Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Lovliggørelse af eksisterende sø

23. marts 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til lovliggørelse af eksisterende sø på ejendommen matr. nr. 1k Ålstrup By, Jerslev.

Udvidelse af dyrehold – Åholmvej 19

22. marts 2017
Brønderslev Kommune har den 22. marts 2017 meddelt miljøtilladelse til ejendommen Åholmvej 19, 9740 Jerslev J. Miljøtilladelsen er meddelt i henhold til § 10 i husdyrgodkendelsesloven.

Etablering af vandråd – orientering til organisationer og foreninger

21. marts 2017
Kommunerne og de nye vandråd skal sammen kvalificere afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Opførelse af maskinhus, halmlade og korngrav

20. marts 2017
Brønderslev Kommune har den 20. marts 2017 truffet afgørelse vedrørende opførelse af maskinhus, halmlade og korngrav på Trangetvej 4, 9330 Dronninglund. Afgørelsen er truffet i henhold til § 25 i husdyrgodkendelsesbekendtgørels...

Tilbygning til bolig - Hjermitslevgårdsvej 41

20. marts 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til om- og tilbygning på 111 m² til beboelse på i alt 306 m² på ejendommen Hjermitslevgårdsvej 41, matr. 1an Hjermitslevgård Hgd., Tolstrup.

Udvidelse af husdyrproduktionen på Dybvadvej 81, 9740 Jerslev (foroffentlighedsfase)

16. marts 2017
Lars Sneverholt Frederiksen har søgt Brønderslev Kommune om at udvide svineproduktionen på Dybvadvej 81, 9740 Jerslev. Produktionen ønskes udvidet fra 325 DE (dyreenheder) til 482 DE for søer, smågrise...

Borgermøder om kommuneplan og udvikling

16. marts 2017
Kom til "fyraftensmøder" om kommuneplan og udvikling af byerne. Har du noget på hjerte om den by, du bor i? - kom og mød de lokale politikere

Tilladelse til anlæg af regnvandsbassin

16. marts 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til etablering af et regnvandsbassin på ejendommen matr. nr. 84r Agersted Fjerding, Voer.

Udvidelse af husdyrproduktionen på Skelgårdsvej 93, 9340 Asaa (foroffentlighedsfase)

10. marts 2017
Kjærsgård ApS har søgt Brønderslev Kommune om at etablere en produktion af kyllinger på Skelgårdsvej 93, Asaa. Produktionen ønskes etableret med et samlet dyrehold på 567 DE (dyreenheder), hvilket svarer...
1
2
3
4
5
6
Opdateret 9. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach