Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Her kan du læse om, hvad du får for affaldsgebyrerne.
Regnemaskine

Læs om takster

Genbrugsbidrag

Via genbrugsbidraget betaler din husstand til driften af genbrugsordningerne:

  • Genbrugspladserne
  • Boblerne til glas, papir, øldåser, sodavandsdåser og plastflasker. Boblerne står typisk ved butikker i kommunen
  • Storskraldsordningen
  • De gule spande til små batterier. Spandene står i mange butikker i kommunen
  • Farvehandlerordningen, hvor borgere kan aflevere brugte malingrester mv. hos farvehandlere o.lign.

Betaling

Affald opkræves i 2 rater, der forfalder 1. februar og 1. august.

Har du spørgsmål vedrørende betaling, er du altid velkommen til at kontakte Affaldsgruppen på telefon 9945 4700, eller mail affald@99454545.dk.

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdato tillægges morarenter med den ved lov fastsatte rentesats, beregnet fra forfaldsdatoen. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber gebyr.

Husk vedr. Nets (PBS)
Første gang du modtager denne regning skal du - hvis du ønsker at betale via Nets - selv henvende dig i dit pengeinstitut og få tilmeldt betalingen. Du kan også få tilmeldt betalingen til Nets via din netbank.

Takster

Genbrugsbidrag pr. bolig for helårshuse, inkl. moms
1.654,00
Genbrugsbidrag pr. bolig for sommerhuse, inkl. moms
614,00
Genbrugsbidrag pr. bolig for sommerhuse, der sorterer, inkl. moms
827,00
Sæk hver uge, inkl. moms
1.278,00
Sæk hver 2. uge, inkl. moms
705,00
Sommerhusrenovation. Sæk eller container, inkl. moms
807,00
Specialindsamling, hver uge, tillæg, inkl. moms
2.918,00
Specialindsamling hver 2. uge, tillæg, inkl. moms
1.459,00
Container 140 l hver uge (by), inkl. moms
1.368,00
Container 140 l hver 2. uge, inkl. moms
750,00
Container 240 l hver uge (by), inkl. moms
1.720,00
Container 240 l hver 2. uge, inkl. moms
926,00
Container 240 l hver 4. uge (land), inkl. moms
514,00
Container 400 l hver uge (by), inkl. moms
2.473,00
Container 400 l hver 2. uge, inkl. moms
1.302,00
Container 400 l hver 4. uge (land), inkl. moms
703,00
Container 600 l hver uge (by), inkl. moms
3.118,00
Container 600 l hver 2. uge, inkl. moms
1.625,00
Container 600 l hver 4. uge (land), inkl. moms
864,00
Container 800 l hver uge (by), inkl. moms
3.880,00
Container 800 l hver 2. uge, inkl. moms
2.006,00
Container 800 l hver 4. uge (land), inkl. moms
1.054,00

Kontakt

Sagsbehandler - Affald
Tlf.: 99454670

Husk

  • Gebyrerne er med til at dække omkostningerne til ordningerne. Ordningerne fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet, og evt. over- eller underskud indregnes i den kommende affaldstakst.
  • Hvis din bolig står tom i mere end 3 måneder ad gangen, kan du søge om dispensation for renovationsordningen i en periode. Du skal forklare din situation. Du kan søge her (nyt vindue).
  • Din bolig kan ikke fritages for genbrugsbidraget - heller ikke hvis den står ubeboet.
  • Kommunens affaldsregulativ


Opdateret 13. februar 2020