Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Høring vedrørende udkast til fællesregulativ for de offentlige vandløb som grænser til Hjørring og Frederikshavn Kommune

Brønderslev Kommune sender udkast til fællesregulativ for de offentlige vandløb, som forløber på grænsen til Hjørring og Frederikshavn Kommune i høring i 8 uger.
Brønderslev Kommune sender udkast til fællesregulativ for de offentlige vandløb, som forløber på grænsen til Hjørring og Frederikshavn Kommune i høring i 8 uger.

Fællesregulativet indeholder overordnede bestemmelser om benyttelse, vedligeholdelse og drift af vandløbene. De konkrete bestemmelser om vandløbenes bredde, dybde og vandføringsevne samt om grødeskæringshyppighed og omfang vil fremgå af specifikke regulativer for det enkelte vandløb eller for et vandløbsopland.

Fællesregulativet er udarbejdet i samarbejde mellem Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune og gælder for alle offentlige vandløb i de to kommuner samt for de offentlige vandløb, der ligger på grænsen mellem de to kommuner og nabokommunerne Brønderslev og Jammerbugt.

Regulativudkastet kan findes på Frederikshavns Kommunens planportal:

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø – se under ”Kontakt” eller Brønderslev Kommune, thomas.mellergaard@99454545.dk

Har du bemærkninger til udkastet til fællesregulativ, skal disse være Frederikshavn kommune i hænde senest den 10. januar 2019. Du kan skrive til kommunen gennem sikker post ved brug af NemID – se under ”Kontakt”. I din henvendelse skal du oplyse sagsnummer GEO-2016-04093 i emnefeltet. Frederikshavn Kommune indsamler alle de indkomne bemærkninger. En eventuel godkendelse af fællesregulativet skal ske i de respektive kommuner.

Har du ikke digital adgang, kan du skrive til: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn.

Kontakt

Vandløbsmedarbejder
Tlf.: 99455856

DEN DIGITALE HOTLINE

Dden Digitale Hotline

Opdateret 8. november 2018
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen