Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Rehabiliterende hjemmehjælp skal medvirke til at lette din daglige tilværelse og fremme din mulighed for at klare dig selv.
Rehabilitering

Læs om rehabiliterende hjemmehjælp

Hvad er rehabiliterende hjemmehjælp?

Rehabiliterende hjemmehjælp gives som et rehabiliteringsforløb og er et korterevarende, tidsafgrænset og målorienteret tværfagligt tilbud, som kan vare i op til 12 uger.

Rehabiliteringsforløbet skal tage udgangspunkt i dine ønsker og behov for hjælp, og bidrage til at forbedre og/eller vedligeholde din funktionsevne, så du opnår mere selvstændighed i hverdagen med øget livskvalitet til følge.

Tre gode grunde til at deltage i et rehabiliteringsforløb:

  • Du får ejerskab over dit eget liv
    Ved at deltage i et rehabiliteringsforløb bliver du styrket i at tage ansvar for dit eget liv – blandt andet fordi du selv er med til at fastsætte målene.
  • Du bliver mere uafhængig
    Forløbet foregår på dine betingelser, og du får den nødvendige støtte til at udvikle dine færdigheder, så du fremover – uafhængigt af andre – kan bestemme og planlægge din dagligdag.
  • Du får en bedre livskvalitet
    I takt med at du udvikler dine færdigheder, øges dit funktionsniveau, og du styrkes i at gøre de ting, du tidligere har kunnet – eller gerne vil komme til at kunne – så længe som muligt.

Hvem kan få tilbudt rehabiliterende hjemmehjælp?

Hvis du har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsnedsættelse, og ansøger om praktisk eller personlig hjælp, hjælpemidler eller anden hjælp hos kommunen vil du få tilbudt et rehabiliteringsforløb.

Derudover skal du også have lyst til at deltage i et rehabiliteringsforløb, og det skal være muligt for dig – gennem træning – at blive mere selvhjulpen i dagligdagen.

Hvordan foregår rehabiliterende hjemmehjælp?

Rehabiliteringsforløbet skal tage udgangspunkt i en individuel, konkret og helhedsorienteret vurdering af dit behov og ressourcer.

Rehabiliteringen foregår i et tværfagligt samarbejde. Tværfagligt samarbejde betyder, at forskellige faggrupper arbejder sammen med udgangspunkt i egen og fælles faglighed og i samarbejde med dig, så du kan opnå de fastsatte mål for rehabiliteringsindsatsen.

Rehabiliteringsforløbet kan indeholde træning ved ergo- og/eller fysioterapeut, hjælpetræning i hjemmet ved hjemmeplejen, sygepleje, kostvejledning, hjælpemidler, aktivitetstilbud og meget andet. Det er dine behov og ønsker, som sammen med kommunens tilbud og serviceniveau på indsatserne er med til at fastlægge indholdet i forløbet.

Målene tager udgangspunkt i dine ønsker og behov og bliver løbende revideret i tæt samarbejde med dig.

Når rehabiliteringsforløbet slutter, træffer vi afgørelse om, hvorvidt du skal have tildelt hjælp og i givet fald hvor meget hjælp, du har brug for.

Stopper I med at komme hos mig, efter rehabiliteringsforløbet slutter?

Vi stopper kun med at komme hos dig, hvis du er blevet så selvhjulpen, at du kan klare dig selv.

Har du stadig behov for hjælp, når rehabiliteringsforløbet slutter, vil vi træffe afgørelse om, hvilken og hvor meget hjælp du har brug for. 

Hvad gør jeg, hvis jeg senere får behov for hjælp?

Hvis du igen får behov for hjælp, kan du kontakte Visitationen (se kontakt til højre).

Her vil du få tilbudt et nyt rehabiliteringsforløb, hvor vi vil revurdere dit behov med udgangspunkt i din nye situation. Visitator vil altid følge op på et afsluttet rehabiliteringsforløb ved at kontakte dig efter ca. 3 mdr.

Kan jeg takke nej til at deltage i et rehabiliteringsforløb?

I følge loven har du – uanset årsag – ret til at takke nej til at deltage i et rehabiliteringsforløb. Dette berettiger dig dog ikke automatisk til at modtage den hjælp, du har ansøgt om.

Hvis du takker nej, vil din ansøgning om hjælp blive afgjort på det foreliggende grundlag.

 

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

LOVGIVNING

Du kan finde reglerne for rehabiliteringsforløb i serviceloven, kapitel 16 § 83a

Opdateret 9. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen