Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra boligvej i Tennisskoven

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Brønderslev Kommunes vejmyndighed til at nedsive vejvand fra boligvej i det nye boligudstykningsområde Tennisskoven, etape 4 i Hjallerup.

En klage over afgørelsen skal sendes via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Tilladelsen (nyt vindue)

Kortbilag (nyt vindue)

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand
Tlf.: 99455519
Opdateret 8. august 2017
Ansvarlig redaktør: Katrine Bak Styrishave