Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Styrelsesvedtægt, indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev Kommune for børn i aldersgruppen 0 – 6 år, og udgør rammen for drift af dagtilbud i Brønderslev Kommune.

Læs mere om Styrelsesvedtægten

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 0 - 6 år

I henhold til Dagtilbudslovens § 14 skal der ved alle kommunale og selvejende dagtilbud oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre. Medarbejderne i dagtilbuddene skal være repræsenteret i bestyrelsen.

Nærværende styrelsesvedtægt er udarbejdet med udgangspunkt i Dagtilbudsloven, og fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes arbejde – herunder rammerne for samarbejdet med Brønderslev Kommunes administration, ledere og medarbejdere.

Byrådet
Det er visionen, at Brønderslev Kommune skaber rammerne for det gode børne- og ungdomsliv – ikke kun for børn og unge med særlige behov men for alle børn i kommunen (jf. kommunens sammenhængende børnepolitik).

I Brønderslev Kommune tages der udgangspunkt i normalområdet i bestræbelserne på at skabe de optimale rammer for børns og unges trivsel og udvikling. Med de ressourcer kommunen har til rådighed samarbejder man på tværs af fagområder, foreninger m.m. for i fællesskab at opnå helhed og sammenhæng i børns hverdag. Dermed er forebyggelse og tidlig indsats i fokus med henblik på tidlig opsporing og det at bryde den negative sociale arv.

Godkendt af Brønderslev Byråd den 27. november 2013.

Her finder du styrelsesvedtægten

Her kan du læse styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud 0 - 6 år i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt

Kontakt

Chef
Tlf.: 99455827
Opdateret 27. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen