Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børn starter i de fleste tilfælde med at gå i skole, når de er seks år. I kan selv vælge, hvilken skole jeres barn skal gå på, så længe skolen har plads til flere elever. Der er 10 års undervisningspligt i Danmark
Skolestart

Læs om skoleindskrivning

Indskrivning til skole

Som udgangspunkt skal dit/jeres barn starte i skole det år han/hun fylder seks år.

Skoleindskrivningen til skoleåret 2018/2019 foregår i perioden fra 22. januar - 4. februar 2018.

Orienteringsmøder om skolestart 2018/2019

Har du et barn født i 2011/2012, er du inviteret til orienteringsmøde om skolestart på dit barns distriktsskole.

Du er altid velkommen til at høre om skolegangen på andre end Jeres distriktsskole, så derfor er her oversigt over orienteringsmøder på alle skoler i Brønderslev Kommune.

 

Torsdag 2. november

Skolegades Skole

Kl. 19.00

Tirsdag 14. november

Toftegårdsskolen

Kl. 15.30 – 17.00

Tirsdag 14. november

Flauenskjold Skole

Kl. 18.00 – 19.30

Onsdag 15. november

Søndergades Skole

Kl. 16.00

Mandag 20. november

Hjallerup Skole

Kl. 17.00 – 18.30

Onsdag 22. november

Dronninglund Skole

Kl. 17.00 – 18.30

Torsdag 23. november

Hedegårdsskolen

Kl. 16.30 – 18.00

Torsdag 23. november

Asaa Skole

Kl. 19.00 – 20.30

Tirsdag 28. november

Klokkerholm Skole

Kl. 15.30 – 17.00

Tirsdag 28. november

Thise Skole

Kl. 16.00 – 17.00

Onsdag 29. november

Øster Brønderslev Centralskole

Kl. 16.30 – 18.00

 

Modenhed

Tidlig start
Hvis skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan der gives dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober.

Sen start
Hvis I som forældre er i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I rådføre jer med børnehave, skole og eventuelt PPR. Såfremt I vurderer, at jeres barns skolestart med fordel bør udsættes, skal I ansøge skoledistriktslederen i jeres distrikt om dette senest den 8. januar det år, jeres barn fylder 6 år.

Frit skolevalg

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopæls adresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

Men der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskole i dit skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

I tilfælde af, at man ikke kan imødekomme ansøgninger til andet skoledistrikt, sker tildeling efter følgende kriterier:

 • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
 • Søskende til elever på skolen går forud for andre
 • Nærboende går forud for fjernereboende
 • Lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsordning

Ved brug af frit skolevalg, skal forældrene selv stå for eventuel transportudgift til og fra skole.
 

Hvilket skoledistrikt tilhører dit barn?

Der er implementeret ny skolestruktur pr. 1. august 2016.
Der er etableret 4 skoledistrikter med 11 undervisningsenheder.

Distriktssammensætningen med tilhørende undervisningssteder ser således ud:

 • Dronninglund Skoledistrikt
  Dronninglund Skole
  Asaa Skole
 • Hjallerup Skoledistrikt
  Hjallerup Skole
  Klokkerholm Skole
  Flauenskjold Skole
 • Brønderslev Nord
  Hjallerup Skole
  Thise Skole
  Toftegårdsskolen
 • Brønderslev Syd
  Skolegades Skole
  Søndergades Skole
  Øster Brønderslev Skole

Hvilken distriktsskole dit barn tilhører, afhænger af, hvor I bor.

Børnehaveklasser

Børnehaveklassen er et skoleår, hvor børn kan blive fortrolige med skolen, og hvor de lærer nogle grundlæggende ting. For eksempel skal børnene:

 • lære tal og bogstaver at kende
 • lære at lytte til og genfortælle en historie
 • begynde at arbejde med skrift

Derudover arbejder børnene også med musik, bevægelse, natur, it osv. Et af målene med undervisningen er desuden at lære børnene nogle sociale færdigheder, så som at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.

Undervisning og timetal i børnehaveklassen/0. klasse

Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklase, også kaldet 0. klasse.
Undervisningen foregår især gennem leg og lignende aktiviteter.

Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen.

Dele af undervisningen i børnehaveklassen kan foregå sammen med 1. og 2. klasse, så klasserne har fælles timer. På mindre skoler kan al undervisning for de tre årgange være fælles.

Den ugentlige undervisningstid er på 30 timer.

Børn med handicap eller funktionsnedsættelse

Er I forældre til et barn med et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I med fordel starte i god tid med at planlægge skolestarten - gerne et til to år, før det bliver aktuelt. Det er en god idé at få sat navn på og få inddraget den person, der skal koordinere overgangen mellem børnehave og skole.

I Brønderslev Kommune er det skoledistriktslederen i det distrikt, I bor i, som træffer beslutningen om, hvorvidt jeres barn skal visiteres til et specialundervisningstilbud. Beslutningen træffes på baggrund af en vurdering fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

 Læs mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Kontakt

Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454456

Obligatorisk Selvbetjening - Skoleindskrivning
Skoleindskrivning er en del af Obligatorisk Selvbetjening

Opdateret 27. oktober 2017
Skrevet af borger.dk
og Brønderslev
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen