, kan du søge om at få dem udbetalt her:

Hvor mange feriepenge har jeg optjent?

Du kan altid se, hvor mange feriepenge du har optjent ved at bruge selvbetjening. Selvbetjening åbner 2. marts.

I marts måned inden ferieåret begynder, får du et feriebrev med Digital Post fra Feriepengeinfo. I brevet får du et samlet overblik over dine feriepenge – uanset hvem, der skal udbetale dine feriepenge.

Hvis du mener, dine feriepenge eller feriedage er beregnet forkert

Du skal kontakte din arbejdsgiver. Det er nemlig din arbejdsgiver, som beregner og indberetter feriepengene og det antal feriedage, du har optjent. Din arbejdsgiver skal derfor selv rette feriedagene.

Du kan selv regne ud, hvor mange feriepenge du skal have:

Hvis du ikke kan søge digitalt

Hvis du ikke har NemID, kan du søge om at få feriepengene udbetalt på andre måder. Det afhænger af, hvem der udbetaler feriepengene.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto, kan du søge om udbetaling af feriepenge ved at bruge TastSelv telefon 70 11 03 03. Når du ringer op til TastSelv telefonen, bliver du bedt om at taste:

 • dit CPR-nr.
 • den femcifrede tast-selvkode, som står i dit feriebrevet.
 • datoen for den første dag, du vil holde din ferie. -hvor mange feriedage du vil holde.

Vær opmærksom på, at du kun kan taste én periode i døgnet.

Hvis dine feriepenge bliver udbetalt af din arbejdsgiver ellen en feriekasse, kan du udfylde en blanket og sende den til Feriepengeinfo. Blanketten er tilgængelig fra den 2. marts.

Dette gælder dog ikke, hvis du har optjent feriepenge fra en arbejdsgiver, der indberetter via Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister (ACF). Så har du fået et feriekort. På vejledningen på feriekortet kan du læse, hvordan du skal forholde dig.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Hvis du mener, at der fx er fejl i beløbet eller antallet af feriedage, skal du kontakte den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene. Det er nemlig kun arbejdsgiveren, der kan rette fejlen.

Hvis du har spørgsmål om udbetaling af dine feriepenge, skal du kontakte den, som skal udbetale dine feriepenge.

Er du i tvivl om, hvem der har dine feriepenge, kan du logge på selvbetjening fra den 2. marts og se, hvilken virksomhed, der står under ’Udbetaler’. Du kan også se det på dit feriebrev.

Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge:

Særligt for Feriepengeinfo

Hvis din ansøgning om udbetaling af feriepenge bliver afvist af den, som skal udbetale pengene, vil du få besked om det med Digital Post.

Der kan være flere årsager til, at din ansøgning bliver afvist. De typiske årsager er:

 • Din ferie er ikke aftalt med din nuværende arbejdsgiver.
 • Der er en uoverensstemmelse mellem det antal dage, som du har søgt, og de oplysninger, som den, der skal udbetale feriepengene, har.
 • Der kan være uenighed om årsagen til, at du skal have udbetalt dine feriepenge.
 • Du har søgt om udbetaling for tidligt i forhold til, hvornår du holder første feriedag og pengene kan ikke udbetales endnu.
 • Den, der skal udbetale dine feriepenge, mangler dine kontooplysninger.

Hvis din ansøgning bliver afvist, kan du se i brevet, hvem du skal kontakte.

Særligt for FerieKonto

Hvis det er FerieKonto, som skal udbetale dine feriepenge, kan du søge om at få dem udbetalt digitalt. Du kan også se, hvor mange feriepenge, der er indbetalt til dig, hvem der har indbetalt, og hvornår du tidligere har fået udbetalt feriepenge. Du kan her læse mere om indbetaling af feriepenge til FerieKonto.

Særligt for ACF

Hvis din arbejdsgiver har en kollektiv overenskomst, der kræver indberetning til Arbejdsmarkedets centrale Ferieregister (ACF) skal du søge om feriepenge som du plejer.

Når du logger på selvbetjening, kan du se, hvordan du skal søge om feriepenge via ACF.

Kan jeg få feriepenge fra sidste ferieår udbetalt?

Du kan få dine feriepenge udbetalt i op til tre år efter ferieårets udløb, hvis:

 • du har holdt din ferie i ferieåret, men glemt at hæve dine feriepenge
 • du på grund af en feriehindring ikke har kunnet holde ferien inden udløbet af hovedferieperioden eller ferieåret. Læs mere om feriehindringer.
Hvis du har holdt ferie

Hvis du har holdt din ferie i ferieåret, kan du fra den 1. oktober efter ferieårets udløb få udbetalt ikke hævede feriepenge i op til tre år efter, at feriepengene er optjent. Du får udbetalt dine feriepenge ved at kontakte den feriefond, som har fået overført dine feriepengene fra din arbejdsgiver.

Du skal sende dokumentation på, at ferien er holdt fra

 • din arbejdsgiver på ferietidspunktet.
 • din a-kasse, hvis du fik en ydelse fra a-kassen.
 • tjenestestedet, hvis du holdt ferien under aftjening af værnepligt.
 • Socialforvaltningen i din kommune i andre tilfælde.

Hvis dine feriepenge er blevet indbetalt til FerieKonto, skal du sende dokumentationen til Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Hvis dine feriepenge ikke er indbetalt til FerieKonto, skal du sende dokumentationen til den feriefond, som din arbejdsgiver har overført dine feriepenge til. Kontakt den arbejdsgiver, hvor du har optjent feriepengene for at få oplyst feriefonden.

Hvis du har været forhindret i at holde ferie

Hvis du ikke har holdt ferien på grund af fx sygdom, barsel, udlandsophold m.v., skal du sende dokumentation på det.

Det skal være fra

 • din arbejdsgiver på feriehindringstidspunktet.
 • din a-kasse, hvis du ikke havde en arbejdsgiver på feriehindringstidspunktet, og du fik en ydelse fra a-kassen.
 • tjenestestedet, hvis du på feriehindringstidspunktet var under aftjening af værnepligt.
 • Socialforvaltningen i din kommune i andre tilfælde.

Du skal sende det til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering¨
Njalsgade 72 C
2300 København S
Tlf.: 72 14 20 08

Styrelsen træffer afgørelse om udbetaling og giver feriefonden besked om at udbetale feriepengene til dig.

Særlige undtagelser

Hvis du ikke har holdt ferie eller har været forhindret i at holde ferie, kan du som udgangspunkt ikke få udbetalt feriepenge fra tidligere ferieår.

Der kan dog i visse tilfælde gøres en undtagelse, hvis:

 • du har feriedage til gode ud over 20 dage (også kaldet ’femte ferieuge’)
 • du har optjent pengene i et tidligere job, hvor du er stoppet senest den 30. april.

Hvis du opfylder de betingelser, skal du bruge blanket ’FE 1’ for at søge om udbetaling. Blanketten er tilgængelig på borger.dk i ansøgningsperioden, som er fra den 1. maj til den 30. september efter ferieårets udløb.

Hvis du har fået enten kontanthjælp, feriedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, særlige uddannelsesydelser eller særlig ydelse i ferieåret, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få feriepenge for.

Hvis din arbejdsgiver ikke indbetaler dine feriepenge

Din arbejdsgiver har pligt til at betale dig de feriepenge, som du har krav på. Din arbejdsgiver må kun i særlige situationer modregne i dine feriepenge, dvs. undlade at betale feriepenge til dig.

Du skal kontakte din arbejdsgiver skriftligt for at få dine feriepenge. Hvis din arbejdsgiver stadig ikke betaler, har du ret til senest 3 år efter ferieårets udløb at søge om pengene ved en retssag, en politianmeldelse, en fagretlig behandling eller ved at henvende dig til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Er du medlem af en fagforening, skal du bede dem om hjælp.

Du kan skrive til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Gør du det, skal du forinden have rejst kravet over for din arbejdsgiver. Du skal derfor som minimum vedlægge en kopi af brevet til din arbejdsgiver og kopi af dine lønsedler eller årsopgørelsen fra SKAT. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke pligt til at behandle din sag, og du kan risikere, at den bliver afvist.

Sagen bliver typisk overgivet til politiet, hvis dine feriepenge ikke bliver betalt, efter at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har skrevet til din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs, skal du kontakte Lønmodtagernes Garantifond (LG):

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister mellem en arbejdsgiver og lønmodtager om optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse mv., medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Ophold i udlandet – kan jeg få udbetalt feriepenge?

Opholder du dig i udlandet, skal du som udgangspunkt holde din ferie for at få udbetalt dine feriepenge.

Er du under dit ophold i udlandet forhindret i at holde din ferie, fordi du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af den danske ferielov, kan du få udbetalt dine feriepenge efter de almindelige regler om feriehindring.

Udbetaling af feriepenge før tid

Du kan som hovedregel ikke få udbetalt dine feriepenge før ferieåret starter den 1. maj.

I visse tilfælde kan feriepenge dog udbetales tidligere:

 • Du har optjent højst 750 kr. i feriepenge efter skat, når du fratræder din stilling (kan udbetales af arbejdsgiver).
 • Du har højst optjent 1.500 kr. i feriepenge efter skat ved optjeningsårets udløb den 31. december.
 • Hvis du fratræder dit job og flytter til udlandet. Du skal skaffe dokumentation i form af en framelding til folkeregistret. Du skal søge om udbetaling senest 6 måneder efter, at du er fratrådt dit job – ellers skal du holde ferie i ferieåret som sædvanlig.
 • Du forlader arbejdsmarkedet på grund af alder eller helbred. Du skal kunne dokumentere, at du har forladt arbejdsmarkedet. Dokumentation kan være:
  - en afgørelse om tilkendelse af pension eller førtidspension
  - en udbetaling fra en privat pensionsordning
  - en udbetaling fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold

Du skal søge om udbetaling senest 6 måneder efter, at du er fratrådt dit job – ellers skal du holde ferie i ferieåret som sædvanlig.

 • Hvis du har overført ferie fra et ferieår til det næste, men ikke når at holde ferien, inden du fratræder, så skal du have udbetalt feriepengene for de feriedage, der ligger ud over 25 dage.
På efterløn– kan jeg få mine feriepenge?

Du kan ikke få efterløn og feriepenge samtidig. Du skal altså holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

Husk at fortælle din a-kasse, at du holder ferie.

Læs mere i artiklen:

På pension – kan jeg få mine feriepenge?

Du skal søge om feriepengene senest 6 måneder efter, du har forladt arbejdsmarkedet for at gå på pension; typisk folkepension, førtidspension og arbejdsgiverbetalt alderspension (fx tjenestemandspension).

Hvis du har feriepenge hos Feriepengeinfo, kan du få dine feriepenge udbetalt ved at bruge selvbetjening, som åbner den 2. marts.

Hvis du har feriepenge hos FerieKonto, kan du få dine feriepenge udbetalt ved at bruge denne blanket:

Er du i tvivl om, hvem der har dine feriepenge, kan du fra den 2. marts logge på selvbetjening og se, hvilken virksomhed, der står under ’Udbetaler’. Du kan også se det på dit feriebrev.

Har du ikke nået at søge inden der er gået 6 måneder, skal du holde ferie i ferieåret for at få udbetalt feriepengene.

Ved død – hvad sker der med feriepengene?

Når Feriepengeinfo får besked om et dødsfald via Folkeregistret, sender Feriepengeinfo besked til den, som skal udbetale feriepengene. Feriepengeinfo sender også besked til skifteretten om, hvem de skal kontakte for at få feriepengene udbetalt.

I tilfælde af at oplysningen om dødsfaldet er kommet fra en pårørende (for eksempel ved dødsfald i udlandet), sørger Feriepengeinfo for at videreformidle oplysninger om udbetaling direkte til den, som skal udbetale feriepengene. Ved dødsfald tilfalder optjente feriepenge boet eller pårørende.

Hvis afdøde har feriepenge til gode fra FerieKonto, bliver de automatisk udbetalt på afdødes NemKonto. FerieKonto får ikke besked om dødsfald i udlandet. Hvis du mener, at en afdød, der boede i udlandet, har feriepenge til gode, kan du kontakte FerieKonto.

Hvad er Feriepengeinfo?

Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så du ét sted kan se og søge om dine feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for dig at vide, hvem der skal udbetale dine feriepenge, og hvordan du får dem udbetalt.

Med den nye selvbetjening her på borger.dk, kan du få et samlet overblik over dine feriepenge og søge om at få dem udbetalt – uanset hvem, der skal udbetale dine feriepenge. Og du kan til en hver tid se, hvor mange feriepenge du har tilbage.

Løsningen bliver administreret af ATP, som i forvejen administrerer en af Danmarks største ordninger for feriepenge, FerieKonto, som anvendes af 900.000 lønmodtagere.

Hvad er feriepenge?

Du optjener feriepenge i hele kalenderåret og kan bruge dem i det efterfølgende ferieår. Ferieåret løber fra den 1. maj til den 30. april. Det vil sige, at de feriepenge du har optjent mellem den 1. januar og den 31. december 2014, kan du bruge i ferieåret 1. maj 2015 til 30. april 2016.

Feriepenge kan være:

 • ferie med løn og ferietillæg
 • feriegodtgørelse
Ferie med løn og ferietillæg

Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din sædvanlige løn, når du holder ferie. Desuden har du krav på et ferietillæg på 1% af din løn i optjeningsåret fra din arbejdsgiver. Du har krav på at få udbetalt ferietillægget senest samtidig med, at din ferie begynder. Ferie med løn og ferietillæg håndteres i din virksomhed.

Feriegodtgørelse

Lønmodtagere, der ikke får ferie med løn, kan have optjent ret til feriegodtgørelse. Når du har optjent feriegodtgørelse, kan du få udbetalt et beløb svarende til det antal feriedage, du holder. Her på borger.dk kan du se, hvor meget feriegodtgørelse du har optjent. Selvbetjening åbner den 2. marts.

Feriepenge og offentlige ydelser

Du kan som regel ikke få feriepenge og offentlige ydelser samtidig. Kontakt din a-kasse eller kommune for mere information.

Du skal være opmærksom på, at Feriepengeinfo videregiver oplysninger til a-kasser og kommuner, så de kan kontrollere, om du har modtaget ydelser og feriepenge samtidigt, da det er i strid med loven.

Studerende på SU:

Hvis du ikke har et job ved siden af studierne, kan du godt få feriepenge og SU samtidig. Du behøver altså ikke at holde fri fra studierne, for at få udbetalt dine feriepenge.

Har du job og tjener penge ved siden af SU"en, skal du holde ferie fra jobbet, for at få feriepengene udbetalt.

Ferie på helligdage:

Normalt kan du ikke holde ferie og få udbetalt feriepenge på helligdage. Hvis du derimod er ledig med ret til arbejdsløshedsdagpenge og skal holde ferie, kan du godt holde ferie og få udbetalt feriepenge på helligdage.

Det skyldes, at du ikke har ret til dagpenge for helligdage, der indgår i en ferie.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over dine feriepenge, skal du først kontakte den, som skal udbetale dine feriepenge.

Er du i tvivl om, hvem der har dine feriepenge, kan du logge på selvbetjening fra den 2. marts og se, hvilken virksomhed, der står under ’Udbetaler’.

Du kan også se det på dit feriebrev. Kan I ikke nå til enighed, kan du kontakte

Borger.dk anbefaler også

Faktaboks

Opdateret 11. juli 2014
Skrevet af FerieKonto og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Digitalt brev om feriepenge for 2015/2016

Du får et brev med Digital Post, hvis du har feriepenge til gode. Brevet bliver sendt i løbet af marts måned. Så hold øje med din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk​​.
Ansvarlig redaktør: Grete Christensen