Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Kommunen tilbyder en madserviceordning til borgere, som ikke er i stand til at lave mad selv

Selvbetjening

Madservice

Hvis du ikke selv er i stand til at lave mad, kan du få hjælp via kommunens madserviceordning. Det er en forudsætning, at du ikke selv kan udføre opgaven på grund af:

 • midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 • eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af din samlede situation.

Der skal ske en løbende revurdering af hjælpen, således at den tilpasses efter dine behov.

Kommunen skal hvert år beskrive sine kvalitetskrav til madserviceordningen i en kvalitetsstandard. Du kan få flere oplysninger om din kommunes konkrete madserviceordning hos kommunen.

I Brønderslev Kommune kan du få madservice, hvis:

 • du er pensionist
 • du af helbredsmæssige årsager ikke selv kan lave mad
 • du ønsker at benytte kommunens madservice

Du kan få madservice som en varig eller en midlertidig ordning.

Du har mulighed for at få madservice alle ugens dage, men du skal bestille mad til minimum 4 dage om ugen.

Når kommunen får din ansøgning, går der højst 3 dage, inden du får svar.

Du skal højst betale 57 kr. (2022) for en hovedret, når du får madservice efter servicelovens § 83 i eget hjem. Der kan også være tale om madserviceordninger, hvor du kan afhente maden eller spise den hos madserviceleverandøren, på et dagcenter eller lignende.

Brønderslev Kommune har tre godkendte leverandører - Dronninglund Hotel, Det Danske Madhus og Sønderup Landkøkken.

Dronninglund Hotel

 • Leverer varm mad dagligt.
 • Leverer kølemad 3 gange ugentligt (mandag, onsdag og fredag).
 • Mad kan du eventuelt hente på Dronninglund Hotel.
Det Danske Madhus
 • Leverer kølemad til en uge ad gangen.
 • Du får leveret din mad torsdage mellem kl. 08.00-15.00 og fredage mellem kl. 08.00-16.00.

Sønderup Landkøkken

 • Leverer varm mad dagligt.

Kornumgård

På Kornumgård serveres varm mad dagligt for borgere i nærområdet.

Kølemad

Du kan få leveret kølemad fra Det Danske Madhus samt Dronninglund Hotel.

Der er et loft over, hvor meget du skal betale for madservice, hvis du bor i en plejebolig/på plejehjem. Det betyder, at du ikke kan opkræves mere end 3.880 kr. pr. måned i betaling for madservice (2022).

Kommunen må ikke opkræve mere i betaling, end det koster at producere maden.

I Brønderslev Kommune, er det Nordjysk Mad, der leverer mad til kommunens plejecentre.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om madservice, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du ikke er tilfreds med leverandøren, kan du henvende dig skriftligt eller telefonisk til Visitationen i Brønderslev Kommune.

Hvordan afregner jeg?

Du betaler for madservice hver måned, som trækkes fra din pension.

Spiser du på Kornumgård, kan du betale direkte i køkkenet.

Hvis du ikke er pensionist, vil du få tilsendt et girokort.

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har lyst til at få madservice, skal du kontakte Visitationen (se informationer til højre).

Hvis du oplever, at du er trukket for et forkert beløb, skal du kontakte Borgerservice på telefon 9945 4545.

Hvis jeg ikke ønsker mad en dag?

Hvis du ikke ønsker at få madservice en dag, skal du huske at aflyse maden hos leverandøren senest dagen før inden kl. 14:00. 

Valg, skift og opsigelse af leverandør

Du kan frit vælge mellem de leverandører, der er godkendt af kommunen til at levere madservice. 

Du kan opsige madservice fra dag til dag, og du skal selv kontakte leverandøren.

Hvis du vil skifte leverandør, kan du kontakte leverandøren eller Visitationen.

Leverandørskifte vil træde i kraft 14 dage efter, du har meldt leverandørskift.

Takster for madservice

Dronninglund Hotel leverer varm mad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge.
Stor portion/ægtepar - pris pr. dag
71,04
Stor portion med biret - pris pr. dag
81,28
Hovedret - pris pr. dag
55,74
Hovedret og biret - pris pr. dag
66,00
Lille hovedret - pris pr. dag
54,02
Lille hovedret og biret - pris pr. dag
64,26
Besparelse ved selv afhentning af maden - pr. portion
-17,09
Dronninglund Hotel leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge.
Hovedret - pris pr. dag (7 dage)
45,00
Hovedret - pris pr. dag (6 dage)
46,00
Hovedret - pris pr. dag (5 dage)
47,00
Hovedret - pris pr. dag (4 dage)
49,00
Hovedret og biret - pris pr. dag (7 dage)
54,95
Hovedret og biret - pris pr. dag (6 dage)
55,95
Hovedret og biret - pris pr. dag (5 dage)
57,95
Hovedret og biret - pris pr. dag (4 dage)
59,95
Lille hovedret - pris pr. dag (7 dage)
44,00
Lille hovedret - pris pr. dag (6 dage)
45,00
Lille hovedret - pris pr. dag (5 dage)
46,00
Lille hovedret - pris pr. dag (4 dage)
47,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (7 dage)
54,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (6 dage)
55,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (5 dage)
57,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4 dage)
58,00
Det Danske Madhus leverer kølemad i Brønderslev Kommune.
Der skal minimum bestilles mad til 4 dage pr. uge.
Hovedret - pris pr. dag (7 dage)
56,67
Hovedret - pris pr. dag (6 dage)
56,67
Hovedret - pris pr. dag (5 dage)
56,67
Hovedret - pris pr. dag (4 dage)
56,67
Hovedret og biret - pris pr. dag (7 dage)
67,42
Hovedret og biret - pris pr. dag (6 dage)
67,42
Hovedret og biret - pris pr. dag (5 dage)
67,42
Hovedret og biret - pris pr. dag (4 dage)
67,42
Lille hovedret - pris pr. dag (7 dage)
55,47
Lille hovedret - pris pr. dag (6 dage)
55,47
Lille hovedret - pris pr. dag (5 dage)
55,47
Lille hovedret - pris pr. dag (4 dage)
55,47
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (7 dage)
66,22
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (6 dage)
66,22
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (5 dage)
66,22
Lille hovedret og biret - pris pr. dag (4 dage)
66,22
Sønderup Landkøkken leverer varm mad i Brønderslev Kommune.
Hovedret - pris pr. dag
55,00
Lille hovedret - pris pr. dag
55,00
Hovedret diæt - pris pr. dag
55,00
Lille hovedret diæt - pris pr. dag
55,00
Hovedret og biret - pris pr. dag
65,00
Lille hovedret og biret - pris pr. dag
65,00
Det er Nordjysk Mad, der leverer mad til kommunens plejecentre.
Kornumgård - Hovedret, standard portion og biret - pris pr. dag
40,00
Grønningen - Hovedret, standard portion - pris pr. dag
46,00
Plejehjemsophold - Kost - pris pr. måned
3.880,00

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Du kan finde reglerne for madservice i servicelovens kapitel 16.

Opdateret 18. februar 2022
Skrevet af Social- og Ældreministeriet og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen