Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Begravelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes

Mikroartikler

Anmod om begravelse eller ligbrænding

Hvis du er pårørende til en afdød og skal stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes (kremeres) og bisættes, skal du gøre dette ved at udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding. Dette skal du gøre digitalt her på siden. Klik på "Start" til højre.

Hvis du ikke kan få NemID, kan du i stedet anvende en blanket, se herunder:

Hvis du i stedet ønsker en bedemand skal sende en anmodning digitalt, skal du udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden, se herunder:

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du desuden få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Begravelse

Ved begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og begravet på kirkegåden.

Bisættelse

Ved bisættelse bliver afdøde brændt på et krematorium, og asken lægges i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården. Det er også tilladt at sprede asken over havet.

Siden 1. august 2008 har det desuden været lovligt at blive begravet på særlige skovgravpladser. De første er under forberedelse flere steder i landet.

Har afdøde tilkendegivet ønske om begravelse eller kremering samt eventuel askespredning, vil dette blive fulgt. Ellers skal du vælge dette på anmodningen. Hvis sognepræsten kan godkende anmodningen, udsteder han/hun en begravelsesattest. Den afdøde må hverken begraves eller brændes, før begravelsesattesten er skrevet.

Du kan som pårørende vælge selv at stå for alle de praktiske forhold omkring en begravelse, eller du kan aftale med en bedemand, hvilke ting han skal tage sig af. Jo mere du selv tager dig af, jo billigere bliver begravelsen.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde råd, inden du vælger bedemand.

Mikroartikler

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke kan få NemID, kan du udfylde en blanket. Det kan du gøre herunder:

Når blanketten er udfyldt, skal den printes og sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Du kan finde sogn herunder:

Mikroartikler

Kirkelig begravelse

Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet.

En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården.

Selv om afdøde var medlem af folkekirken, kan begravelse eller bisættelse godt afholdes et andet sted end i kirken, hvis det aftales med sognepræsten.

Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser.

Hvis der ikke er begravelseskapel i sognet, kan biskoppen give tilladelse til, at en præst fra et andet kristent trossamfund forestår begravelse i folkekirken.

Find salmer online

På den danske salmebog online kan du finde salmernes tekst og forskellige melodier til dem.

Mikroartikler

Borgerlig begravelse

Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem eller andet.

Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel, samt eventuel organist og kor.

Mikroartikler

Hvis du ønsker din aske spredt over åbent hav

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Dette kan du gøre ved at udfylde en blanket her på siden. Tryk på ’Start’ til højre.

Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, cpr. nr. samt dato og underskrift. Sørg for at lægge blanketten sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald.

Når de pårørende anmelder dit dødsfald, skal blanketten vedlægges.

Mikroartikler

Askespredning når ønsket ikke er skrevet ned

Der er i lovgivningen krav om, at afdøde selv skriftligt har erklæret, at asken skal spredes over åbent hav. Er ønsket ikke nedskrevet af afdøde selv, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed, hvis det godtgøres, at askespredning utvivlsomt var afdødes ønske. Læs mere i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, § 3, stk. 3:

Mikroartikler

Hvordan foregår askespredning

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Det er biskoppen der eventuelt kan tillade at man foretager en anden sømmelig handling med asken, når der foreligger et bestemt ønske fra afdøde.

Mikroartikler

Hvis du vil klage

Kirkekontoret eller præsten afgør, om begravelsen kan ske, som det er ønsket ved udfyldelse af anmodningen.

Hvis du er uenig i præstens afgørelse, kan du klage til præsten. Præsten skal enten tage klagen til følge eller sende sagen videre til skifteretten.

Hvis du vil klage over bedemandsydelser skal du rette klagen til Ankenævnet for Bedemandsbranchen, se herunder. Forbrugerstyrelsen er sekretariat for dette ankenævn, som er godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

Det koster 150 kr. (2015) at klage, men du får gebyret betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis du vil klage over biskoppens afgørelse om askespredning, skal du klage til til ministeren for ligestilling og kirke. Du skal klage skriftligt inden 4 uger efter at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Kontakt

Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99454610

Den Digitale Hotline

Opdateret 12. maj 2015

Skrevet af

Skrevet af borger.dk
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer