Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftalen indgås mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalen er et styringsredskab i forhold til faglig udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.
Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Læs om rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hvad er Rammeaftalen?

De overordnede politiske mål for Rammeaftalen er at sikre, at borgerne får de tilbud, de har behov for med en specialiseret indsats og behandling på tværs af kommunegrænser.

Rammeaftalen tager udgangspunkt i kommunernes politiske visioner for det specialiserede social- og specialundervisningsområde og er kendetegnet ved at have fokus på:

 • Nærhed i form af en indsats i nærmiljøet.
 • Inklusion i almensystemet.
 • En sammenhængende og helhedsorienteret indsats.
 • Forebyggelse i form af tidlig indsats.

Udviklingsstrategien skal godkendes senest den 1. juni, mens Styringsaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober hvert år.

Rammeaftalens formål er:

 • at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænserne, så kommunerne er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet - også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
 • at skabe synlighed og gennemskuelighed i forhold til kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling.
 • at sikre koordinering og udvikling af nye tilbud - særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer - så viden og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.
 • at regulere regionernes forsyningspligt.

Rammeaftalen består af:

 • Udviklingsstrategien, som skal sikre den faglige udvikling i tilbuddene
 • Styringsaftalen, som er kapacitets- og økonomistyringsdelen

Vedtagelsen af Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt passe sammen og supplere hinanden.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område og specialundervisningen skal udvikle sig. Det vil sige, at Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i de eksisterende tilbud samt på behovet for nye tilbud.

Af Udviklingsstrategien fremgår kommunernes ændringer i forbrug af pladser, samt et overblik over foranstaltningerne, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område.

I Udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, samt det årlige tema som Socialministeren udmelder for området.

Udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af konkrete input fra kommunerne, Region Nordjylland, faglige netværk, dialogmøder med politiske udvalg, brugerorganisationer og forvaltninger samt drøftelser i Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet.

Styringsaftalen

Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region.

De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i Styringsaftalen sigter efter:

 • Incitament til effektiv drift – både i forhold til driftsherre og myndighed.
 • Retvisende og omkostningsbaserede takster – ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper.
 • Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen – risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind.
 • Udviklingstiltag - driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling.

Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år for tilbuddene i regionen.

Formålet med Styringsaftalen er desuden at synliggøre, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud – på tværs af kommunegrænserne.

Derfor er der et behov for at koordinere rammerne for køb og salg af pladser på tværs af kommunegrænserne på en mere forpligtende måde, end det hidtil har været tilfældet.

I Styringsaftalen er derfor lagt vægt på, at den understøtter, at der altid er de rigtige tilbud til en omkostningseffektiv pris.

Opdateret 3. november 2017
Ansvarlig redaktør: Randi Rønne