Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Har du et varigt handicap, kan du søge om støtte til en handicapbil

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

  • opnå eller fastholde et arbejde
  • gennemføre en uddannelse
  • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx med individuel handicapkørsel.

Du kan læse mere om støtte til bil hos blandt andre Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

I Brønderslev Kommune kan du søge støtte i form af lån til køb af bil og fritagelse/nedsættelse for afgift efter brændstofforbrug til:

  • dig selv
  • til dit/jeres barn/plejebarn

Støtte til nødvendig særlig indretning af bilen kan søges af dig eller dit/jeres barn/plejebarn hvis:

  • politiet stiller krav om indretningen
  • indretningen letter placeringen i bilen
  • helbredsforholdene i øvrigt taler for det

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap.

Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger.

Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for støtten.

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få et rentefrit lån til den billigst egnede bil op til 183.000 kr. (2017).

Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Uanset om du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, kan du søge om støtte til særlig indretning af din bil: håndspeeder, håndbremser, drejesæde, bremseforstærker, automatgear eller andet. Tilskuddet til automatgear er på op til 25.397 kr. (2017)

Når betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt, kan du også søge om tilskud til køreundervisning og kontrollerende køreprøve samt fornyelse af kørekort. Hvis du bliver godkendt som chauffør for en person under 18 år, kan du også søge om tilskud til køreundervisning.

Dine eller familiens økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Udskiftning af en bil med støtte kan som udgangspunkt tidligst ske efter seks år. Kun i særlige tilfælde kan kommunen give støtte til udskiftning tidligere.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen m.v.

Opdateret 21. november 2017
Skrevet af borger.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Ulla Søborg