Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du bliver udsat for tvang i psykiatrien, har du ret til en patientrådgiver
Patientrettigheder i psykiatrien

Du har mulighed for at vælge behandling på et privat hospital, hvis du er psykisk syg og har ventet eller vil komme til at vente mere end én måned på undersøgelse og behandling på offentlige sygehuse.

Du kan finde reglerne for den maksimale ventetid på behandling samt en oversigt over private sygehuse og klinikker på sygehusvalg.dk.

Indlæggelse, ophold og behandling på psykiatriske afdelinger skal så vidt muligt finde sted med patientens samtykke.

I visse tilfælde kan en patient dog indlægges, tilbageholdes eller behandles på psykiatrisk afdeling mod sin vilje.

Patientrådgiver

Hvis du bliver udsat for tvang i psykiatrien, har du ret til en patientrådgiver, dvs. en person, der er ansat af statsforvaltningen, og som altså er uafhængig af sygehuset.

Patientrådgiveren skal besøge dig inden 24 timer, efter han/hun er blevet beskikket, og kan hjælpe dig med alt, der har med indlæggelse og behandling på den psykiatriske afdeling at gøre. Det gælder fx hjælp til at klage.

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på borger.dk.

Du kan sende klager til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du vil klage over, at du er blevet udsat for tvang, skal du klage til det psykiatriske patientklagenævn i den pågældende statsforvaltning.. Du kan finde mere information om dine muligheder for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien på statsforvaltningens hjemmeside.

Kontakt

Borger.dk logo 
Tlf.: 1881 eller 7010 1881

Mandag til torsdag 8:00-22:00
Fredag 8:00-18:00

Opdateret 22. december 2017
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Ansvarlig redaktør: Borger.dk