Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Velkommen til nyhedsbrevet der handler om folkeskolen, plejehjemsdebatten, energirådgivning, Social-økonomisk café, Facebook og ændringer i Borgerservice fra 1. marts.

Folkeskolen
I skrivende stund er der varslet lock - out overfor 50.000 lærere. Det er 1. gang dette kampskridt er brugt overfor en så stor medarbejdergruppe i det offentlige. Jeg håber, at forhandlingerne kan påbegyndes igen i Forligsinstitutionen, for der er meget på spil. En ny folkeskolereform skal gennemføres, og jeg finder, at dette forhandlingssammenbrud er en ærgerlig og kedelig start på den proces. Man kan ikke konflikte sig til en så stor forandring af folkeskolen. I Brønderslev får vi mulighed for at debattere direkte med Undervisningsminister, Christine Antorini, fredag d. 8. marts kl. 15 på NIH. Her vil hun præsentere tankerne bag skolereformen. En af vore skoleledere vil kommentere og jeg for min del vil byde velkommen og udtrykke både ros og betænkelighed ved helhedsskolen, som den nu kaldes. Jeg er enig med ministeren i, at vi har brug for, at børn og unge bliver dygtigere i skolen og uddanner sig mere. Vi har brug for unge mennesker med gå –på- mod, hvis vores velfærdssamfund skal overleve. Folkeskolen er det fundament, der skal bære den vision, derfor er en debat om indholdet i skolen altid vigtig, så vi ser frem til d. 8. marts, og jeg glæder mig til debatten. Og så håber jeg selvfølgelig ikke, at striden mellem KL og DLF forhindrer arrangementet.

Plejehjemsdebatten
Efter mange diskussioner om plejehjemmet Tonnishaves skæbne ser det nu ud til, at vejen er banet for en fornyet dialog om fremtidens ældreomsorg i Aså. Det ser ud til, at både politikere og borgerforening ønsker at rydde Tonnishavegrunden og etablere de nye omsorgstilbud centralt i byen. Jeg håber, at Ældreomsorgsudvalget snarest beslutter hvilke tilbud, der skal oprettes i Aså, så vi kan få roen og trygheden tilbage for den ældre del af befolkningen på egnen. Også i Brønderslev by sker der omlægninger på ældreområdet. Der lukkes 2 plejehjem, Risagerlund og Tygelsgade. Pladserne genetableres i nye og moderne omgivelser i det nye plejehjem, der er under opførelse på Rådhuspladsen. Fremtiden for plejehjemmet i Stenum blev fastlagt for indeværende år på det sidste byrådsmøde, hvor det blev besluttet, at man indtil videre skal oprette genoptrænings – og rehabiliteringstilbud her. Senest ved udgangen af dette år skal det så vurderes, om det er det rigtige sted at have dette tilbud.

Energirådgivning
Kommunen sikrer nu, at det bliver lettere for borgere og virksomheder at bo og leve energirigtigt. Vi etablerer et nyt tilbud til borgerne i vores borgerservice, hvor man fremover kan få rådgivning af kompetente ansatte fra Energi- og Miljøcenter, Nordjylland / Energitjenesten Nordjylland. Tanken er, at vi laver en lille cafe i borgerservice både i Dronninglund og i Brønderslev, hvor man som borger en gang om måneden kan henvende sig og få gode råd til at spare på energien. D. 13. marts er der et internt opstartsmøde og meget hurtigt derefter, vil cafeen blive realiseret. Følg med på kommunens hjemmeside. Her vil vi informere om den præcise startdato, når den kendes, og hvad tilbuddet omfatter. Dette skal naturligvis ses i lyset af, at Brønderslev kommune er en klimakommune, der har forpligtet sig til at nedbringe co2 udledningen. Denne forpligtigelse tager vi meget alvorligt.

Social-økonomisk café
Mange borgere har spurgt mig om, hvornår kommunen starter en såkaldt social-økonomisk virksomhed i lighed med mange andre kommuner i landet. Vi har faktisk arbejdet med tankerne i et stykke tid, og nu er vi endelig der, hvor vi kan sige, at der etableres en socialøkonomisk virksomhed i form af en café i midtbyen i Brønderslev med opstart 1. juni 2013. Det er aftalt, at det er AOF, der skal etablere og drive stedet i samarbejde med Det Blå Hus, der skal stå for brød og kagebagning. Jeg glæder mig meget over, at vi nu snart er klar til at gå i gang.
Man skal kunne købe sandwich, burgere, kager, tærter mv. som i andre cafeer, men der vil også være en butiks-del, hvor der skal sælges forskellige kommissionsvarer. Her kan alle fra by og land komme med egne produkter og sælge disse. De ansatte er borgere, der har brug for jobtræning og at blive bedre rustet til at møde det ordinære arbejdsmarked. Disse virksomheder har været en stor succes de steder, de er dukket op, og jeg ser frem til lidt ekstra kolorit i Brønderslev midtby.

Brønderslev på facebook
Knap 500 har siden mandag ’liket’ – som det hedder i facebook-sprog – Brønderslev Kommunes nye facebookside www.facebook.com/bronderslevkommune. Siden er endnu et tiltag i strategien med at øge borgernes mulighed for kommunikation med kommunen. Jeg var selv en af de første, der likede siden. Og jeg håber, at platformen vil vinde gehør hos borgerne – ikke mindst de unge som måske ikke interesserer sig en masse for kommunalt stof: Vi vil forsøge at besvare alle henvendelser eller i hvert fald videresende dem til de rette personer. Vi vil også bruge siden til at fortælle om de mange tiltag, der er i kommunen – store såvel som små. Vi efterlyser billeder til at kunne lave Danmarks bedste timeline. Brønderslev Kommune er en af de eneste i landet, der faktisk vil bruge tidslinien til at fortælle historien om Brønderslev Kommune. Vi har henvendt os til de lokalhistoriske arkiver og fået nogle fine billeder. Men vi vil gerne have mange, mange flere, og her kan alle være med. Det behøver ikke være billeder af store skelsættende begivenheder, også små historier om de lokale byer etc har sin berettigelse på tidslinien. I løbet af foråret vil vi lave en konkurrence om de bedste begivenheder på tidslinien.

Ændringer i Borgerservice
Borgerservice er fra den 1. marts blevet samlet på Brønderslev Rådhus, samtidig med at pension og Boligstøtte er blevet flyttet til det nye center, der hedder Udbetaling Danmark, som er en del af staten og ikke længere kommunen.

På Dronninglund Rådhus kommer der en digital løsning, hvorfra man kan tale med en medarbejder, som fysisk sidder på Brønderslev Rådhus.
Man kan få hjælp til, spørgsmål omkring SKAT, folkeregister, sygesikring, pension, boligstøtte, familieydelser, friplads og spørgsmål til betalingskontoret.

I den første uge (uge 10) vil der være hjælp til den nye digitale løsning, hvor der på alle hverdage er en medarbejder fra Borgerservice til at hjælpe.

Fremadrettet vil der om torsdagen være medarbejdere i Borgerservice på Dronninglund Rådhus, primært til pas og kørekort, men også til hjælp med den digitale løsning.

Borgere, der kommer på Dronninglund Rådhus, kan via en skærm betjenes gennem informationsmedarbejderen fra receptionen på Brønderslev Rådhus, hvor borgerne kan guides til de øvrige afdelinger på Rådhuset i Dronninglund.

NYHEDSBREV

Perioden 2010-2013

Lene Hansen
Tidligere borgmester

Opdateret 4. marts 2013