Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Børnehave og integrerede institutioner

Skriv dit barn op til børnepasning via den digitale pladsanvisning. Du kan også udmelde dit barn og søge om friplads

I Brønderslev Kommune starter dit barn i børnehave den måned, hvor det er fylder 2 år og 10 måneder.

Opskriv og udmeld dit barn digitalt

Pladsanvisningen anviser pladser 6 måneder før behovsdato.

Du kan skrive dit barn på venteliste til børnehave. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Vil du udmelde dit barn af daginstitution eller dagpleje, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Udmeldelse kan også ske i den enkelte daginstitution eller dagpleje.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Du kan skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til, hvornår I har behov for pladsen.

Du kan også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, kommunen skal anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.. I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af disse pladser.

Du har også mulighed for at søge om en dagtilbudsplads i en anden kommune.

Vil du udmelde dit barn af daginstitution eller dagpleje, skal det ske med mindst en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
Udmeldelse kan også ske i den enkelte daginstitution eller dagpleje.

3 aldersintegrerede institutioner

I Brønderslev by er der 3 integrerede institutioner

  • Børnehuset Galaksen
  • Børnehuset Fasanen
  • Børnehuset Brundur 

Via. Digital Pladsanvisning ovenfor, kan man skrive sit barn op til en vuggestueplads, derefter kommer barnet på ventelisten.

 

Man er ikke garanteret en vuggestueplads, da der kun er 50 vuggestuepladser i Brønderslev By.


Når vuggestuepladserne er brugt, vil man blive tilbudt en plads i dagplejen.

 

Integrerede institutioner

 

I Brønderslev Kommune findes der forskellige integrerede institutioner

Børnehaver i Brønderslev Kommune

I Brønderslev Kommune finder du børnehaver i de fleste byer.

Lukkedage i børnehaver

I Brønderslev Kommune vil der altid være alternative pasningsmuligheder i nærområdet.
Dette oplyser den enkelte institution til forældrene i opslag på institutionens egen hjemmeside.

Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads i Brønderslev Kommune 

Kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i dagtilbud omfatter de forskellige vedtægter, mål med mere.

Takster

Gennemsnitstakst for alle børnehaver.
Heldags - pr. måned (11 måneder). Takst ved 25%
1.647,00
32 timer/halvdagsplads - pr. måned (11). Takst ved 25%
1.318,00
Takst for frokostordning pr. måned (11)
551,00

Kontakt

Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454489
Administrativ Sagsbehandler
Tlf.: 99454556

Obligatorisk Selvbetjening - Børnepasning
Obligatorisk Selvbetjening
Ansøgning om børnepasning er en del af Obligatorisk Selvbetjening

Opdateret 17. januar 2019
Skrevet af Børne- og Socialministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Dybro Jensen