Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

I denne netbaserede Ældrehåndbog har vi i Ældrerådet forsøgt at samle alle de områder, man som ældre kan/vil få behov for at have en vis viden omkring. Alle oplysninger kan findes på nettet, men vi har samlet dem et sted, så det forhåbentligt er lettere at finde

Ældrehåndbogen

Efterløn

Med efterløn kan du trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, før du når alderen, hvor du kan gå på folkepension. Du kan få efterløn, hvis du har betalt til ordningen og opfylder nogle bestemte krav.

Læs mere om bl.a.:

Regler for efterløn
Efterlønssatser
Udskydelse af efterløn
Plus meget mere

Folkepension, seniorjob mm

I nedenstående link kan du finde information omkring , seniorjob, skattefradrag, fleksydelsesbidrag, folkepensionsydelser, hvordan beregnes din folkepension, hvad får man mere i pension ved at udsætte startdato, hvordan kan ’Digital Post’ hjælpe mig til en lettere kommunikation med det offentlige, mm.

Transport til læge/speciallæge

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning.

Helbredstillæg (alm. og udvidet) og personligt tillæg

Du kan søge om helbredstillæg og personligt tillæg.

Helbredstillæg både almindeligt og udvidet er afhængigt af din personlige tillægsprocent og formue.

Det udvidet helbredstillæg kræver en forudgående ansøgning. Der kan bevilges tillæg til briller, tandproteser og fodbehandling.

Personligt tillæg er afhængigt af din økonomiske situation. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk. Der kan søges om tilskud til rimelige og nødvendige udgifter som du ikke selv kan betale.

Der laves en konkret og individuel vurdering.

Spørg i Borgerservice

Den personlige tillægsprocent

Den personlige tillægsprocent beregnes ud fra pensionistens og evt. ægtefælles/samlevers samlede indtægter ud over social pension. Tillægsprocenten fremgår af pensionsmeddelelsen.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler.
Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Hjemmehjælp

Her kan du læse generelt om Hjemmehjælp, kvalitetsstandarder plus mm., hvor meget kan man få af hjælp: Hvordan ansøger om hjemmehjælp.

Aflastning

Hvis du passer en syg nærtstående pårørende, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning.

Rehabiliterende hjemmehjælp

Hvad er det? Hvordan kommer jeg i gang?
Rehabiliterende hjemmehjælp skal medvirke til at lette din daglige tilværelse og fremme din mulighed for at klare dig selv.

Demens

Hvad gør jeg hvis en pårørende bliver dement? Hvad er demens, demenskonsulenter?

Ældrebolig og plejebolig/plejehjemspladser

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger

 Private plejehjem: 

Asaa Friplejehjem
Vodbindervej 11 B
9340 Asaa
Telefon
98785800
E-mail: mhj@diakon.dk
Hjemmeside: www.asaa-friplejehjem.dk (nyt vindue)

Vivaldi Friplejehjem
Vivaldisvej 8
9700 Brønderslev
Telefon
96468646
E-mail: Kontaktvivaldi@diakon.dk
Hjemmeside: www.vivaldifriplejehjem.dk (nyt vindue)

Sygeplejeklinik

Hvad er det, hvem kan få hjælp og til hvad?

  • Sygeplejeklinik (nyt vindue)

Hospice

Hvad er et hospice? Hvem kan komme på hospice? Hvor ligger der et Hospice?

Testamenter

Almindelige testamenter
Gå til en advokat eller gå på nettet, her kan du selv udfylde en formular og få en advokat til at se det igennem (husk: 1/4 er tvangsarv til efterlevende ægtefælle, børn og børnebørn, resten er friarv = du bestemmer, hvad penge/formue skal gå til) det skal tinglyses hos en notar, som findes ved domstolene)

Livstestamente
Med et livstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et redskab, der sikrer og skaber tryghed for fuldmagtsgiveren og hans eller hendes nærmeste pårørende, da fremtidsfuldmagten giver en eller flere udvalgt(e) pårørende ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis han eller hun selv bliver ude af stand til dette. Det er netop det, der adskiller fremtidsfuldmagten fra andre fuldmagtsformer: fremtidsfuldmagten træder kun og først i kraft, hvis fuldmagtsgiveren ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv.

Bliver du ramt af alvorlig sygdom (ex. demens) eller bliver du udsat for en ulykke, er det langt fra altid, at der er tid til og mulighed for at lave en fuldmagt. Det efterlader dine pårørende magtesløse, og din selvbestemmelse kan være minimal. Laver du en fremtidsfuldmagt, er du sikret din vilje og selvbestemmelse, og samtidig er der styr på forholdene for dine pårørende, hvis det skulle blive aktuelt at gøre brug af fremtidsfuldmagten.

Med Legal Desks fremtidsfuldmagt har du mulighed for at fordele ansvaret hos flere personer. Dvs. at du som fuldmagtsgiver kan vælge, at der eksempelvis er én der tager sig af pasning og vedligeholdelse af din bolig, og en anden der varetager dine økonomiske interesser.

Aktiviteter på Aktivitetscentre og plejecentre

Hvilke tilbud er der? Hvor foregår det? Og hvad koster det?

Kørsel til aktivitet
Når du skal ud ad døren, er der mulighed for at benytte den ny indførte taxaordning eller NT-flextur

Andre tilbud
Foruden disse tilbud har de Frivillige sociale foreninger mange tilbud.

Bevæg dig for livet tilbud til plus 60

DIF, DGI, Nordea-fonden og TrygFonden sætter Danmark i bevægelse – for sjov, for hinanden og for livet. ”Bevæg dig for livet” motiverer til fællesskab og skaber nye ideer til at dyrke idræt og motion. Det starter med dig – og involverer hele Danmark

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere over 65 år.

Dødsfald og begravelse

Dødsfald, hvad skal man gøre?

Begravelseshjælp, hvem kan få hjælp?

Begravelse, bisættelse, kirkelig begravelse, borgerlig begravelse. Hvor skal jeg begraves?

Begravelsespladser, spredning af aske, Hvad skal der ske med min aske? alle har krav på at blive begravet. Hvad koster et gravsted?

Efterlevelseshjælp, hvem kan få hjælp?

 

Kontakt

Administrativ medarbejder
Tlf.: 99454529

Er der mangler i vores opstilling vil vi gerne have en tilbagemelding

Ældrerådet

Læs mere om Ældrerådet

Ældrerådet
Opdateret 17. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Lene Holst