Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her finder du en oversigt over vuggestuer i Brønderslev kommune. Skriv dit barn op til børnepasning digitalt

Vuggestuer i Brønderslev Kommune

Dit barn kan kun stå på venteliste til vuggestuen, indtil det fylder 1½ år. Herefter slettes barnet af ventelisten. Hvis jeres barn ikke er optaget i den kommunale dagpleje, kan I henvende jer til dagplejen i det øjeblik I har et pasningsbehov.

Brønderslev

Børnehuset Brunder
Rømersvej 3
Tlf.: 9945 4949
Åbningstid 6.30 - 17.00

Der er lukket for tilgang af vuggestuebørn til Børnehuset Brundur.

www.vuggestuenhimmelblaa.dk (nyt vindue)

Børnehuset Galaksen
Nordens Allé 65
Tlf.: 9945 5880
Åbningstider 6.30 - 17.00

Der er lukket for tilgang af vuggestuebørn til Børnehuset Galaksen.

www.galaksen9700.dk (nyt vindue)

Børnehuset Fasanen
Fasanvej 22
Tlf.: 9945 4768
Åbningstid 6.30 - 17.00

Starter den 1. januar 2017 med indtag af vuggestuebørn

www.bornehavenfasanen.dk (nyt vindue)

På den digitale pladsanvisning kan man skrive sit barn op til en vuggestueplads, derefter kommer barnet på ventelisten - Man er derfor ikke garanteret en vuggestueplads, da der kun er 50 vuggestuepladser i Brønderslev By - Når disse pladser er brugt, vil man blive tilbudt en plads i dagplejen.

Hjallerup

Børnehuset Petra
Granvej 13
Tlf. 9945 4996
Åbningstid 6.30 - 17.00

www.bornehuset-petra.dk (nyt vindue)

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Vil du udmelde dit barn af daginstitution eller dagpleje, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Udmeldelse kan også ske i den enkelte daginstitution eller dagpleje.

I en dagpleje passes børnene som regel i dagplejerens private hjem. Denne pasningsform bruges typisk til børn under tre år.

Dagplejeren må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog godt være op til 10 børn i et dagplejehjem, hvis der er to eller flere personer til at passe børnene.

Dagplejerne kan være kommunale, det vil sige godkendt, ansat og aflønnet af kommunen, eller private dagplejere, der har indgået en aftale om driften med kommunen.

Du kan læse mere om oprettelse af privat dagpleje under 'Regler for dagtilbud'

Vuggestuer er typisk for børn under tre år. Vuggestuer kan enten være drevet af kommunen, være selvejende institutioner, der har en aftale om driften med kommunen, eller være drevet som en privatinstitution uafhængigt af kommunen.

Børn kan typisk gå i børnehave fra de er knap tre år og frem til, at de skal starte i skole. Børnehaver kan enten være drevet af kommunen, være selvejende institutioner, der har en aftale om driften med kommunen, eller privatinstitutioner uafhængige af kommunen.

Du kan læse om oprettelse af selvejende og private institutioner under 'Regler for dagtilbud'.

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal dog godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Hvis du ønsker at benytte privat børnepasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud. Du kan læse om oprettelse af privat børnepasningsordning på

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen, hvor du bor.

Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Det vil sige, at Statsforvaltningen kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Tilsynet vurderer blandt andet ud fra dine oplysninger, om der skal rejses en tilsynssag. Hvis en klagemyndighed, kan tage stilling til den pågældende sag, går tilsynet ikke ind i sagen.

Takster

Vuggestuer pr. måned (11 måneder)
Takst ved 25%
3.063,00

Kontakt

Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454489
Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454556

Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning
Obligatorisk Selvbetjening
Ansøgning om børnepasning er en del af Obligatorisk Selvbetjening.

Opdateret 18. april 2017
Skrevet af Kontoret for Dagtilbud, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen