Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev Kommune meddeler lovliggørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af samletank på Klovnhøjvej 39, 9700 Brønderslev til opsamling af vaskevand fra indendørs vaskeplads.
Tilladelsen (nyt vindue)
Kloakplan (nyt vindue)

En klage over afgørelsen skal sendes via Klageportalen, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Kontakt

Sagsbehandler - Spildevand
Tlf.: 99455519

DEN DIGITALE HOTLINE

Dden Digitale Hotline

Opdateret 7. november 2018
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen