Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Hvis du ikke kan overholde din afdragsordning, kan du udsætte eller betale mindre i en periode.
SU-lån
Udsættelse med betalingen

Du kan få udsættelse med betalingen i op til 2 år ad gangen, så længe ydelsen efterfølgende ikke kommer til at overstige 6.000 kr. hver anden måned, eller alternativt 3.000 kr. hver måned.

Har du f.eks. lån 4, 5 og 6, må den samlede ydelse på de 3 lån ikke overstige 6.000 kr. i alt hver anden måned.

Hvis din samlede ydelse allerede udgør mere end 6.000 kr. hver anden måned når du starter med at tilbagebetale, kan du få bevilget udsættelse i 6 måneder maksimalt.

Du udsætter din betaling gennem selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld ved at klikke "Start" her på siden.

Nedsættelse af ydelsen

Du kan få bevilget en nedsat ydelse i en periode, hvis ydelsen efterfølgende ikke kommer til at overstige 6.000 kr. hver anden måned, eller alternativt 3.000 kr. hver måned.

Der er ikke fastsat en maksimal periode for hvor længe du kan få bevilget en nedsat ydelse. Det eneste, der tages højde for er, om den ordinære ydelse kommer til at overstige 6.000 kr. hver anden måned efterfølgende.

I praksis vil du blive bevilget en nedsat ydelse i 1 år ad gangen.

Krav om for meget udbetalt SU
Udsættelse med betalingen eller nedsættelse af ydelsen

Du kan få udsat betalingen af dit krav om for meget udbetalt SU, eller nedsat ydelsen i en periode på maksimalt 12 måneder. Dette gælder uanset gældens størrelse, da alle krav har 3 år som maksimal afviklingsperiode.

Eksempel: Hvis din afdragsordning starter i august 2015, kan du få udsættelse til og med juli 2016, i alt 12 måneder. Du kan også få udsættelse med betalingen fra august til december 2015, i alt 5 måneder, og herefter afdrage på gælden. Du kan herefter få udsat betalingen i 7 måneder på et senere tidspunkt, så længe du når at afdrage den fulde gæld inden for gældens afviklingsperiode.

Tidligere Statsgaranterede Studielån
Udsættelse med betalingen

Du kan få udsættelse med betalingen i op til 2 år ad gangen, så længe ydelsen efterfølgende ikke kommer til at overstige 7.000 kr. månedligt pr. lån. Har du flere statsgaranterede studielån, må den samlede ydelse på lånene gerne udgøre mere end 7.000 kr. månedligt.

Hvis din ydelse allerede udgør mere end 7.000 kr. månedligt når du starter med at tilbagebetale, kan du få bevilget udsættelse i 6 måneder maksimalt.

Du udsætter din betaling gennem selvbetjeningsløsningen "Din SU-gæld" ved at klikke "Start" her på siden.

Nedsættelse af ydelsen

Du kan få bevilget en nedsat ydelse i en periode, hvis ydelsen efterfølgende ikke kommer til at overstige 7.000 kr. månedligt.

Der er ikke fastsat en maksimal periode for hvor længe du kan betale en nedsat ydelse. Det eneste, der tages højde for er, om den ordinære ydelse kommer til at overstige 7.000 kr. månedligt efterfølgende.

I praksis vil du blive bevilget en nedsat ydelse i 1 år ad gangen.

Forlængelse af afviklingsperioden af dit SU-lån

Du har mellem 7 og 15 år til at tilbagebetale dit SU-lån. Perioden bestemmes ud fra lånets størrelse.

Udbetaling Danmark har mulighed for, på din anmodning, at forlænge din afviklingsperiode, hvis særlige grunde taler herfor. Vi kan ikke opstille generelle regler for, hvornår afviklingsperioden kan forlænges, da afgørelsen bliver truffet ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag. Ifølge praksis er almindelige betalingsvanskeligheder så som; andre økonomiske forpligtelser, en lav indkomst eller at man er eneforsørger ikke i sig selv tilstrækkelige til at kunne begrunde en forlængelse af afviklingsperioden. Det er kun forholdene omkring selve ansøgningstidspunktet, der har indvirkning på afgørelsen. Det betyder, at hvis du f.eks. har været arbejdsløs i en længere periode, og du nu er kommet i arbejde, så vil din arbejdsløshedsperiode ikke have betydning for afgørelsen.

Praksis

Du kan læse mere om praksissen for tilbagebetaling af studiegæld her:

Betaler du ikke din studiegæld, får du to rykkere for betaling af Udbetaling Danmark. Betaler du fortsat ikke, opsiger vi aftalen om tilbagebetalingen af din gæld. Din gæld bliver herefter sendt til SKAT, hvor vilkårene for tilbagebetaling af studiegælden er anderledes end hos Udbetaling Danmark.

SKAT kræver gælden ind

SKAT fastsætter den ydelse, du skal betale, på baggrund af dine konkrete økonomiske forhold.

Din afdragsordning hos SKAT bliver højst sandsynlig højere end den ordning, du har haft hos Udbetaling Danmark. Du skal forvente, at renten bliver højere, og at du vil blive pålagt gebyrer i forbindelse med inddrivelsen.

SKAT kan modregne og foretage udlæg for din gæld. Det vil sige, at hvis du får penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat tilbage, får du dem ikke udbetalt. I stedet bliver pengene brugt til at betale af på din gæld.

SKAT kan foretage udlæg i dine ejendele, fx i hus og bil. Det betyder, at de har mulighed for at sælge dine ejendele på tvangsauktion, og bruge pengene til at betale af på din gæld.

Hvornår er mit SU-lån misligholdt?
Hele lånet forfalder til omgående indfrielse, hvis
 • forfaldne ydelser ikke betales senest 8 dage efter forfaldsdagen
 • låntager ikke giver meddelelse om uddannelsens afslutning eller afbrydelse eller orlov.
 • låntager ikke oplyser Udbetaling Danmark om ny adresse inden 14 dage efter flytning til udlandet (gælder også Færøerne)
 • låntager bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål
 • der åbnes forhandling om akkord, indledes gældssanering, eller hvis låntagers bo kommer under konkursbehandling
 • låntager dør ved indledning af gældssanering

Se på dit lånebevis, hvornår dit SU-lån anses for at være misligholdt.

Et krav om for meget udbetalt SU, anses for at være misligholdt, når vilkårene for tilbagebetaling ikke er overholdt. Herefter kan gælden efter påkrav opsiges til skadesløs betaling. Dette følger af SU-bekendtgørelsens § 59 stk. 3.

Du kan søge om eftergivelse af din studiegæld hos SKAT. Det er SKAT, der tager stilling til om du kan få eftergivet gælden.

Du finder en blanket til at ansøge om eftergivelse på www.skat.dk , ved at søge på eftergivelse i søgefeltet.

Ansøgningen skal sendes til:

SKAT

Postboks 49

4930 Maribo

Kontakt SKAT

Tlf. 70 15 73 04

E-mail via www.skat.dk/tastselv, log på med NemID

Retningslinjer

Du kan få eftergivelse, hvis

 • du ikke er i stand til, og ikke, inden for de nærmeste år, har udsigt til at kunne opfylde dine gældsforpligtelser.
 • eftergivelsen fører til en varig forbedring af dine økonomiske forhold.

Du kan som hovedregel ikke få eftergivelse, hvis

 • dine økonomiske forhold er uafklarede
 • du eksempelvis er på barselsorlov, studerende, lige er blevet færdig med din uddannelse, på kontanthjælp eller lignende
 • du ikke er blevet tilbagebetalingspligtig
 • du ikke har vist vilje til at betale af på gæld
 • du kun har betalt af på gælden i en kort periode
 • du har betydelig gæld til private kreditorer.

Hvis din gæld til private kreditorer er så stor, at eftergivelse af din offentlige gæld ikke medfører en varig forbedring af dine økonomiske forhold, kan du ikke få eftergivelse. Du har derimod mulighed for at søge om gældssanering.

Du kan finde yderligere oplysninger om gældssanering på hjemmesiden domstol.dk

Mener du ikke, at kravet om for meget udbetalt SU er korrekt, kan du indgive en klage til:

Styrelsen for Videregående Uddannelser

Bredgade 43

1260 København K

Tlf. 72 31 79 00

E-mail: su@uds.dk

Klagen skal være modtaget hos Styrelsen for Videregående Uddannelser senest 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen.

Fastholder Styrelsen for Videregående Uddannelser deres afgørelse, sender de din klage videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Vil du klage over, hvor meget du skal betale af ad gangen, hvor længe du skal betale, gebyrer eller lignende, skal du indgive en klage til Udbetaling Danmark via Digital Post.

Klagen skal være modtaget hos os inden 4 uger efter meddelelse af afgørelsen.

Fastholdes afgørelsen, sender Udbetaling Danmark din klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Kontakt

Den Digitale Hotline
 

Opdateret 10. august 2017
Skrevet af Udbetaling Danmark
Ansvarlig redaktør: Sanne Riger