Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

EU/EØS-borgere kan frit rejse ind, søge arbejde og opholde sig i Danmark i op til tre måneder

EU-borgere dækker over de borgere, der er bosat i EU's medlemslande, mens EØS-borgere er en betegnelse for borgere fra Liechtenstein, Norge og Island. Statsborgere fra Schweiz er omfattet af de samme regler som EU/EØS-borgere.

Statsborgere i EU/EØS-lande kan frit rejse ind og opholde sig i Danmark i op til tre måneder. Hvis du søger arbejde i denne periode, kan du forlænge dit ophold fra tre til seks måneder.

Ønsker du at forlænge dit ophold ud over denne periode, skal du inden udløbet af de tre måneder søge om at få udstedt et EU/EØS-registreringsbevis. Beviset er dokumentation for, at du har ret til at være i Danmark.

Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Beviset vil være gyldigt, så længe de betingelser, der lå til grund for udstedelsen, fortsat er opfyldt. Men det kan inddrages, hvis grundlaget for opholdet ikke længere er til stede. Det er Statsforvaltningen, der udsteder EU/EØS-registreringsbeviset.

Du har ret til frit at søge arbejde både på det private arbejdsmarked og i den offentlige sektor. Du er som udgangspunkt underlagt de samme arbejdsvilkår som danske statsborgere, hvis du som udlænding arbejder i Danmark. Du arbejder altså under de samme vilkår med hensyn til løn, ferie, afskedigelse, arbejdsløshed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Når du har modtaget dit registreringsbevis fra Statsforvaltningen, kan du efterfølgende rette henvendelse til kommunens Borgerservice for at få et CPR-nummer og sygesikringsbevis. Registreringsbeviset er en forudsætning for, at du kan få et CPR-nummer.

Du kan klage over behandlingen af en ansøgning om EU/EØS-opholdsbevis til Udlændingestyrelsen. Du har altid krav på en begrundelse for et afslag fra den institution, hvor du har ansøgt. Klager over behandlingen af en ansøgning om opholdstilladelse skal sendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Kontakt

Integration
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om ophold i Danmark i 'Bekendtgørelse af udlændingeloven'.

Betingelserne for udstedelse af registreringsbevis følger af EU-opholdsbekendtgørelsen:

Læs også

Opdateret 29. maj 2018
Skrevet af borger.dk
Ansvarlig redaktør: Lene Wenneberg