Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Reglerne for tilbagebetaling afhænger af typen af SU-gæld.
Betaling af SU-lån

SU-lån er lån, du har optaget under din uddannelse. SU-lån er en del af uddannelsesstøtten, som du selv har valgt. Du har søgt SU-lånet hos Styrelsen for Videregående Uddannelser, som har udbetalt lånet til dig. Du skal betale dit SU-lån tilbage til Statens Administration, som administrerer tilbagebetalingen.

Hvad skylder jeg?

Din restgæld pr. dags dato er det første du finder, når du logger på selvbetjeningsløsningen. Klik på "Start" her på siden.

Hvornår skal jeg begynde at betale?

Du har pligt til at begynde tilbagebetalingen af dit SU-lån i januar i kalenderåret ét år efter du har afsluttet din uddannelse. Bliver du eksempelvis færdig med din uddannelse i juni 2013, har du pligt til at betale dit SU-lån tilbage fra januar 2015. Statens Administration sender en tilbagebetalingsplan til dig i oktober eller november året inden du skal begynde at afdrage på dit SU-lån.

Kan jeg betale af før?

Selvom du endnu ikke er tilbagebetalingspligtig, kan du alligevel godt vælge at afdrage på gælden. Du bestemmer selv, hvor meget du vil betale og hvor ofte.

Fordi du ikke er tilbagebetalingspligtig, kan vi ikke sende dig girokort. Du skal i stedet betale med Dankort eller lave en kontooverførsel. Du betaler med Dankort, eller finder kontooplysninger ved at klikke "Start" og logge på selvbetjeningsløsningen.

Skal jeg betale, hvis jeg er under uddannelse?

Er du studerende på en uddannelse, som giver ret til SU, en erhvervsuddannelse eller et ulønnet ph.d.-studium, skal du som udgangspunkt først betale dit SU-lån tilbage, når din uddannelse er ophørt.

Har du fået en tilbagebetalingsplan, men er du stadig under uddannelse, har Statens Administration ikke dine seneste uddannelsesoplysninger. Du skal derfor straks sende dokumentation fra dit uddannelsessted eller en kopi af din elevkontrakt. Dokumentationen skal indeholde starttidspunktet for uddannelsen og det forventede afslutningstidspunkt. Husk at dokumentationen skal være underskrevet af uddannelsesstedet. Godkender Statens Administration uddannelsesoplysningerne, udskydes pligten for tilbagebetalingen af dit lån.

Hvor meget og hvor længe skal jeg afdrage?

Perioden du skal betale tilbage over, og det afdrag du skal betale, afhænger af din gæld. Har du flere SU-lån bliver tilbagebetalingsperioden beregnet ud fra den samlede gæld.

Hvis du endnu ikke er tilbagebetalingspligtig, kan du lave en forhåndsberegning af, hvor meget du skal afdrage med. Det gør du gennem selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld" ved at klikke "Start" her på siden. Vær opmærksom på, at beregning tager udgangspunkt i gældens nuværende størrelse, og den aktuelle rentesats. Hvis du optager yderligere lån, eller hvis rentesatsen ændrer sig, vil beregningen også ændre sig.

Du skal betale dit lån tilbage over en periode på 7 til 15 år. Ydelsen per lån udgør som minimum 200 kr. pr. afdrag. Du kan se, hvor meget du skal afdrage med ved at klikke "Start" her på siden.

​Dit SU-låns størrelse ​Betalingsperiode
fra 0 kr. til 39.999 kr​ 7 år​
fra 40.000 kr. til 59.999​ kr. 8 år​
fra 60.000 kr. til 79.999 kr​ 9 år​
fra 80.000 kr. til 99.999 kr​ 10 år​
fra 100.000 kr. til 119.999 kr​ 11 år​
fra 120.000 kr. til 139.999 kr​ 12 år​
fra 140.000 kr. til 159.999 kr​ 13 år​
fra 160.000 kr. til 179.999 kr​ 14 år ​
fra 180.000 kr. og derover​ 15 år​

Statens Administration tager således ikke hensyn til dine økonomiske forhold ved fastsættelse af din ydelse.

Hvor ofte skal jeg betale?

Du skal betale dit SU-lån tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Hvis du hellere vil betale hver måned, hvert kvartal, hvert halve eller hele år kan det også lade sig gøre - du skal selv rette antallet af årlige terminer via selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld" som du finder ved at klikke "Start" her på siden.

Kan jeg betale mindre i en periode?

Du har mulighed for at udsætte din betaling i maksimalt 2 år, ved at gennemføre ændringen i selvbetjeningsløsningen her på siden. Du har også mulighed for at anmode om en midlertidig nedsættelse af ydelsen. I begge tilfælde betyder det dog, at du i fremtiden skal betale et højere beløb, da gælden skal være tilbagebetalt til et bestemt tidspunkt. Ydelsen må efter ud- eller nedsættelsen ikke overstige 6.000 kr. hver anden måned. Du kan læse mere her:

Kan jeg tilbagebetale mit SU-lån hurtigere eller indfri lånet?

Du kan altid betale et højere afdrag eller indbetale ekstra på dit lån, hvis du vil afkorte tilbagebetalingsperiodens længde. Hvis du fast vil afdrage med et højere beløb, skal du ændre ydelsens størrelse gennem selvbetjeningsløsningen.

Hvis du vil betale ét ekstraordinært afdrag på dit lån, kan du betale med Dankort eller foretage en overførsel gennem din bank. Du kan betale med Dankort og finde andre betalingsmuligheder gennem selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld".

For at indfri din gæld, skal du trække en indfrielsesopgørelse gennem selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld", ved at klikke start her på siden.

Hvilke typer af SU-lån findes der?
​Type Lånet er optaget​
Lån 1​ 1. august 1970 til 31. juli 1975​
Lån 4​ 1. august 1982 til 31. juli 1988​
Lån 5​ 1. august 1988 til 31. december 1990​
Lån 6​ siden 1. januar 1991​
Har du eksempelvis optaget SU-lån i støtteårene 1990 til 1993, har du både et SU-lån 5 og SU-lån 6.
Hvorfor et krav om for meget udbetalt SU?

Har du modtaget for meget SU, rejser Styrelsen for Videregående Uddannelser et krav om tilbagebetaling. Årsagen kan fx være, at du har tjent for meget samtidig med, at du har modtaget SU, eller at du har afbrudt din uddannelse og fortsat modtaget SU i en periode. Der vil i de nævnte tilfælde blive rejst henholdsvis et "Indkomstkontrolkrav" og et "Afbrudskrav".

Hvad gør jeg, hvis kravet ikke er korrekt?

Hvis du ikke er enig i, at du skal betale SU tilbage, skal du i de fleste tilfælde kontakte dit uddannelsessted, alternativt skal du kontakte Styrelsen for Videregående Uddannelser. For at finde ud af, hvem du skal kontakte, skal du logge på selvbetjeningsløsningen, ved at klikke "Start".

Kan jeg få en afviklingsaftale?

Betaler du ikke det fulde beløb tilbage på én gang, opretter Statens Administration automatisk en afdragsordning for dig. Det betyder, at du hver måned skal afdrage på gælden, indtil kravet er indfriet. Kravet skal betales tilbage i løbet af tre år, uanset hvor mange penge det drejer sig om. Du kan se det månedlige afdrag gennem selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld” ved at klikke ”Start” her på siden.

Skal jeg betale, hvis jeg er under uddannelse?

Ja, du har pligt til at betale dit krav tilbage, uanset om du fortsat er under uddannelse. Det skyldes, at der er tale om tilbagebetalingen af SU, som du uberettiget har modtaget.

Hvor ofte skal jeg betale?

Kravet skal betales tilbage med lige store ydelser hver måned. Minimumsydelsen er 200 kr. om måneden pr. krav.

Kan jeg indfri hele min gæld på en gang?

Du kan til hver en tid indfri hele kravet. Du finder din restgæld gennem selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld” ved at klikke ”Start”. Du kan enten betale beløbet med Dankort, eller finde andre betalingsmuligheder på siden.

Kan kravet betales sammen med mit SU-lån?
Nej. Gælden kan ikke lægges sammen og betales samlet. Det skyldes, at afviklingsperioden er forskellig fra SU-lån til krav om for meget udbetalt SU, og at gældstyperne forrentes forskelligt
Lån fra 1964 til juli 1993

I denne periode kunne du optage statsgaranterede SU-lån (STB) i et pengeinstitut. I 1998 blev det muligt at overføre lånet til Statens Administration.

Hvis du har et statsgaranteret SU-lån, og ønsker at overføre det til Statens Administration, skal du anvende nedenstående skema, hvor du bl.a. oplyser dit CPR-nummer og lånets registrerings- og kontonummer. Send det udfyldte skema til SKAT, som beder dit pengeinstitut om at overføre SU-lånet til Statens Administration.

Hvad indebærer det at betale lånet tilbage til Statens Administration?

Lånet vil fortsætte på uændrede vilkår. Det betyder, at du stadig skal betale lånet tilbage med passende ydelser i forhold til gældens størrelse og inden for garantiperioden.

Renten på SU-lånet, den såkaldte CIBOR, fastsættes af Danmarks Nationalbank. Renten er variabel og fastsættes for et halvt år ad gangen med tillæg af 0,2 pct. til dækning af administrationsomkostninger. Du finder den aktuelle rentesats her:

Tilbagebetaling af statsgaranterede SU-lån skal begynde et år efter uddannelsens afslutning eller afbrydelse. Statens Administration sender dig en tilbagebetalingsplan i god tid, inden du skal begynde at betale. Dit statsgaranterede SU-lån skal tilbagebetales i løbet af maksimalt 15 år fra uddannelsens ophør. Ydelsens størrelse beregnes på baggrund af gældens størrelse. Vi opkræver ydelserne hver måned. Rettidig betaling er den 1. i måneden. Ydelserne dækker først eventuelle gebyrer, derefter renter og til sidst afdrag.

Du kan altid betale en højere ydelse, hvis du vil afkorte tilbagebetalingsperiodens længde. Du ændrer ydelsens størrelse via selvbetjeningsløsningen.

Du kan altid vælge at indfri dit lån eller begynde tilbagebetalingen af lånet, selv om du endnu ikke er betalingspligtig. Indbetalinger skal du foretage med Dankort gennem selvbetjeningsløsningen, eller ved at finde kontooplysningerne på siden.

Mener du ikke, at tildelingen og beregningen af SU-lånet eller kravet om for meget udbetalt SU er korrekt, kan du indgive en klage til:

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bredgade 43

1260 København K

Klagen skal være modtaget hos Styrelsen for Videregående Uddannelser senest 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen. Fastholder Styrelsen for Videregående Uddannelser deres afgørelse, sender de din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Vil du klage over betalingens størrelse, perioden du har til at betale tilbage over, eller over de gebyrer du pålægges, skal du gøre det til Statens Administration, så vi modtager klagen inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen.

Statens Administration

SU-gæld

Landgreven 4

Postboks 2191

1017 København K

Fastholder vi afgørelsen, sender vi ligeledes klagen til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, der træffer den endelige administrative afgørelse.

Vil du gerne have, at en anden person, eks. dine forældre eller ægtefælle, kontakter Statens Administration for dig vedrørende dit lån eller krav, skal du sørge for, at give personen fuldmagt.

Kravet om fuldmagt skal sikre dig, at uvedkommende personer ikke kan få oplysninger om din SU-gæld uden din tilladelse.

Fuldmagten kan gives mundtlig ved, at I ringer op sammen. En mundtlig fuldmagt er kun gyldig i den ene samtale, hvor I ringer op sammen.

Hvis du i stedet vil give en fuldmagt permanent eller for en periode, skal du sende en underskrevet fuldmagt til Statens Administration, hvoraf dit navn og CPR-nummer fremgår, samt at en navngiven person må sørge for din SU-gæld for dig.

Udfyld blanketten og send den gennem Digital Post:

Eller til:

Statens Administration

SU-gæld

Landgreven 4

Postboks 2191

1017 København K

Kontakt

Borger.dk logo 
Tlf.: 1881 eller 7010 1881

Mandag til torsdag 8:00-22:00
Fredag 8:00-18:00

Opdateret 13. juli 2015
Skrevet af Statens Administration
Ansvarlig redaktør: Sanne Riger