Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Er du over 18 år og har betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, samtidig med at du har behov for hjælp til at bo og klare dig selv, kan du søge om bostøtte.
Bostøtte

Læs om bostøtte

Hvad er bostøtte?

Bostøtte er et tilbud til dig, der på grund af handicap, psykisk sårbarhed eller sociale problemer, har meget svært ved selv at overskue din dagligdag. Måske har du også svært ved at have kontakt med andre mennesker.

Bostøtte udføres af medarbejdere, der kan hjælpe dig med sundhedsmæssige, personlige, praktiske og sociale udfordringer.

Medarbejderne kommer til dig i dit eget hjem. De hjælper dig med at blive bedre til at mestre dit liv og vedligeholde eller forbedre din livsudfoldelse.

Hvordan får du bostøtte?

Får du pension og skal have et bostøttetilbud, skal du have det bevilget fra Visitationen - se kontaktinformation i højre side.

Du kan se, om du er berettiget til et bostøttetilbud ved at læse kvalitetsstandarden for:

Har du andet forsørgelsesgrundlag end pension (kontanthjælp o.lign.) skal du kontakte din sagsbehandler, eksempelvis i Jobcentret.

Hvad kan du få støtte til?

Alt efter hvilke mål du og dine kontaktpersoner aftaler, har du forskellige muligheder for støtte, eksempelvis støtte til:

  • Sundhed
  • Personlige forhold
  • Praktiske forhold
  • Socialt liv

Hvad forventes der af dig?

Der ydes støtte med udgangspunkt i princippet hjælp til selvhjælp - med fokus på dine ressourcer, udviklingsmuligheder og ønsker.

Indsatsen kan for eksempel være:

  • Støtte til selv at mestre praktiske opgaver i hjemmet.
  • Støtte til medborgerskab og deltagelse i samfundslivet.
  • Støtte til at opbygge eller genopbygge netværk
  • Vejledning og støtte til sundhed og egen omsorg. 

Hvornår kan du få bostøtte?

Bostøtte kan ydes på alle årets dage mellem kl. 07.00-22.00 - dog primært hverdage mellem kl. 07.00-17.00.

Bostøttetilbud til voksne med sindslidelse og voksne med udviklingshæmning

I Brønderslev Kommune er der følgende bostøttetilbud til voksne med sindslidelse og voksne med udviklingshæmning:

Bostøtten - Socialpsykiatrien

Bostøtten - Handicap

Mentorbostøttetilbud

I Brønderslev Kommune kan du også modtage tilbud om Mentorstøtte.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en afgørelse, som du eller dine pårørende ikke er enige i.

Hvad siger loven?

Du kan læse om bostøtte i Servicelovens § 85.

Opdateret 14. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Ulla Søborg