Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Invitation til borgermøde om ny varmepumpe

20. november 2017
Dronninglund Fjernvarme ønsker at etablere et grundvandsvarmeanlæg, bestående af en eldrevet varmepumpe, 4-5 grundvandsboringer til indvinding af grundvand samt et nedsivningsanlæg til reinfiltrering...

Skift mellem dyretyper - Kraghedevej 223

20. november 2017
Brønderslev Kommune har den 20. november 2017 truffet afgørelse vedr. skift mellem dyretype på ejendommen Kraghedevej 223. Afgørelsen er truffet i henhold til § 36, stk. 3, jf. § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen...

Produktionstilpasning - Kraghedevej 223

20. november 2017
Brønderslev Kommune har den 20. november 2017 truffet afgørelse om produktionstilpasning i eksisterende stald på ejendommen Kraghedevej 223, 9382 Tylstrup. Afgørelsen er truffet i henhold til § 36...

Midlertidig tilladelse til UV-behandling på Flauenskjold Vandværk

20. november 2017
Brønderslev Kommune giver hermed tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Flauenskjold Vandværk, Bittebyvej 2, 9330 Dronninglund.

Produktionstilpasning - Voergårdsvej 46

16. november 2017
Brønderslev Kommune har den 16. november 2017 truffet afgørelse vedrørende produktionstilpasning i eksisterende stalde på ejendommen Voergårdsvej 46, 9330 Dronninglund. Afgørelsen er truffet i henhold...

Etablering af jordvold på Løthvej 82, 9740

14. november 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til etablering af jordvold på Løthvej 82, 9749 Jerslev.

Lukkedage for Byg og Miljø i weekenden uge 47

10. november 2017
Byg og Miljø lukker ned i weekenden i uge 47. Fra fredag d. 24/11 kl. 16:00 til mandag morgen

Carport og fyrrum på Brændinghøjsvej 16

10. november 2017
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af carport og fyrrum på 60 m² på Brændinghøjsvej 16, matr. nr. 23f, Ø Brønderslev By, Ø. Brønderslev.

Opmåling af Ryå

9. november 2017

Afgørelse om etablering af stikledning til fjernvarmeforsyning ikke er VVM-pligtigt

9. november 2017
Brønderslev Kommune har modtaget Dronninglund Fjernvarmes VVM-anmeldelse i henhold til miljøvurderingslovens § 18 om etablering af stikledning til fjernvarmeforsyning af Dronninglund Sygehus. Brønderslev...
1
2
3
4
5
6
Opdateret 9. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach