Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden.
Ordningen fortsætter, efter du er fyldt 67 år. Hvis du er mellem 12 og 17 år, skal du kontakte Børne- og Familieafdelingen
Ledsageordning

Du kan søge om ledsagelse hos kommunen.

Når du vil ansøge om ledsageordning i Brønderslev Kommune, skal du anvende selvbetjeningsløsningen ”Ansøg om ledsagelse” og sende den til:

Visitationen – Det specialiserede Område
Ny Rådhusplads
9700 Brønderslev

Personlig henvendelse:
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Kl. 10:00-14:00

Telefonisk henvendelse:
9945 4521
Kl. 08:00-09:00

Når/hvis du har fået bevilget ledsagelse, bliver ordningen administreret af Brønderslev Kommune.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Teamkoordinator Anne Kathrine Hall
anne.gandrup.hall@99454545.dk
Telefon: 9945 5780 alle hverdage

Administrativ medarbejder Majbrit Søndergaard
majbrit.sondergaard@99454545.dk
Telefon: 9945 4630 alle hverdage

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet. Du søger i kommunens. Brug den digitale løsning 'Ansøg om ledsageordning'.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance. Du kan læse om ordningen på borger.dk.

Hvis du har en sindslidelse, er du ikke omfattet af ordningen.

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

Brønderslev Kommune har fastansatte ledsagere.

De kommunale ledsagere arbejder mest i dagtimerne, men i særlige tilfælde, kan I lave en anden aftale.

Laver I en anden aftale, skal du huske at varsle det i god tid.

Normalt bevilges du ledsagelse på faste tidspunkter, men du kan godt aftale ændringer med den faste ledsager.

Ønsker du ikke at bruge de kommunale ledsager, kan du også selv vælge din ledsager. Dette er en god løsning for mange.

Hvis du vælger din ledsager selv, skal du være opmærksom på, at personen først skal godkendes af kommunen og ikke må have nære familiemæssige relationer til dig.

Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Vælger du opsparingsordningen, skal det fremgå af bevillingen. Det vil sige, du skal gøre opmærksom på, at du ønsker at spare timer op, når du søger ledsageordningen.

Dine opsparede timer kan du for eksempel bruge på at tage ledsager med til familiearrangementer, på weekendophold eller ferie.

Ledsageordningen dækker kun ledsagelse uden for hjemmet. Ledsageren kan ikke foretage indkøb eller lignende for dig, med mindre du selv deltager.

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 883 kr. (2018), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge det.

Du skal selv betale ledsagerens udgifter til biografbilletter, spisning osv., hvis du ønsker, at ledsageren skal være til stede. Du skal også selv betale din ledsagers udgifter til transport under ledsagelsen.

Du kan søge kommunen om tilskud til udgifter til ledsageren med op til 883 kr. årligt (2018).

Hvis kommunen vurderer, at ledsageren skal være til stede under en aktivitet, kan du søge kommunen om at få dækket udgifterne til ledsagerens deltagelse i aktiviteten.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

Kontakt

Visitationen
- Det Specialiserede Område

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454421

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Reglerne om ledsagelse er fastsat i servicelovens § 45 og § 97 og er uddybet i bekendtgørelsen om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven. Ledsagelse for personer i alderen 12-18 år er reguleret i § 45, mens ledsagelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen er reguleret i § 97.

Opdateret 23. marts 2018
Skrevet af Børne- og Socialministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Ulla Søborg