Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Det er muligt at få orlov til at passe en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Læs om pasning af nærtstående

Orlov til pasning af nærtstående

Er du tilknyttet arbejdsmarkedet, og har du en nærtstående, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, har du i en periode mulighed for at få orlov til at din nærtstående, samtidig med at du bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Du vil i orlovsperioden modtage løn for at varetage pleje og omsorg for din nærtstående i eget hjem.

Formålet med plejeorloven er:

 • At tilbyde en midlertidig pasningsmulighed i hjemmet fordelt på døgnets timer, for at undgå døgnophold udenfor hjemmet.

Hvem kan få bevilget orlov til pasning?

For at du kan få bevilget orlov til pasning, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, fordelt på alle døgnets timer.
 • Pasningsorloven er et alternativ til døgnophold udenfor hjemmet.
 • Du og din nærtstående skal være enige om etablering af plejeforholdet.
 • Kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven.
 • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er situationer, hvor pasningsordning ikke kan etableres, fx:

 • Hvis sygdommen eller handicappet kræver, at der er behov for en særlig pleje, som du ikke er i stand til at varetage.
 • Hvis pasningsopgaverne er så fysisk eller psykisk krævende for dig, at det ikke er til gavn for hverken dig eller din nærtstående.

Ansættelse

Du er selv ansvarlig for aftaler med din arbejdsgiver.

Der laves en ansættelsesaftale mellem dig og den kommune, som din nærtstående bor i. I aftalen beskrives bl.a.:

 • hvem din nærtstående er
 • ansættelsens varighed
 • opgaverne, du skal varetage
 • opsigelsesvarsler

Ansættelsen varer i udgangspunktet i op til 6 måneder. Ansættelsen kan forlænges med op til 3 måneder, hvis der er behov, og kan opdeles i perioder af hele måneder.

Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af din nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder.

Pasningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse.

Afbrydelse af ansættelsen

Hvis ansættelsesforholdet afbrydes, fx hvis din nærtstående går bort, du selv bliver syg eller andre personlige forhold, der gør det umuligt for dig at varetage pasningen, afbrydes ansættelsen.

Kommunen udbetaler løn til dig i en måned efter udgangen af måneden, hvor ansættelsen ophører. Får du et andet forsørgelsesgrundlag indenfor denne periode, bortfalder kommunens forpligtigelse.

 

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Opdateret 2. september 2021
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen