Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vil du vide mere om vandområdeplaner?
Urskov vandløb

Læs om vandområdeplaner

Formålet med vandområdeplanerne

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021). Vandområdeplanerne erstatter de tidligere vandplaner (2009-2015).

Formålet med vandområdeplanerne er at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser fastsætter miljømål for alle de vandområder, som er omfattet af vandplanlægningen. Vandområdeplanerne indeholder desuden indsatsprogrammer, som angiver hvordan miljømålene nås.

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på SVANAs hjemmeside

Hvad er kommunens rolle?

Staten udarbejder vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning varetager den praktiske opgave med at udarbejde vandområdeplanerne og bekendtgørelser.

Kommunerne skal udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne i praksis. I Brønderslev Kommune består indsatserne bl.a. i fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, vandløbsrestaureringer med bl.a. udlægning af gydegrus samt restaurering af Klokkerholm Møllesø. Du kan se alle kommunens indsatser på MiljøGIS for vandområdeplanerne (2015-2021)

 

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand
Tlf.: 99455519
Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455856
Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455855

Flink af natur

Flink af natur (nyt vindue)

Opdateret 14. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen