Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du skal sortere dit affald og bruge beholdere, genbrugsstationer og ordninger i kommunen
Affaldscontainer

Sorter endnu mer´ fra april 

Fra april kan du sortere mad- og drikkekartoner og pap derhjemme. Kartonerne skal være tømt inden de lægges løst i rummet til plast/metal. Fold dem så de fylder mindst muligt. Pap lægges i rummet til papir. Du skal altså ikke have nye containere - med mindre du mangler plads.

Læs mere her: Sortér endnu mer

Har du brug for en ekstra sæk?

Hvis der ikke er plads til affaldet i affaldssækken/-containeren, kan du gøre følgende:

 1. tilmelde flere sække eller skifte til en større container   
 2. købe ekstra-sække påtrykt EKSTRA, som kan købes hos:
 • Brønderslev: STARK Byggecenter, Østergade 88
 • Dronninglund: Meny, Stationsvej 2   
 • Hjallerup: Kon-Tur, Søndergade 8
 • Klokkerholm: Meny, Bredkærsvej 7

Stil EKSTRA-sækken ved dit skraldestativ - så tager skraldemanden den med ved næste afhentning.

Hvornår hentes dit affald?

Indsamling af affald (dagrenovation) sker i 110 liters affaldssække af plast eller i containere i størrelserne 140, 240, 400, 600 eller 800 liter.

Indsamling af affald (dagrenovation) sker:

 • i byområder hver uge eller hver anden uge efter eget valg.
 • i landområder hver 2. eller hver 4. uge efter eget valg.
 • ved sommerhuse 26 gange årligt med ugetømning fra juni til august og de resterende tømninger fordelt på resten af året. Sommerhuse kan tilmelde sig helårstømning hver anden uge.

Ejendomme beregnet til flere familier kan benytte en molok (en nedgravet affaldsbeholder) efter nærmere aftale med kommunen.

Alle boliger skal være tilmeldt den kommunale ordning med min. 50 l pr. uge.

Du har mulighed for at få en SMS eller e-mail før afhentningen af dit affald, eller hvis der er problemer med tømningen.

Hvilke krav er der til adgangsvejen?

Skraldemanden skal flytte mange tons affald. Derfor skal du sørge for, at adgangsvejen, og området, hvor affaldsbeholderen er placeret, opfylder kravet til god arbejdsplads.

Sækken må ikke overfyldes, ligesom skarpe genstande som f.eks. glasskår skal være forsvarligt pakket ind.

Adgangsvejen til din affaldsbeholder og standpladsen skal opfylde følgende krav:

 • et fast og jævnt køreunderlag af f.eks. asfalt, fliser eller beton
 • jævnt og fast underlag under affaldsbeholder
 • en fri højde over beholderne på mindst 2,20 meter på kørevejen og standpladsen
 • god plads omkring beholderne
 • lys på vejen og pladsen i den mørke tid
 • ryddet for sne og is
 • håndtag på beholdere vender ud mod skraldemanden
 • hvis du har hund, så hold den bag lås
 • højst 50 meter lang adgangsvej
 • mindst 1 meter bred adgangsvej  
 • højst 10 cm stigning for hver meter
 • trapper har køreramper
 • døre og havelåger kan stå åbne af sig selv

Sørg for at biler, cykler, barnevogne og legetøj ikke spærrer adgangsvejen (fri passage), og at der i den mørke tid er lys på adgangsvejen samt over din affaldsbeholder. 

Kan du ikke overholde kravene til standpladsen eller adgangsvejen, skal du køre din affaldsbeholder ud til skel, når den skal tømmes.

Hvor køber du et affaldsstativ og -container?

Du skal selv anskaffe sækkestativ eller container, mens kommunen leverer affaldssækkene. Sækkestativerne kan du købe i diverse byggemarkeder.

Du kan bestille en container via selvbetjeningsløsningen ved at skrive i kommentarfeltet, at du ønsker at bestille en container.  

Pris på container 2021 (inkl. moms og levering). Betaling for containeren opkræves af renovatøren. 

140L/240L  860 kr.

400L (to hjul)

 1380 kr.
400L (fire hjul)  2075 kr.
600L   2075 kr.
800L   2190 kr.

Hvordan tilmelder du dig affaldsordningen (ny tilmelding)?

Du kan tilmelde dig affaldsordningen via selvbetjeningsløsningen. Husk at skrive i kommentarfeltet, om du selv skaffer en container, eller om du ønsker at bestille den  

Hvornår får dit sommerhuse afhentet affald?

Sommerhuse får afhentet dagrenovation 26 gange årligt. Hvert år modtager sommerhusejere information om, i hvilke uger der afhentningen sker.

Her kan du se afhentningsugerne (nyt vindue) for dit sommerhus i 2022.

Genbrugsordninger

Vi udgiver jævnligt en affaldsguide om genbrugsordningerne i kommunen.
Genbrugsordningerne er også tiltænkt sommerhusene.

Du kan se mere om ordningerne her på hjemmesiden, hvor du også kan finde den seneste affaldsguide (nyt vindue).

Til udenlandske gæster

Til brug for udenlandske besøgende har vi udarbejdet en pjece om affaldsordningerne for sommerhusene.
"Affald i sommerlandet” (Abfall im Sommerhausgebiet, Waste handling i the holiday area) (nyt vindue).

Boligselskaber og affald?

Hvis du bor i et boligselskab, må du selvfølgelig benytte alle AVVs tilbud, dvs. bobler, genbrugspladser m.v.
Men mange boligselskaber vælger at lave lokale affaldsøer, hvor beboerne nemt kan aflevere affaldet på stedet. I kan få opstillet containere til f.eks.:

 • brændbart affald
 • papir og aviser
 • glas og flasker
 • batterier
 • storskrald

AVV hjælper gerne med at indrette en affalds-ø hos jeres boligselskab

Hvad dækker genbrugsbidraget?

Gebyrer vedrørende affald opkræves sammen med ejendomsskatten. Der opkræves to beløb, hvor det første beløb vedrører selve dagrenovationen, det vil sige gebyret for at få hentet affald på din adresse. Det andet beløb hedder "Genbrugsplads". Dette beløb skal betales af alle boligenheder, og det går til driften af kommunens genbrugspladser.

Du kan ikke blive fritaget for genbrugsbidraget - også selvom du aldrig eller kun meget sjældent kører på genbrugspladsen. Du betaler for "retten" til at køre på genbrugspladsen den dag dette behov måtte opstå.

Du skal bruge digital selvbetjening, når du skal meddele ændringer i afhentning, bestille en ny beholder m.m.

Du er selv ansvarlig for, at dit affald bliver skaffet sikkert af vejen. Du har pligt til at sørge for, at dit affald ikke forurener omgivelserne og ikke udgør en trussel for andre menneskers sundhed.

Vær særligt opmærksom på sikker bortskaffelse af farligt affald og byggeaffald.

Ligger dit hus ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde for sne samt salte eller gruse, så der er adgang mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

På søndage skal du have ryddet sneen væk senest kl. 8.

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej, har du også pligt til at rydde din halvdel af vejen.

Du kan læse mere om snerydningsreglerne i artiklen 'Vejene i snevejr'.

I Brønderslev Kommune har kommunen aftalt nedenstående råd med skraldemændene for, at der skal være færrest gener ved afhentning af dit affald i snevejr.

Kombinationen af glatte veje og fortove samt store mængder af sne kan gøre det svært for renovationsbilen og farligt for skraldemændene at hente dit affald. Der kan derfor være husstande, der vil opleve forsinkelser ved afhentning af affaldet. Skraldemanden vil hurtigst muligt indhente forsinkelserne, så snart vejforholdene igen muliggør det.

Har du ekstra affald, fordi dit affald ikke er blevet hentet, kan du sætte det ved siden af skraldespanden, og skraldemanden vil tage dine skraldesække med næste gang, der bliver hentet affald. Sørg blot for at affaldet er pakket godt ind, og at det stilles sådan, at katte og andre dyr ikke kan lave hul i sækkene.

Bor du i byen skal følgende være i orden:

 • Vejen ind til skraldespanden skal være fri for sne og is.
 • Skraldespanden skal være fri for sne, så låget kan åbnes.
 • Vejen ind til skraldespanden skal gruses eller saltes, så skraldemanden kan stå fast.
Bor du på landet skal følgende være i orden:
 • Indkørslen til din ejendom skal være ryddet i en bredde på 3 m.
 • Vendepladser skal være ryddet for sne.
 • Vejen ind til skraldespanden skal være fri for sne og is.
 • Skraldespanden skal være fri for sne, så låget kan åbne.
 • Vejen ind til skraldespanden skal gruses eller saltes, så skraldemanden kan stå fast.

Du kan også sætte dit affald ud til nærmeste ryddede vej før tømningsdagen.

Hvis skraldebilerne ikke kan køre, kan du aflevere dit affald på en af kommunens 6 genbrugspladser, indtil renovationsordningen igen kører normalt. Her kan du også få udleveret en ny renovationssæk. Nærmeste plads og åbningstider fremgår på www.avv.dk/genbrugspladser (nyt vindue)

Hjælp din nabo
Når føret er vanskeligt på grund af sne og frost, kan du gøre en stor forskel ved at hjælpe ældre eller gangbesværede naboer med affaldssækken, snerydningen eller indkøb. Vi håber på din forståelse og tålmodighed.

Hvis du er utilfreds med affaldshåndteringen, kan du klage til kommunen.

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden myndighed.

Takster

Taksterne for renovation
Sæk hver uge, inkl. moms
1.445,00
Container 140 l hver uge (by), inkl. moms
1.546,00
Container 240 l hver uge (by), inkl. moms
1.944,00
Container 400 l hver uge (by), inkl. moms
2.795,00
Container 600 l hver uge (by), inkl. moms
3.524,00
Container 800 l hver uge (by), inkl. moms
4.385,00
Specialindsamling, hver uge, tillæg, inkl. moms
3.298,00
Molokker 3000 liter, hver uge (by), inkl. moms
21.900,00
Molokker 5000 liter, hver uge (by), inkl. moms
28.533,00
Sæk hver 2. uge, inkl. moms
797,00
Container 140 l hver 2. uge, inkl. moms
848,00
Container 240 l hver 2. uge, inkl. moms
1.047,00
Container 400 l hver 2. uge, inkl. moms
1.472,00
Container 600 l hver 2. uge, inkl. moms
1.837,00
Container 800 l hver 2. uge, inkl. moms
2.267,00
Specialindsamling hver 2. uge, tillæg, inkl. moms
1.649,00
Domino 3-delt, 2,5 m3, hver 2. uge, inkl. moms
9.159,00
Molokker 3000 liter, hver 2. uge, inkl. moms
10.991,00
Molokker 5000 liter, hver 2. uge, inkl. moms
14.307,00
Container 240 l hver 4. uge (land), inkl. moms
581,00
Container 400 l hver 4. uge (land), inkl. moms
795,00
Container 600 l hver 4. uge (land), inkl. moms
977,00
Container 800 l hver 4. uge (land), inkl. moms
1.192,00
Sommerhusrenovation. Sæk eller container, inkl. moms
912,00
2 containere 140 l, tømning hver 2. uge, inkl. moms
1.695,00
2 containere 240 l, tømning hver 2. uge, inkl. moms
2.093,00
2 containere 600 l, tømning hver 2. uge, inkl. moms
3.673,00
2 containere 800 l, tømning hver 2. uge, inkl. moms
4.534,00
2 sække, tømning hver 4. uge, inkl. moms
912,00
Gebyr for ekstra tømning pga. fejlsortering af plast, metal og papir:
Container 240 liter, pris pr. tømning
50,00
Container 370 liter, pris pr. tømning
85,00
Container 660 liter, pris pr. tømning
120,00

Kontakt

Administrativ sagsbehandler
Tlf.: 99455513
Sagsbehandler - Affald
Tlf.: 99454670

Affaldsgruppen

 • Telefonnummer 99454700

 

Affald
Obligatorisk Selvbetjening
Anmeld manglende afhentning af affald eller ændring i renovation er en del af Obligatorisk Selvbetjening.

LÆS OGSÅ

Batterier er farligt affald, og må ikke smides i skraldespanden.
Skraldemanden tager gerne dine små-batterier med til genbrug, hvis du lægger dem i en gennemsigtig plastpose på låget af din affaldsbeholder.  

Læs om farligt affald

Lovgivning

Rammelovgivningen for miljøområdet er 'Miljøbeskyttelsesloven', hvor du kan læse mere om bortskaffelse af affald på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde reglerne for kommunernes håndtering af affald i bekendtgørelsen om affald. Se bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

Du kan finde kommunens affaldsregulativ.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse generelt om sortering af affald og om henkastet affald og bøder.

Forskudt Renovation

Forskudt renovation i forbindelse med helligdage annonceres i lokalaviserne og her på hjemmesiden
Opdateret 24. august 2022
Skrevet af borger.dk og Brønderslev Kommune
Ansvarlig redaktør: Pia Vestergaard Jensen