Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Har du lyst til at deltage i det frivillige sociale arbejde - men er usikker på, hvad det egentlig handler om, og hvordan du kommer i gang?
Frivilligt socialt arbejde

Læs om frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune vil styrke den frivillige indsats - både økonomisk og praktisk.

Det skal ske ved et tæt samarbejde med frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Kommunens mål er at inddrage de frivillige i at tage et medansvar i løsningen af de sociale opgaver. På den måde er det håbet, at arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige.

§ 18 puljen – støtte til frivilligt socialt arbejde

Arbejder du eller din forening med frivilligt socialt arbejde, er der mulighed for at søge midler fra § 18 puljen.
Du skal blot hente og udfylde et ansøgningsskema og indsende det inden ansøgningsfristen d. 15. marts.

Du kan også hente ansøgningsskemaet i

Forebyggelse og Rehabilitering
Tolstrupvej 91
9700  Brønderslev

Telefon: 9945 4442

eller i Borgerservice.

Vi gør opmærksom på, at der kun er én årlig ansøgningsrunde med ansøgningsfrist d. 15. marts.

Hvad kan man søge til?

Frivilligpolitikken angiver, at der kan søges støtte til det frivillige arbejde, der omhandler aktiviteter for socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Frivilligpolitik

Brønderslev Kommunes frivilligpolitik beskriver rammerne og målsætningen for kommunens samarbejde med de organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde.

Frivilligpolitikken omfatter også retningslinjer for tildeling af midler fra § 18-puljen

Frivilligrådet

Frivilligrådet opgave er først og fremmest at være bindeled mellem kommunen og det frivillige sociale arbejde. Gennem dialog mellem det frivillige og det offentlige sociale arbejde, skal det sikres, at de forskellige tilbud supplerer hinanden.

Her kan du læse mere om Frivilligrådet.

Frivillig Fredag

I anledning af frivillighedsåret i 2011 fik Danmark en national frivillighedsdag, og den har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september.

Dagen skal være en anerkendelse og synliggørelse af den mangfoldighed af frivilligt arbejde, der bliver ydet i hele landet.

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune tager hvert år initiativ til at samle de frivillige foreninger om at fejre dagen.
Når planlægningen af Frivillig Fredag 2013 går i gang, vil du kunne læse om det her på siden.

Her kan du læse mere om Frivillig Fredag (nyt vindue).

Frivilligt socialt arbejde i Børn og Kultur

Brønderslev Kommune vil gerne sætte fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og unge i sårbare og udsatte positioner gennem et tæt samarbejde med de frivillige sociale foreninger. For at opnå et tæt og givende samarbejde blev frivilligkoordinator Louise Krogsgaard Nielsen ansat pr. 01.12.17.

Du er også mere end velkommen til at kontakte Louise Krogsgaard Nielsen for yderligere oplysninger.
Mail: louise.krogsgaard.nielsen@99454545.dk  
Mobil: 2859 7867

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter for det frivillige sociale arbejde.

Centrets opgave er at hjælpe frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling.

Hvis du vil vide mere om Center for frivilligt socialt arbejde, kan du besøge frivillighed.dk (nyt vindue).

Kontakt

Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 99454442
Opdateret 2. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Inger Viborg