Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven til Berberisvej 20, 9700 Brønderslev

Brønderslev Kommune har den 28. februar 2019 modtaget en ansøgning om etablering af et nyt malkecenter samt renovering af det eksisterende staldanlæg på Berberisvej 20, 9700 Brønderslev.
Formålet med annonceringen af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Ansøgningsskema  (nyt vindue)
Miljøkonsekvensrapport (nyt vindue)

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 20. marts 2019. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger. Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontakt

Sagsbehandler - Landbrug
Tlf.: 99455520

Digital Post - Virk.dk
Alle virksomheder og foreninger skal have en digital postkasse og kommunikere digitalt med det offentlige.
Opdateret 6. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Lise Laursen