Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vil du købe en byggegrund eller ejendom?

Har du brug for en attraktiv byggegrund? Så har Brønderslev Kommune et udbud af byggegrunde til salg, fordelt over det meste af kommunen
Byggegrunde

Se fakta om boliggrunde

I de fleste boligområder, er størrelsen på de enkelte grunde fastlagt.

Såfremt køber ikke inden 5 år fra skødets dato har påbegyndt byggeri, eller hvis byggeri ikke er fuldendt inden 6 år fra skødets dato, er køber pligtig at tilbyde Brønderslev Kommune parcellen til samme pris, og på samme vilkår som ved nærværende handel.

En boliggrund skal være bebygget inden 5 år regnet fra overtagelsesdagen.

Hvem betaler hvad ved køb?

Brønderslev Kommune og køber betaler hver en halvdelen af registreringsafgiften til skødet Brønderslev Kommune og køber betaler egen advokat.

Brønderslev Kommune betaler for tinglysning af servitut.   

Brønderslev Kommune betaler udstykningsomkostninger, og køber betaler tilslutningsafgifter.  

Jeg vil reservere

Reservationen er ensbetydende med, at grunden ikke kan sælges til anden side, uden at du får mulighed for afgive endeligt købstilbud - du får 7 dage til at bestemme dig.

Du kan reserver en grund for en periode på ca. 2 måneder inden købet. Perioden kan gentages. 

Jeg vil købe

Vi vil gerne svare på eventuelle spørgsmål, eller hvis du har besluttet dig, sender vi gerne en købsaftale.

Du skal blot henvende dig til vores medarbejder, der arbejder med grundsalg:

Mail: knud.erik.sorensen@99454545.dk

Tlf.: 9945 5862 

eller

Mail: birgit.olesen@99454545.dk

Tlf.: 9945 5402

Fortrydelsesret

Du kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis Du opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag.

 

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 391 af 14. juli 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

 

 

1.       Generelle betingelser:

 

 

1.1     Fortrydelsesfristen:

Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give sælgeren eller dennes repræsentant, f.eks. en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6 dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag.

 

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med sælgerens tilbud.

 

Underretningen om, at du vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant f.eks. en ejendomsformidler, inden fristens udløb.

 

 

1.2.    Betaling af godtgørelse til sælgeren.

Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nominelle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6 dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

 

Du skal dog ikke betale det nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv.

 

2.         Andre betingelser.

 

2.1.      Hvis du har taget ejendommen i brug.

 

Hvis du har taget ejendommen i brug, f.eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

 

Hvis du har foretaget fysiske indgreb f.eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen.

 

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen, i din interesse har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal du inden 6 dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig.

 

2.2.      Hvis købsaftalen er blevet tinglyst.

Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal du inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen.

 

Hvis du selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal du således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til aflysning af aftalen, f.eks. kvittere skødet til aflysning.

Oversigt over grunde der er til salg

Der er flere måder hvorpå du kan se, hvilke grunde vi har til salg.

Du kan se hvilke grunde der er til salg på de oversigter, over boliggrunde, der er vist under hver by. De oversigter er i pdf-format.

Private der sælger boliggrunde

I Brønderslev Kommune er der et bredt udbud af private firmaer, der tilbyder bolig- og fritidsgrunde. 

Liste over nogle af de hjemmesider hvor man kan finde de grunde, der er til salg: 

Boligsiden.dk

Boliga.dk 

M2-BYG

Nybolig

EDC

Home

IKANA A/S 

I følgende byer har vi boliggrunde til salg

 

Brønderslev

Vrangdrupparken

RABAT resten af året på 100 kr. pr. km2 - se priserne på oversigt over grunde der er til salg

Oversigt over grunde der er til salg (nyt vindue)

 

Købsaftale (nyt vindue)

 

Lokalplan for området (nyt vindue)

 

Illustrationsplan - området er markeret med rød (nyt vindue) 

 

Måleblad Vrangdrupparken (nyt vindue)

 

Geoteknisk undersøgelsesrapport Vrangdrupparken (nyt vindue)

Ådalen

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Salgspjece (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)  

Måleblad Ådalen (Nyt vindue)

Hjallerup

Tennisskoven

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Etape 3:

Købsaftale etape 3(nyt vindue)

Måleblad Tennisskoven etape 3 (nyt vindue)

Geoteknisk undersøgelsesrapport Tennisskoven etape 3 (nyt vindue)

Etape 4:

Købsaftale etape 4 (nyt vindue)

 

Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcellerne (nyt vindue)

 

Måleblad for Tennisskoven etape 4. (nyt vindue)  

 

 

 Skelbakken

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Måleblad - Skelbakken (Nyt vindue)

Dronninglund

Moltkesvej

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Vedr. Moltkesvej 2 - 28

købsaftale (nyt vindue)

Måleblad for Moltkesvej 2 - 30 (Nyt vindue)

Vedr. Moltkesvej 32 - 52

Måleblad for Moltkesvej 32 - 56 (Nyt vindue) 

Købsaftale (nyt vindue)

Vedr. Moltkesvej 60 - 64

Måleblad for Moltkesvej 58 - 84 (Nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Ø. Brønderslev

Danserhøj

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

 

Måleblad Danserhøj III (nyt vindue) 

 

Geoteknisk undersøgelsesrapport Danserhøj (nyt vindue)

 

Asaa

Strandvænget 

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)  

Købsaftale (nyt Vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Måleblad - Strandvænget (Nyt vindue)

Jerslev

Læsøgade og Lyøgade

Oversigt - grunde der er til  salg (nyt vindue)

Købsaftale Lyøgade (nyt vindue)

Måleblad for Lyøgade (nyt vindue)

Købsaftale Læsøgade (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Måleblad - Læsøgade (Nyt vindue)

Thise

Højmarksvej – Thise

   

  

Oversigt over grunde der er til salg (nyt vindue)


Købsaftale (nyt vindue)


Lokalplan for området (nyt vindue)


Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcellerne (nyt vindue)

 

Måleblad - Højmarksvej (Nyt vindue)

  

Klokkerholm

Anemonevej

Oversigt - grunde der er til salg  (nyt vindue) 

Købsaftale for Anemonevej 13 (nyt vindue)

Lokalplan for Anemonevej 13 (nyt vindue)

Måleblad for Anemonevej 13 (nyt vindue)

Købsaftale for Anemonevej 19 - 30 (nyt vindue)

Lokalplan for Anemonevej 19 -30  (nyt vindue)

Måleblad for Anemonevej 19 - 30 (nyt vindue)

Blomstervænget

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Måleblad for Blomstervænget (nyt vindue)

Lupinvej 

Oversigt over grund til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue) 

Flauenskjold

Bytoften

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale Bytoften 20 - 24 (nyt vindue)

Købsaftale Bytoften 26 (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Måleblad Bytoften (nyt vindue)

Agersted

Græsvangen

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Måleblad Græsvangen (nyt vindue)

Ørum

Digemarken

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale Digemarken (nyt vindue)

Måleblad Digemarken (nyt vindue)

Hallund

Jernvej

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Lokalplan for området (nyt vindue)

Måleblad Jernvej (nyt vindue)

Thorup

Tolstrupvej/Grønningen

Oversigt - grunde der er til salg (nyt vindue)

Købsaftale (nyt vindue)

Måleblad Tolstrupvej (nyt vindue)

Måleblad Grønningen (nyt vindue) 

 

 

Kontakt

Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455862
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99455402

Ejendomme til salg

Velkommen til Brønderslev Kommune

BRØNDERSLEV KOMMUNE
- Et godt sted at bo

Se film fra byerne i Brønderslev Kommune, der kommer en ny hver uge.
Opdateret 11. december 2017
Ansvarlig redaktør: Knud Erik Sørensen