Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Befordringstilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Du kan søge tilskud til dækning af transportudgifter

Befordringstilskud er til lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om du får tilskud som beskæftiget eller selvstændig erhvervsdrivende.

Du skal ikke have en bestemt alder for at kunne søge befordringstilskud.

Læs mere om befordringstilskud til AMU-kurser og enkeltfag på veug.dk

  • Du skal være optaget på en arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.
  • Du skal være i arbejde.
  • Du skal have tilknytning til det danske arbejdsmarked. Det betyder, at hvis du er i arbejde, skal du være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
  • Du kan også få tilskud, selv om du ikke er dansker og pendler fra typisk Sverige eller Tyskland til dit arbejde i Danmark, men kun for den del af befordringen, der er i Danmark.
  • Du skal opfylde adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for tilskud.

Derudover gælder der nogle særlige betingelser. Betingelserne afhænger af din arbejdssituation og din uddannelsesbaggrund.

Læs mere om betingelserne for at få befordringstilskud på veug.dk

Du kan ikke få dækket dine udgifter fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Befordringstilskuddet udbetales efter faste kilometertakster, der reguleres hvert år den første mandag i juli måned.

Læs mere om taksterne for befordringstilskud på veug.dk

Du kan søge om tilskud til befordring digitalt via EfterUddannelse.dk med dit NemID.

Du kan også søge om tilskuddet via et papirskema. Du får udleveret skemaet på det uddannelsessted, hvor du gerne vil tage en uddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger befordringstilskud på veug.dk:

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal du gøre det senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan ikke klage over afgørelser om, hvorvidt en ansøgning er rettidigt afleveret.

Du kan klage over:

  • afgørelser om befordringstilskud
  • afgørelser om tilbagebetaling.

Læs mere om, hvordan du klager på veug.dk

Opdateret 15. januar 2019
Skrevet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Ansvarlig redaktør: Borger.dk