Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Du optjener ferie fra den 1. januar til den 31. december. Det kaldes optjeningsåret. Du kan holde denne ferie fra den 1. maj til den 30. april. Det kaldes ferieåret.

Hovedferie

Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september. Denne ferie kaldes hovedferien. Du kan godt holde hovedferien efter 30. september, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver. Ferien kan være delt op i uger eller enkelte dage.

Øvrig ferie

De sidste ti feriedage kaldes øvrig ferie. Du kan holde denne ferie når som helst i ferieåret. Du kan holde mindst fem dage i træk, men du kan også holde enkelte feriedage.

Fem ugers ferie i et ferieår

Du har ret til at holde fem ugers ferie i et ferieår. Hvis du ikke har optjent betalt ferie, kan du alligevel holde ferie uden løn eller feriepenge.

Du skal aftale din ferie med din arbejdsgiver, som så vidt muligt skal imødekomme dine ønsker. Hvis du har børn i skolealderen, skal din arbejdsgiver tage særligt hensyn, hvis du ønsker ferie i skolernes sommerferie. Hvis I ikke kan blive enige, bestemmer arbejdsgiveren.

Hvis din arbejdsgiver bestemmer, hvornår du skal have ferie, skal du have det at vide, senest tre måneder før din hovedferie begynder, og senest en måned før øvrig ferie begynder.

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at holde ferie, hvis du ikke har optjent ferie, og derfor selv skal betale. Der er dog undtagelser, som fx hvis virksomheden holder ferielukket.

Under særlige omstændigheder kan din arbejdsgiver give dig besked om at holde ferie med et kortere varsel. Fx ved væsentlige og uforudsete forhold i virksomhedens drift, eller hvis du starter i virksomheden, kort tid før virksomheden holder ferielukket. Du kan læse mere om ferielukning længere nede.

Når din ferie er aftalt, kan din arbejdsgiver kun ændre det i helt særlige situationer, fx ved helt nødvendige hensyn til virksomhedens drift. Det skal være situationer, som din arbejdsgiver ikke havde mulighed for at forudse.

Din arbejdsgiver skal erstatte dit økonomiske tab, hvis du fx må afbestille en rejse på grund af den ændrede ferie. Din arbejdsgiver kan ikke afbryde din ferie, hvis den allerede er begyndt.

Vær opmærksom på, at du kan være omfattet af en overenskomst, hvor der gælder andre regler. Du kan kontakte din fagforening, hvis du er i tvivl om din overenskomst.

Du kan ikke holde ferie på et fridøgn, på helligdage eller på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie.

Fridøgn

Du kan ikke holde ferie på det ugentlige fridøgn, som for de fleste lønmodtagere er søndag.

Helligdage

Du kan ikke holde ferie på helligdage i Danmark. Helligdagene er:

 • nytårsdag (1. januar)
 • skærtorsdag
 • langfredag
 • 2. påskedag
 • Kr. himmelfartsdag
 • st. bededag
 • 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag.

Vær opmærksom på, at den 1. maj, Grundlovsdag, den 24. og den 31. december ikke er helligdage i Danmark.

Hvis du normalt arbejder på søndage eller helligdage, og du har ret til erstatningsfridage, kan du ikke holde ferie på dine erstatningsfridage.

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Du kan ikke holde ferie på dage, hvor du er forhindret i at holde ferie. Det er fx, hvis du er på barsel eller er sygemeldt.

Din ferie skal afspejle den måde, du arbejder på. Det gælder også, hvis du ikke arbejder fem dage om ugen, eller hvis du arbejder i turnus.

Hvis du ikke arbejder om lørdagen

Hvis du ikke normalt arbejder om lørdagen, kan din arbejdsgiver ikke lægge en feriedag om lørdagen.

Hvis du arbejder om lørdagen

Hvis du normalt arbejder om lørdagen, kan din arbejdsgiver godt lægge en feriedag på en lørdag, men ikke på din erstatningsfridag. Dvs. ikke på den dag, du har fri i stedet for lørdagen. Din arbejdsgiver kan heller ikke lægge feriedage på dit ugentlige fridøgn, som typisk er søndag.

Hvis du arbejder mindre end fem dage om ugen

Dine ugentlige fridage skal indgå i ferien.

Eksempel:
Du arbejder fire dage om ugen - mandag til torsdag - og har en ugentlig fridag fredag. Når du skal holde ferie, skal du også bruge en feriedag på din ugentlige fridag om fredagen. Du kan altså ikke vælge at holde ferie mandag til torsdag og dermed strække ferien over mere end fem uger.

Hvis du arbejder mere end fem dage om ugen

Arbejder du mere end fem dage om ugen, bruger du ikke fem, men seks feriedage til at holde en uges ferie. Til gengæld optjener du 30 feriedage i stedet for de normale 25 feriedage. Det betyder, at du stadig kun kan holde fem ugers ferie.

Du må ikke have lønnet arbejde, mens du holder ferie. Hvis du alligevel vælger at arbejde, kan du risikere at skulle betale dine feriepenge tilbage. Beløbet, som du skal betale tilbage, vil svare til det antal dage, du arbejdede i din ferie.

De samme regler gælder, hvis du får offentlige ydelser såsom  dagpenge eller kontanthjælp i ferien.

Har du flere arbejdsgivere på samme tid, kan du godt holde ferie fra den ene arbejdsgiver og fortsat arbejde for de andre. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må arbejde mere for de andre arbejdsgivere, end du normalt gør.

For studerende

Du må gerne studere og få dine feriepenge udbetalt samtidigt. Hvis du har et arbejde ved siden af studierne, skal du holde ferie fra arbejdet for at få udbetalt dine feriepenge.

Vær opmærksom på, at feriepenge tæller med i din årlige indkomst i det år, du har optjent dem. Hvis du har tjent for meget, kan du risikere at skulle betale SU tilbage.

Hvis du arbejder i turnus, skal du holde ferie på samme måde, som du arbejder. Turnusarbejde kan være arbejde på skiftende dage med skiftende aften- og nattevagter og et antal arbejdsfrie dage.

Din arbejdsgiver skal sikre sig, at dine forskellige vagtdage og arbejdsfrie dage indgår i din ferie med et forholdsmæssigt antal.

Ved kollektiv ferielukning holder hele virksomheden eller en del af virksomheden lukket i en periode.

Ferielukning mellem jul og nytår

Din arbejdsgiver kan bestemme, at du skal holde ferie mellem jul og nytår, hvis der er ferielukket. Din arbejdsgiver skal fortælle dig det senest tre måneder før din hovedferie begynder,  og senest en måned før øvrig ferie begynder.

Hvis du ikke har optjent mere end 15 dages betalt ferie, skal du selv betale for dine feriedage, når virksomheden holder ferielukket.

Hvis du har optjent mere end 15 dages betalt ferie, skal din arbejdsgiver  sørge for, at du har nok feriedage med feriepenge tilbage til at kunne holde ferie mellem jul og nytår. Gør arbejdsgiveren ikke det, skal han betale din løn. Din løn bliver beregnet på baggrund af din sædvanlige løn i de sidste fire uger før jul.

Ferielukning udenfor juleperioden

Din arbejdsgiver kan vælge at holde ferielukket på andre tider af året og beslutte, at du skal holde ferien her. Hvis du ikke har optjent betalt ferie, skal du selv betale for dine feriedage, når virksomheden holder ferielukket.Din arbejdsgiver skal varsle dette over for dig med de sædvanlige frister.

Hvis du er på dagpenge og skal holde ferie, eller hvis du har været ledig i optjeningsåret, kan du muligvis have ret til feriedagpenge. Det kræver, at du ikke har optjent feriepenge til 25 dages ferie.

Du kan få hjælp og rådgivning fra din a-kasse.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om din ferie, skal du kontakte din fagforening for at få hjælp.

Hvis du ikke har en fagforening, eller din fagforening ikke kan hjælpe, er det Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der træffer afgørelse i tvister om:

 • optjening og afholdelse af ferie
 • ret til ferie
 • løn under ferie eller ferietillæg
 • ind- og udbetaling af feriepenge.

Vær opmærksom på, at styrelsen ikke træffer afgørelser om forhold, der er reguleret ved kollektiv overenskomst.

Kontakt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Du kan skrive til styrelsen via Digital Post her på borger.dk eller sende et brev til:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

Kontakt

Jobcenter Brønderslev

Valdemarsgade 20
9700 Brønderslev

Tlf.: 99454999
Jobcenter@99454545.dk

Udbetaling af feriepenge

Du kan bestille feriepenge digitalt
Læs om udbetaling af feriepenge
Opdateret 12. december 2018
Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig redaktør: Josefine Olsen Dale