Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. august 2017 igangsat planlægningen for Manna Thise Multihus. Planlægningen er i fordebat i perioden fra 12. september til og med 27. september 2017.

Lokalplanområdet består af ejendommen Jens Thise Vej 33. Området består i dag matr. nr. 27ai, Tise By, Tise, samt del af matr. nr. 27x og 30r, Tise By, Tise.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at området kan anvendes til Manna Thise Multihus med tilbygning.

Kort om planerne for området
Planprocessen for lokalplan og kommuneplantillæg for Manna Thise Multihus blev den 2. august 2017 i gangsat af Teknik- og Miljøudvalget. Det ønskes, at Manna Thise Multihus udvides med en tilbygning mod syd. Sammen med tilbygningen ønskes der med lokalplan 09-O-01.01 mulighed for flere parkeringspladser. 

For at muliggøre tilbygningen og de dertilhørende udenomsarealer skal der udarbejdes en lokal-plan. I en lokalplan fastsættes retningslinjer for, hvordan området må bebygges, og hvilken anvendelse det må have. Hertil stiller lokalplanen bestemmelser for blandt andet adgangsveje, beplantning, skiltning og fysisk udformning. Der er allerede i dag en lokalplan for det eksisterende multihus, men lokalplanen medtager ikke det areal, hvor tilbygningen skal ligge. For at sikre de samme retningslinjer for den nye og gamle del, udarbejdes lokalplan 09-O-01.01 for hele multihuset og ikke blot tilbygningen.  

I forbindelse med planlægningen for området udarbejdes et kommuneplantillæg, idet en del af det nye område ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammer. Kommuneplanrammer er overordnede rammer for blandt andet et områdes anvendelse og udformning. Via kommune-plantillægget udvides den eksisterende ramme for området, så tilbygningen får samme rammer, som det omkringliggende.

Når der udarbejdes et kommuneplantillæg skal der afholdes en fordebat. Derfor kan du indtil den 27. september 2017 indsende dine kommentarer til planlægningen. 

Du kan læse mere om idéerne for området og planprocessen på planportalen.

Giv din mening til kende

Send dine synspunkter via planportalen. Benyt funktionen "Skriv din kommentar" yderst til højre på planportalen. kommentarer skal være modtaget senest den 27. september 2017 kl 23:59. Bemærk, at det kun er muligt at vedhæfte ét bilag.

Fordebatten er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 12. september 2017 og er fremlagt i 2 uger. Efter fristen vil Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til den videre planlægning for området med baggrund i de indkomne kommentarer.

Såfremt der er spørgsmål er du velkommen til at kontakte planlægger Sabrina Basballe Jensen på telefon 99 45 55 14 eller e-mail: sabrina.basballe.jensen@99454545.dk.
 

 

Kontakt

Planlægger
Tlf.: 99455514

Lokalplanportalen

Du kan se alle lokalplaner og -forslag på Lokalplanportalen.

Opdateret 12. september 2017
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen