Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Solfangeranlæg på Taksvej 45 samt glykoltank og nedkøler på Ahornvej 26

§ 19 tilladelse til solfangeranlæg på Taksvej 45, Brønderslev samt glykoltank og nødkøler på Ahornvej 26, Brønderslev.

Brønderslev Kommune har den 1. august 2017 meddelt § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk til et solfangeranlæg på en del af matr. nr. 77a, Ø. Brønderslev beliggende Taksvej 45, Brønderslev. Desuden meddeles tilladelse til etablering af opsamlingstank (glykoltank) og nedkøleranlæg på matr. nr. 34g, Ø. Brønderslev By, Ø. Brønderslev beliggende Ahornvej 26, Brønderslev.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der er mulighed for at klage over § 19 tilladelsen af alle, der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 30. august 2017.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Mere detaljeret klagevejledning fremgår af tilladelsen.

 

Kontakt

Sagsbehandler - Virksomheder
Tlf.: 99455505
Opdateret 1. august 2017
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave