Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Tillæg til spildevandsplanen - opdatering af områder i det åbne land med krav om forbedret spildevandsrensning

15. juni 2018
Brønderslev Kommune har vedtaget et tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillægget vedrører en opdatering af de områder i det åbne land, hvor der i vandområdeplanerne er fastsat...

Miljørapport for Dronninglund Fjernvarmes varmepumpeprojekt

15. juni 2018
Brønderslev Kommune afholder borgermøde om Dronninglund Fjernvarmes varmepumpeprojekt – herunder konklusioner i forhold til de supplerende undersøgelser gennemført i 2018.

Ny uopvarmet hal på Klovnhøjvej 32

14. juni 2018
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af ny uopvarmet hal på 499 m² til udstilling af biler på Klovnhøjvej 32, matr. nr. 20a, Tise By, Tise.

Opførelse af kornsilo – Trangetvej 4, Flauenskjold, 9330 Dronninglund

13. juni 2018
Brønderslev Kommune har den 13. juni 2018 truffet afgørelse vedr. opførelse af en kornsilo på ejendommen Trangetvej 4, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse...

Invitation til offentligt møde vedrørende planlægning for nyt boligområde ved Møllevangen i Hjallerup

12. juni 2018
Teknik- og Miljøudvalget besluttede at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde ved Møllevangen i Hjallerup på deres møde den 7. maj 2018. Lokalplanprocessen er igangsat og et forslag til lokalplan...

Forslag til tillæg til spildevandsplanen – nyt boligområde i Ø. Brønderslev syd

12. juni 2018
Brønderslev Kommune har vedtaget et forslag til tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillægget vedrører bortskaffelse af spildevand fra et planlagt boligområde i Ø. Brønderslev...

Ikke VVM-pligt og tilladelse til vandindvinding og A-boringer på Svinehavevej 38

11. juni 2018
Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. ansøgning om tilladelse vandindvinding og tilladelse til udførelse af A-boringer på Svinehavevej 38, 9330 Dronninglund.

Stuehus, administrationsbygning, garage og maskinhus på Pajhedevej 61

11. juni 2018
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af nyt stuehus på 631 m², administrationsbygning på 142 m², garage/erhverv på 143 m² og maskinhus på 280 m² på Pajhedevej 61, matr. nr. 8a, Den Sydlige...

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev

7. juni 2018
Brønderslev Kommune har den 28. maj 2018 modtaget en ansøgning om en godkendelse af eksisterende produktionsareal på Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev.
1
2
3
4
5
6
Opdateret 9. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach