Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Den bevaringsværdige restaurationsbygning Hedelund på ejendommen matr. nr. 22f V. Brønderslev, Brønderslev Jorder, beliggende Nørregade 41, 9700 ønskes nedrevet efter at store dele af bygningen brændte i maj 2018.

Se kort med bygningens placering her (nyt vindue)

 

Ifølge lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort i 4-6 uger, jf. § 18, stk. 1 og 2. 

 

Den bevaringsværdige værdi

De bevaringsværdige bygninger er af særlig lokalhistorisk interesse, da de er med til at fortælle historien om lokalområdet. De er med deres arkitektur med til at give byer og områder karakter og identitet.

 

Restaurant Hedelund ligger ved indgangen til Hedelund Parken og er en stor del af dennes historie. Der har været restaurant på ejendommen siden 1906, men restauranten i sin nuværende form blev opført i 1954 og ombygget i 1982. Restauranten er opført i materialer og form, som er karakteristisk for denne tid. Frem til branden i maj 2018, fremstod bygningen fint proportioneret og velholdt i mange af de originale materialer.

 

Baggrund for nedrivningsanmeldelsen

Store dele af bygningen brændte den 17. maj 2018, hvilket har betydet, at store dele af bygningen er meget skadet.

 

Tagkonstruktionen på stort set hele bygningen er udbrændt, herunder også de valmede tage og kviste. Facaden har ligeledes lidt stor skade, dels ift. revner som følge af brandpåvirkningen og bevægelser i bygningen og dels som følge af de store mængder vand, der er brugt ifm. slukningsarbejdet. På denne baggrund agter Brønderslev Kommune at meddele tilladelse til nedrivning.

 

Kommunen agter ikke at nedlægge forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Brønderslev Kommune vurderer, at væsentlig del af bevaringsværdien findes i de originale materialer, som inden branden var velholdte. Det vurderes, at bygningen ikke vil kunne opnå status som bevaringsværdig i kommuneplanen, såfremt den måtte blive renoveret med anvendelse af nye materialer.

 

Har du bemærkninger til sagen?

Hvis der er bemærkninger til ovenstående, som menes at skulle skal indgå i kommunens vurdering af sagen, skal de indsendes til raadhus@99454545.dk eller Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

 

Vi skal have modtaget eventuelle bemærkninger senest den 26. marts 2019.

Kontakt

Plan og Miljø
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Opdateret 12. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Tine Astrup Jakobsen