Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Høring om nedlæggelse af privat fællesvej - Skelgårdsvej

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af Store Langheden på Skelgårdsvej ved Asaa om nedlæggelse af del af den private fællesvej over matrikel 2-a og 2-g Aså By, Aså-Melholt.

Den ansøgte nedlægning er illustreret på nedenstående skitse.

Privatvejsloven siger at: 
- Vejen må ikke nedlægges, hvis den er vigtig for en ejendom med vejret til vejen. 
- Hvis kommunen afviser en indsigelse om dette kan kommunens afgørelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne.
- Taksationsmyndighederne fordeler udgifterne til sagens behandling mellem parterne. 
- Kommunen sørger for at nedlægningen berigtiges i matrikel og tingbog. Udgifterne til dette pålægges ansøgeren.

Eventuelle indsigelser mod vejnedlæggelsen skal være kommunen i hænde senest 29. april 2019.

Indsigelser sendes til Brønderslev Kommune, Plan og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund eller per mail til kaj.e.jensen@99454545.dk.


Kontakt

Sagsbehandler - Trafik og veje
Tlf.: 99454615
Opdateret 1. marts 2019