Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udvidelse af husdyrproduktionen på Dybvadvej 81, 9740 Jerslev (foroffentlighedsfase)

Lars Sneverholt Frederiksen har søgt Brønderslev Kommune om at udvide svineproduktionen på Dybvadvej 81, 9740 Jerslev. Produktionen ønskes udvidet fra 325 DE (dyreenheder) til 482 DE for søer, smågrise og polte. I alt en samlet udvidelse på 156 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der opføres en ny fare- og smågrisestald lige syd for de eksisterende stalde.

Der er ansøgt i henhold til § 12, stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. Derfor skal der anvendes en udvidet offentlighedsprocedure i henhold til lovens § 55, stk. 2.

Yderligere oplysninger:


Spørgsmål eller bemærkninger til denne sag skal sendes til Mette.K.Gintberg@99454545.dk eller til Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev – raadhus@99454545.dk

Foroffentlighedsfasen er 2 uger, og den udløber den 31. marts 2017. Enhver har ret til at få tilsendt et udkast til afgørelse, når udkastet foreligger. Enhver, der berøres af afgørelsen – herunder interesseorganisationer og foreninger – har, jf. lovens bestemmelser herom, ret til at kommentere udkastet til afgørelsen.

Kontakt

Sagsbehandler – Landbrug
Tlf.: 99455518
Obligatorisk Selvbetjening - Tilmeld Digital Post

Digital Post fra det offentlige

Offentlige myndigheder sender digitale meddelelser til dig. Du kan også sende digitale meddelelser til kommunen fra Digital Post
Opdateret 16. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen