Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vand er livsnødvendigt og en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.
Vand

Læs om drikkevand og vandforbrug

Dit vandværk

I Brønderslev Kommune er der i alt 25 almene vandværker og 2 distributionsselskaber. Et alment vandværk forsyner mindst 10 husstande, mens et distributionsselskab er et vandselskab der ejer ledningsnettet og køber behandlet vand af et vandværk. 

Oplever du problemer med din vandforsyning er det dit lokale vandværk du skal kontakte. Nedenfor ses adressen samt kontaktoplysningerne for de almene vandværker og distributionsselskaberne i Brønderslev kommune. 

Allerup Distributionsselskab 
Kontaktperson: Henrik Jul Larsen 
Tlf: 98 28 41 94 

Agersted Fælled Vandværk 
Skovledetvej 1 
9330 Dronninglund 
Kontaktperson: Jens Jakob Jakobsen 
Tlf: 98 85 41 35 

Agersted Vandværk 
Skovledetvej 8 
9330 Dronninglund 
Kontaktperson: Tonny Thomsen 
Tlf: 98 85 41 19 

Asaa Vandværk 
Møllegårdsvej 6 
9340 Asaa 
Kontaktperson: Kurt Jørgensen 
Tlf: 98 85 00 48 

Brønderslev Forsyning A/S 
Virksomhedsvej 20 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Henrik Kirkegaard 
Tlf:98 80 15 89 

Brønderslev Forsyning A/S driver tre vandværker – Brønderslev Nordre Vandværk, Brønderslev Søndre Vandværk og Brønderslev Vestre Vandværk 

Dronninglund Vandværk 
Slotsgade 17 
9330 Dronninglund 
Kontaktperson: Poul Erik Nielsen 
Tlf: 98 84 35 96 

Enggårdens Mark Vandværk 
Åvej 12 A 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Ole Hjorth Bedsted 
Tlf: 98 82 39 93 

Flauenskjold Vandværk 
Bittebyvej 2 
9330 Dronninglund 
Kontaktperson: Charles Nielsen 
Tlf: 98 86 14 34 

Hallund Vandværk 
Sølvgade 44 A 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Jan Molin 
Tlf: 98 83 53 88 

Hellum Vandværk 
Margrethevej 5 
9740 Jerslev J 
Kontaktperson: Karl Emil Nielsen 
Tlf: 98 83 40 25 

Hjallerup Vandforsyning 
Søndergade 68 
9320 Hjallerup 
Kontaktperson: Palle Hostrup 
Tlf: 98 28 22 90 

Jerslev Vandværk 
Nøragervej 2 
9740 Jerslev J 
Kontaktperson: Bent Nielsen
Tlf: 91 56 97 40 

Klokkerholm Vandværk 
Vandværksvej 3 
9320 Hjallerup 
Kontaktperson: Per Sørensen 
Tlf: 98 28 45 57 

Klæstrup Vandværk 
Gl. Klæstrupvej 5 
9740 Jerslev J 
Kontaktperson: Torben Thodberg 
Tlf: 98 83 17 85 

Manna Vandværk 
Bredningen 43 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Villy Jensen 
Tlf: 98 88 74 96 

Melholt vandværk 
Hjelmkærvej 21 
9340 Asaa 
Kontaktperson: Finn Krogsgaard 
Tlf: 98 84 30 42 

Serritslev Vandværk 
Slåenvej 2 A 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Poul Petersen 
Tlf: 98 83 70 28 

Stenum Vandværk 
Havesangervej 5 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: John Jacobsen 
Tlf: 98 83 83 69 

Stenum Vrenstred Vandværk 
Løkkenvej 467 A 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Kim Olesen 
Tlf: 98 83 88 44 

Thise Kirkebakkes Vandværk 
Kirkebakken 71 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Jens Pedersen 
Tlf: 98 88 72 10 / mobil nr. 21 75 18 75

Thise Vandværk 
Jens Thisevej 77 A 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Ole Kaj Matzen 
Tlf: 98 88 71 76 

Tømmerby Vandværk 
Filholmvej 57 A 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Allan Christensen 
Tlf: 98 83 80 24 

Ørsø Vandforsyningsselskab 
Ørsøvej 69 
9330 Dronninglund 
Kontaktperson: Rigmor Christensen 
Tlf: 98 84 33 38 

Øster Brønderslev Vandværk 
Poldervej 22 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Alfred Møller 
Tlf: 98 81 14 00 

Øster Hjermitslev Vandværk 
Lærkevej 84 
9700 Brønderslev 
Kontaktperson: Ole B. Larsen 
Tlf: 98 88 71 61 

Vandforsyningsplan

Brønderslev Kommunes Byråd har på møde den 25. april 2012 godkendt Vandforsyningsplan for Brønderslev Kommune 2012 - 2017. 

Vandforsyningsplanen udgør grundlaget for Brønderslev Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen for perioden 2012-2017. 

Vandforsyningsplanen omfatter primært den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og bruges bl.a. til fordeling af forsyningsområder mellem vandforsyningerne i kommunen, samt sikre at vandforsyningerne efterfølgende kan levere godt og tilstrækkeligt drikkevand til forbrugerne i planperioden. 

Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. en status over den nuværende vandforsyning, målsætninger og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne i planperioden.

Hvem har ansvar for vandkvaliteten?

Vandværkerne har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Kvalitetskravene betyder, at der er fastsat grænseværdier for en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og for bakterier.

Grænseværdien for Coliforme bakterier og E. Coli  er mindre end 1, så de må med andre ord slet ikke findes i drikkevandet.

Det er kommunens opgave at føre tilsyn med vandværkerne, herunder at vandet bliver analyseret og renset via det lokale vandværk. Vandværkets størrelse afgør, hvor ofte kvaliteten af vandet bliver målt. 

Alle analyser bliver indberettet og offentliggjort senest seks uger efter.

Du kan se de seneste registreringer af drikkevandskvaliteten fra dit vandværk ved at bruge selvbetjeningen "Tjek din vandkvalitet".

Hvis dit vand er forurenet, kan det skyldes en lokal forurening i ejendommens vandrør. Du kan få mere at vide om, hvordan du kan få kontrolleret dit eget drikkevand hos kommunen. Du skal selv betale for vandanalysen. 


Private boringer

Nogle ejendomme har egen vandboring eller brønd. Hvert femte år bliver vandet fra private brønde og boringer kontrolleret af et godkendt laboratorium. Som ejer skal du selv bestille og betale for analysen.

Nogle små, private vandboringer og brønde kan ikke overholde kravene for rent drikkevand. I disse tilfælde kan kommunen forlange, at boringerne bliver lukket eller ændret, så vandet opfylder kvalitetskravene.

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at anlæggene opfylder vandkvalitetskravene.

Vandforbrug

Der er begrænsede mængder af rent drikkevand. Derfor forsøger det offentlige at begrænse vandforbruget ved hjælp af vandafgifter og oplysningskampagner.

I alle private huse samt lejeboliger, hvor det er teknisk muligt, skal der fra 1. januar 1999 være installeret separate vandmålere. Dermed afregner du vandforbruget direkte med vandværket. Vandmåleren skal medvirke til, at hver enkel husstand bliver opmærksom på eget forbrug og dermed bliver motiveret til at spare på vandet.

I mange kommuner er det muligt at indberette måleraflæsning online.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over drikkevandets kvalitet, skal du først kontakte vandværket. Hvis det ikke hjælper, eller du har mistanke om noget virkelig alvorligt, skal du gå til kommunen.

 

Kontakt

Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455501
Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99454622
Sagsbehandler - Grundvand
Tlf.: 99455521

Planer, rapporter og vejledninger

Vandforsyningsplanen 2012-2017 (nyt vindue)
BNBO afrapportering (nyt vindue) 
BNBO Hjallerup (nyt vindue) 
Beredskabsplan (nyt vindue)
     - skabeloner (nyt vindue)
Vejledning til ejere af enkeltanlæg (nyt vindue)

Opdateret 2. juni 2018
Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen
Ansvarlig redaktør: Anne Marie Kjær