Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Udvidelse af dyrehold – Kjølskevej 186

29. maj 2017
Brønderslev Kommune har den 29. maj 2017 meddelt miljøgodkendelse til Kjølskevej 186, 9700 Brønderslev. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Lokalt erhvervsområde Ahornvej, Vest

24. maj 2017
Teknik- og Miljøudvalget har den 22. maj 2017 godkendt lokalplanforslag nr. 12-E-02.01. Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 24. maj 2017 til den 19. juli 2017.

Nyt maskinhus på 340 m² på Saltumvej 381

24. maj 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til opførelse af nyt maskinhus på 340 m² på ejendommen Saltumvej 381, matr. 36 Manna By, Tise.

Produktionstilpasning i eksisterende stalde og skift i dyretype – Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev

23. maj 2017
Brønderslev Kommune har den 23. maj 2017 truffet afgørelse om produktionstilpasning i eksisterende stalde og skift i dyretype på ejendommen Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev. Afgørelserne er truffet...

Etablering af gyllebeholder – Holtevej 145, 9700 Brønderslev

22. maj 2017
Brønderslev Kommune har den 22. maj 2017 truffet afgørelse om etablering af en gyllebeholder på ejendommen Holtevej 145. Afgørelsen er truffet i henhold til § 36, stk. 3, jf. § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen...

Udvidelse af dyrehold – Røgelhedevej 55

22. maj 2017
Brønderslev Kommune har den 22. maj 2017 meddelt tillæg 1 til miljøtilladelse til Røgelhedevej 55, 9700 Brønderslev. Tillægget er meddelt i henhold til § 10 i husdyrgodkendelsesloven.

Afgørelse om screening Jerslev multibane - lov om miljøvurdering af planer og programmer og visse konkrete projekter

22. maj 2017
Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes vurdering af miljøkonsekvenser for Jerslev multibane.

Tilbygning til garage på Flyvbjergvej 108

17. maj 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til opførelse af tilbygning på 60 m² til garage til en samlet areal på 126 m² på ejendommen Flyvbjergvej 108 matr. 1b Ø. Mellerup Mølle, Jerslev.

Terrænregulering på Mustedvej 61-63

17. maj 2017
Landzonetilladelse efter planlovens §35 til at foretage terrænregulering med et omfang på ca. 8.000 m³ på ejendommen Mustedvej 61-63 matr. 9a og matr. 9e Den Nordlige Del, Hellum.

Produktionstilpasning og ny dyretype - Spurvevej 65

17. maj 2017
Brønderslev Kommune har den 16. og den 17. maj 2017 truffet afgørelse om produktionstilpasning i eksisterende stalde og skift i dyretype på ejendommen Spurvevej 65, 9700 Brønderslev. Afgørelserne er...
1
2
3
4
5
6
Opdateret 9. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach