Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Småbørnsvejledning er et tilbud til familier med børn i alderen 0-6år, som har et særligt behov for støtte

Læs om småbørnsvejledning
 

Hvad er småbørnsvejledning?

Småbørnsvejledning er et tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år, som har et særligt behov for støtte som følge af adfærdsforstyrrelser og/eller et nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.
Pædagogisk rådgivning og vejledning tilbydes med udgangspunkt i forældrenes ønsker og behov
Vejledningen gives til forældre i hjemmet, i dagplejen, eller i dagtilbud og foregår i et samarbejde med relevante faggrupper.
Småbørnsvejledning bevilges som udgangspunkt 5 gange. Vurderes der behov for yderligere, kan man i samarbejde med småbørnsvejleder eller rådgiver anmode om forlængelse ved visitationsudvalget for småbørn.

Småbørnsvejledning gives efter serviceloven § 11 stk. 7

  

Hvordan ansøger jeg?

Du sender en ansøgning til visitationsudvalgets sekretær(Jette Veirum) og barnets socialrådgiver, hvis barnet har en.

Visitationsudvalget for småbørn drøfter/vurderer ansøgningen og orienterer efterfølgende forældre samt de fagpersoner der er involveret.

Småbørnsvejleder aftaler det videre vejledningsforløb med forældre og evt. dagtilbud.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

 • Beskrivelse af barnets ressourcer og vanskeligheder samt udviklingspotentialer.
 • Beskrivelse af hvad der allerede er afprøvet i forhold til at støtte og motivere barnet til udvikling.
 • Beskriv, hvad der søges vejledning til.
 • Vedlæg relevante vurderinger: eks. fødsels journaler, lægepapirer, vurderinger fra forældre, sundhedsplejen, dagpleje/daginstitution, Børnefysioterapeut ol.
 • Vedlæg observationer og/eller udviklingsbeskrivelser af barnet.
 • Skriv hvilke fagpersoner der er involveret i forhold til barnet.

Skema til småbørnsvejledning (nyt vindue)

 

Funktionsbeskrivelse af småbørnsvejleder

Småbørnsvejledning/specialpædagogisk vejledning

 • Småbørnsvejledning er en del af Brønderslev kommunes tilbud til børn i alderen 0-6 år som har et særligt behov for støtte som følge af adfærdsforstyrrelser og/eller et nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.
 • Pædagogisk rådgivning og vejledning tilbydes med udgangspunkt i forældrenes ønsker og behov.
 • Vejledning/rådgivning gives til forældre i hjemmet og foregår i et tæt samarbejde med relevante faggrupper i dagtilbuddene.
 • Småbørnsvejleder kan som en del af vejledningen, observere, og beskrive barnets udvikling og behov. Småbørnsvejleder kan bidrage til at udfærdige pædagogiske handleplaner.
 • Småbørnsvejleder er en del af den forebyggende og tværfaglige indsats og kan deltage i koordinerende møder, hvor fremtidige handleplaner aftales.
 • Småbørnsvejleder vurderer løbende i samarbejde med forældre og de fagpersoner der samarbejder omkring barnet, hvor lang tid der er behov for vejledning.       
 • Småbørnsvejleder orienterer forældrene om den særlige familievejlederordning (jf. Servicelovens § 11.8) og formidler kontakt til rådgiver i specialteamet.

 

 

   

Kontakt

Småbørnsvejleder
Tlf.: 99454561
Opdateret 4. juli 2016
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen