Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Aflastning ved pasning af syge pårørende

Hvis du passer en syg nærtstående pårørende, kan du få tilbud om aflastning eller afløsning
Aflastning ved syge pårørende

Hvis du som ægtefælle eller anden nær pårørende passer et familiemedlem, der har behov for pleje, kan du ansøge kommunen om aflastning eller afløsning. Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Ved afløsning kan der være tale om hjælp i hjemmet, hvor du som plejer afløses af en anden.

Ved aflastning kan patienten fx få tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold i plejehjem eller plejebolig.

Kommunen kan også, hvis du selv har behov for det, tilbyde dig et midlertidigt ophold i en almen plejebolig eller i en plejehjemsplads.

Personer, der bor alene, kan komme i en situation, hvor et midlertidigt plejeophold vil være den bedste løsning. Det kan fx være i situationer, hvor ældre er udskrevet fra hospitalet efter et hoftebrud, men har behov for lidt ekstra opsyn de første par uger. Eller det kan være en ældre med et sygdomsforløb af en karakter, der ikke nødvendiggør hospitalsindlæggelse, men hvor den ældre føler sig utryg ved at være alene hjemme. 

Der er udelukkende tale om et tilbud, og det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde et midlertidigt ophold. 

Periodevis aflastning

Hvad er periodevis aflastning?

Periodevis aflastning er et tilbud i Brønderslev Kommune til pårørende til borgere med demens eller demenssymptomer.

Periodevis aflastning tilbydes på Valdemarsgade i Brønderslev og på Margrethelund i Dronninglund.

Formålet med et periodevist aflastningsophold er:

  • At aflaste dig, som passer en nærtstående plejekrævende person med demens.
  • At give borgere med demens fast støtte, vejledning og guidning, så den raske ægtefælle aflastes.
  • At borgere med demens bevarer den hjælp og støtte, de har brug for i dagligdagen, så de fortsat er i stand til at mestre deres liv.
  • At medvirke til, at borgere med demens forbliver længst muligt i eget hjem.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Demenskoordinatorer

Helle Rasmussen
Telefon: 99 45 49 51
Mobil: 24 86 68 51

Vivi Møller Ahmio
Telefon: 99 45 46 99
Mobil: 24 86 68 86

Lovgivning

​Bestemmelserne om afløsning og aflastning er fastsat i Lov om social service § 84.

Du kan læse mere i vejledning nr. 2 til serviceloven.

Opdateret 18. februar 2022
Skrevet af Social- og Ældreministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen