Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrerådet

Ældrerådet i Brønderslev Kommune består af 9 medlemmer

Læs om Ældrerådet

Medlemmer af Ældrerådet

 

Navn

Adresse  Telefon

Formand
Inger Bøgh Pedersen

Fyrrebakken 1, Agersted 
9330 Dronninglund
 2990 4263
Gudrun T. Andersen     Knudsgade 32,
9700 Brønderslev
 9882 1889
Jørn Bertelsen Bundgårdsvej 12, 
9700 Brønderslev
 9882 2025
Svend Erik Simonsen     Jens Thisevej 30C
9700 Brønderslev
4027 7716
Frank Busk                            Torupvej 24
9700 Brønderslev
2366 0239
Aase Meinert Nielsen Skovtoften 16, 
9700 Brønderslev
 2166 2669
Vera Nielsen Øster Hjemstedvej 164,
9700 Brønderslev
 9846 5080
Karlo Simonsen Vendsysselparken 9, 
9700 Brønderslev
 3026 2656
Anette Thomsen Kærholtvej 18, 
9320 Hjallerup
 9828 1966

Dagsorden og referater

Hvad er ældrerådet?

Ældrerådet er den ældre befolkningsgruppes kontaktorgan til Byrådet.

Hvad laver Ældrerådet?

Ældrerådet rådgiver Byrådet og medvirker ved udformningen af kommunens ældrepolitik.

Ældrerådet udtaler sig om forslag, som vedrører de ældre borgere. Det drejer sig ikke kun om forslag på det sociale område, men også i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager. Ældrerådet rådgiver Byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgsområdet.

Ældrerådet kan selv tage sager op til behandling og forelægge disse for Byrådet, når de har betydning for de ældre borgere.

Hvilke typer sager behandler Ældrerådet

På social- og sundhedsområdet kan det dreje sig om sager vedrørende hjemmepleje, plejehjem, boligforhold - herunder ældreegnede boliger, dagcentre, døgnpleje, madservice, aktiviteter m.v. 

På det tekniske område kan nævnes tilgængelighed for de ældre på gader og veje, fortove, busstoppesteder og busruter, offentlige bygninger - herunder forvaltninger, biblioteker, andre kulturelle institutioner m.v. 

Hvordan arbejder Ældrerådet?

Ældrerådet holder møde en gang om måneden, hvor der er mulighed for behandling af alle spørgsmål, der har betydning for borgere på 60 år og derover. Sagerne behandles i fortrolighed.

Hvem kan henvende sig til Ældrerådet?

Alle borgere over 60 år i Brønderslev Kommune og deres pårørende kan henvende sig med spørgsmål og forslag, der har betydning for denne aldersgruppe.

Tager Ældrerådet sig af enkeltsager?

Ældrerådet tager sig ikke af enkeltsager. Hvis en enkeltsag er starten på en principiel sag, kan Ældrerådet måske tage sig af sagen. Derfor kan du altid henvende dig til Ældrerådet, hvis du er i tvivl.

Hvordan henvender du dig til Ældrerådet?

Skriftlige henvendelser skal sendes til formanden Inger Bøgh Pedersen, Fyrrebakken 1, Agersted, 9330 Dronninglund, tlf.: 9885 4263. eller på mail: inger.bogh@gmail.com

Kontakt

Direktør
Tlf.: 99454570

Ældrerådsvalg 2017

Valg til Ældrerådet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021

Læs om Ældrerådsvalget
Opdateret 14. september 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer