Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Ændret praksis ved stop af sygedagpengesager – din sag kan muligvis genoptages

21. august 2018
Efter en dom i Østre Landsret, har Ankestyrelsen ændret praksis for hvornår kommunen kan standse udbetalingen af sygedagpenge

Forslag til tillæg til spildevandsplanen – nyt boligområde i Ø. Brønderslev syd

21. august 2018
Brønderslev Kommune har vedtaget et forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillægget vedrører bortskaffelse af spildevand fra et planlagt boligområde Østermarken...

Etablering af gyllebeholder – Hvilshøjvej 266, 9700 Brønderslev

21. august 2018
Brønderslev Kommune har den 21. august 2018 truffet afgørelse vedr. etablering af en gyllebeholder på ejendommen Hvilshøjvej 266. Afgørelsen er truffet i henhold til § 36, stk. 3, jf. § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen...

Udvidelse af maskinhus på Kærsgård Engvej 15

21. august 2018
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til udvidelse af maskinhus samt lovliggørelse af div. overdækninger, skure og containere på Kærsgård Engvej 15, matr. nr. 44d, Hjallerup Fjerding, Hjallerup.

Flagdagen 5. september 2018 for Danmarks udsendte

16. august 2018
Brønderslev Kommune markerer flagdagen for Danmarks udsendte. Det sker ved et arrangement i Rhododendronparkenonsdag den 5. september 2018 kl. 15.45 – 18.00

Frivilligpris 2018

15. august 2018
Sparekassen Vendsyssels sociale Frivilligpris 2018 - i samarbejde med Frivilligrådet i Brønderslev Kommune

Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - endeligt vedtaget

14. august 2018
Brønderslev Kommune har den 13. august 2018 vedtaget et tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillægget vedrører bortskaffelse af spildevand fra et planlagt boligområde i Ø...

Deltag i forbebatten omkring lokalplan 01-C-26.01 og kommuneplantillæg nr. 12.

13. august 2018
Økonomiudvalget igangsatte den 13. juni 2018 planlægningen for et nyt etagebyggeri på hjørnet af Torvet og Algade. Byggeriet kræver udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Inden lokalplanforslag...

Ny garage på Sterupvej 15

13. august 2018
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af ny garage med hobbyrum på i alt 90 m² på Sterupvej 15, matr. nr. 13ae, Jerslev By, Jerslev.
1
2
3
4
5
6
Opdateret 2. juli 2018
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach