Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Skal du studere i Danmark? - Borgere uden for EU/EØS

Udlændinge uden for Norden og EU kan søge om opholdstilladelse til studieophold i Danmark

Du skal søge om tilladelse til at opholde dig i Danmark, mens du studerer, hvis du kommer fra et land uden for Norden og EU. Tilladelsen kan udformes på forskellige måder:

  • Hvis du skal gennemføre en hel uddannelse i Danmark, kan du få udstedt en opholdstilladelse for den periode, uddannelsen er normeret til.
  • Hvis du kun skal gennemføre en del af uddannelsen i landet, vil opholdstilladelsen blive udstedt for den normerede længde af den del af uddannelsen, som du skal følge. Du kan dog højest få udstedt en tilladelse på to år.

For at få opholdstilladelse som studerende i Danmark skal du opfylde visse betingelser. Som ansøger skal du:

  • være optaget på en uddannelsesinstitution, der er godkendt af en statslig myndighed
  • kunne forsørge dig selv under opholdet
  • vedlægge dokumentation for, at studieafgiften for 1. semester, eller evt. 1. år, er betalt, hvis du er optaget på en videregående uddannelse, hvor der skal betales studieafgift
  • kunne tale og forstå undervisningssproget, samt tale og forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau
  • være studieaktiv og deltage i kurserne under hele uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du er studieaktiv, vil din opholdstilladelse kunne inddrages. Deltagelse i kurserne er et formelt adgangskrav for, at du kan følge den videregående uddannelse.

Uddannelsen skal være led i en videregående uddannelse, som du enten har påbegyndt i hjemlandet eller er tilrettelagt af en dansk uddannelsesinstitution eller et dansk ministerium - fx ved et stipendium fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du skal være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for opholdstilladelse i forhold til de typer af uddannelser, du kan læse i Danmark. Du kan blive klogere på reglerne for hver enkelt uddannelse på Udlændingestyrelsens hjemmeside, nyidanmark.dk:

Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der vurderer, om du som udenlandsk studerende er kvalificeret til at blive optaget på en bestemt uddannelse i Danmark, og om du evt. kan få merit (dvs. godskrivning af dine tidligere studier).

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan vurdere niveauet for din udenlandske uddannelse.

Her kan du slå op i 'Eksamenshåndbogen' og danne dig et overblik over, hvilke udenlandske eksamener der generelt vurderes som adgangsgivende til danske uddannelser.

Kun udenlandske studerende på videregående uddannelser kan få sin familie med til Danmark. Der kan gives opholdstilladelse til en ægtefælle, en registreret partner eller en fast samlever. Det samme gælder for hjemmeboende, mindreårige børn.

Som betingelse for tilladelsen skal du kunne dokumentere at råde over 25.000 kr. pr. familiemedlem. Familiemedlemmerne skal samtidig kunne forsørge sig selv, og I skal som familie bo samlet her i Danmark. Får en ægtefælle eller samlever opholdstilladelse, vil han eller hun have ret til at arbejde så længe, tilladelsen er gyldig.

Udlændinge på grund- og ungdomsskoler eller folkehøjskoler kan kun i helt særlige tilfælde få opholdstilladelse til en ægtefælle, samlever eller hjemmeboende, mindreårige børn.

Udenlandske studerende, som uddanner sig i Danmark, får som udgangspunkt ingen støtte til opholdet og skal selv finansiere studierne. Der er dog mulighed for at få SU, hvis du som studerende opfylder en række særlige betingelser.

Som studerende på en videregående uddannelse eller på et godkendt adgangsgivende kursus må du arbejde op til 15 timer ugentligt og på fuld tid i sommermånederne - dvs. juni, juli og august. Det samme gælder i jobsøgningsperioden, når du har afsluttet dit studie. En arbejdstilladelse vil blive sat i dit pas i form af et mærkat (en sticker).

Som udenlandsk studerende i Danmark skal du søge om opholdstilladelse, inden du rejser ind i landet. Ansøgningen skal normalt afleveres på en dansk ambassade eller et konsulat i hjemlandet. Afleverer du ansøgningen i Danmark, skal du aflevere den hos Udlændingestyrelsen i København eller hos det lokale politi, hvis du afleverer ansøgningen et andet sted i landet.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge:

dokumentation for optagelse på uddannelse dokumentation for, at du kan forsørge dig selv (50.000 kr.) pas og pasfoto.
Det er Udlændingestyrelsen, der behandler din ansøgning.

Hvis du er utilfreds med Udlændingestyrelsens afgørelse, kan du klage til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Ministeriet skal modtage klagen senest syv dage, efter afgørelsen er truffet.

Du kan se de gældende love og regler om udenlandske studerende og opholdstilladelse i 'Udlændingeloven' på Retsinformations hjemmeside.

Godkendte uddannelser

Du kan se en vejledende liste over godkendte videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, gymnasiale uddannelser samt grundskoleuddannelser, der er godkendt af en statslig myndighed i Bekendtgørelse nr. 904 af 4. juli 2007 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende.

Ændring af bekendtgørelse 904 skærper krav til studieaktivitet og opholds- og arbejdstilladelse:

Du kan læse mere om reglerne for vurdering og godkendelse af udenlandsk uddannelse i loven om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Kontakt

Integration
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Opdateret 21. august 2018
Ansvarlig redaktør: Lene Wenneberg