Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Udbud af grund beliggende Smørblomstvej 1, Klokkerholm

Brønderslev Kommune udbyder herved en 1.921 m2 stor grund beliggende Smørblomstvej 1, Klokkerholm, 9320 Hjallerup til salg.

Udbud af grund beliggende Smørblomstvej 1, Klokkerholm

Smørblomst 

Brønderslev Kommune udbyder herved en 1.921 m2 stor grund beliggende Smørblomstvej 1, Klokkerholm, 9320 Hjallerup til salg.

Der er tale om en grund der på nuværende tidspunkt er udlagt til grønt område der i fremtiden påtænkes anvendt til boligformål.

Ifølge lokalplanen for området må arealet kun anvendes til boligformål.

Se mere om udbuddet her (nyt vindue) 

Udbuddet sker i henhold til bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme.

Arealet sælges ved offentligt udbud uden mindstepris.

Alle tilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Valg af køber vil ske ud fra en vurdering hvor projektet vægter 50% og prisen vægter 50%.

Køber skal stå ved sit bud i 6 måneder efter sidste frist for indsendelse af tilbud om køb.

Valg af køber vil ske på grundlag af den tilbudte pris, samt hvilket boligprojekt, der bliver foreslået.

Brønderslev Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud og salget er fra sælgers side betinget af Byrådets godkendelse.

Hvis betingelserne ikke kan opfyldes, bortfalder handlen. Ingen af parterne kan i denne anledning gøre krav gældende mod hinanden.

Tilbud om køb sendes til Brønderslev Kommune på mail til Raadhus@99454545.dk senest den 8. marts 2019.

De indkommende tilbud om køb forventes at blive behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Knud Erik Sørensen
Tlf. 99455862
Mail. knud.erik.sorensen@99454545.dk

Opdateret 13. december 2018