Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du kan vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark, når du skal undersøges eller behandles

Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse, når du skal undersøges eller behandles.

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et sygehus uden for din egen region.

  • hvis sygehuset, du ønsker, har væsentligt længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse
  • hvis du bliver indlagt akut. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus
  • nogle højt specialiserede afdelinger kræver, at du lider af en bestemt sygdom, fx på Rigshospitalet
  • retten til selv at vælge sygehus - ved psykiatrisk behandling - kan begrænses af hensyn til dig selv.

 Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

På mitsygehusvalg.dk kan du se en oversigt over hvilke privathospitaler, du kan vælge imellem.

  • hvis privathospitalet, du ønsker, har væsentligt længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse
  • hvis privathospitalet ikke har en aftale med regionerne
  • hvis du skal have organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisations- behandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller ophold på rekonvalescenthjem.

Der er fastsat maksimale ventetider til behandling for visse kræft- og andre livstruende sygdomme.

Du kan se ventetider for behandlinger på offentlige sygehuse og privathospitaler på venteinfo.dk. Både din læge og den sygehusafdeling, du er henvist til, kan vejlede dig om behandling, ventelister og dine muligheder for at vælge et andet offentligt sygehus eller et privathospital.

Du kan også henvende dig til en patientvejleder i din bopælsregion.

På internettet kan du finde oplysninger om de forskellige sygehuse og om sundhedspersoner, der har været kritik af:

Sammenlign sygehuse og klinikker på sundhedskvalitet.dk

Sundhedskvalitet er et redskab til dig, når du skal vælge eller vil sammenligne sygehuse og klinikker. Sundhedskvalitet viser dig oplysninger om kvalitet og service på sygehuse og klinikker - både offentlige og private.

Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført på landets sygehuse hvert år. Læs om undersøgelsen og undersøgelsens resultater her.

Tilsynslisten

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over sundhedspersoner, der har påbud, er i skærpet tilsyn eller har fået foretaget hel eller delvis indskrænkning af deres autorisation.

Kritik af sundhedsfaglige

Styrelsen for Patientsikkerhed har en liste med afgørelser om alvorlig eller gentagen kritik truffet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Endvidere kan du finde afgørelser om kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb.

Du kan sende klager til Styrelsen for Patientsikkerhed eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du ikke har NemID:

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Kontakt

Den Digitale Hotline
 

Lovgivning

Din ret til frit og udvidet frit sygehusvalg er beskrevet i Sundhedslovens afsnit VI om Sygehusydelser og i "Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.".

Opdateret 10. august 2017
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
Ansvarlig redaktør: Sanne Riger