Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 og medfølgende Miljøvurdering sendes i offentlig høring i perioden 3. april 2017 frem til og med den 1. juni 2017. I april måned er der planlagt otte offentlige høringsmøder.

I forbindelse med forslag til kommuneplanen 2017-2019, er der planlagt otte offentlige møder, læs mere om dem her:

Offentlige møder om kommuneplan 2017-2029 

Forslaget til kommuneplanen tager udgangspunkt i beslutningen i Planstrategi 2015 om at revidere kommuneplanen delvist indenfor emnerne:

  • Byroller og bymønster
  • Natur- og landskabsudpegninger
  • Energiplanlægning

Derudover er der ændringer i henhold til "Oversigt statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017", og ændringer affødt af, at der i øjeblikket er et lovforslag om ændring af Planloven til politisk behandling i Folketinget. Lovforslaget giver ændrede muligheder for blandt andet detailhandel, administration i landzone og planlægning i kystnærhedszonen.

Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslagets væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan.

Forslag til kommuneplan 2017-2029

Miljøvurdering af kommuneplanforslag 2017-2029

Fristen for indsendelse af indsigelser og kommentarer er 1. juni 2017. Du kan benytte knappen "skriv din kommentar" inde i den digitale kommuneplan.

Henvendelse om planen kan rettes til Planlægger Bodil Bjørn, 9945 5503, og Planlægger Loa Dahl 9945 4856.

Kontakt

Kommuneplanlægger
Tlf.:
Planlægger
Tlf.: 99454856
Opdateret 3. april 2017
Ansvarlig redaktør: Loa Dahl