Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune har vedtaget et nyt regulativ for Donnerbæk.
Regulativet (nyt vindue)

Forslaget til regulativ har tidligere været offentliggjort. I forbindelse med vedtagelsen af regulativet, er forslaget ændret vedrørende grødeskæring, idet der foretages grødeskæring 2 gange årligt i perioderne 15. juli til 5. august og 1. september til 20. september.

Ønsker du at klage over afgørelsen skal det ske senest den 7. april 2017.

Klageberettigede er - enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, - lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelse, - landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og – landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning (nyt vindue)

Kontakt

Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455856
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 10. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen