Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Der gælder særlige regler for din ferie, hvis du flytter til eller opholder dig i udlandet

Hvis du flytter til udlandet og fratræder dit job i Danmark, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode for det nuværende og næste ferieår. Ferieåret løber fra 1. september til 31. august.

Hvis dine feriepenge er hos FerieKonto eller Feriepengeinfo, modtager du et brev om, at dine feriepenge bliver udbetalt automatisk til din NemKonto.

Hvis du fortsat arbejder for en dansk arbejdsgiver under dansk ferielov, skal du inden tre uger efter modtagelsen af brevet give FerieKonto/Feriepengeinfo besked om, at du ikke vil have dine feriepenge udbetalt.

Du skal være opmærksom på, at de feriepenge du optjente fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Jeg framelder mig ikke CPR

Hvis du opholder dig udlandet uden at framelde dig det Centrale Personregister (CPR), kan feriepengene for det nuværende og næste ferieår ikke udbetales automatisk.

Du skal derfor bestille feriepengene.

Jeg flytter til Færøerne eller Grønland

Den danske ferielov gælder ikke på Færøerne og i Grønland.

Hvis du flytter til Grønland og tilmelder dig det grønlandske folkeregister, betyder det efter ferieloven, at du ikke er tilmeldt det danske folkeregister. Det betyder, at du kan bestille dine feriepenge, fordi du flytter til udlandet.

Hvis du ønsker at få alle feriepengene udbetalt på én gang, skal du søge om udbetaling senest seks måneder fra din sidste dag på det danske arbejdsmarked. Herefter skal du i stedet holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

Opholder du dig i udlandet, skal du som udgangspunkt holde din ferie som normalt for at få udbetalt dine feriepenge.

Er du forhindret i at holde din ferie, fordi du arbejder i udlandet og ikke er omfattet af den danske ferielov, kan du få udbetalt dine feriepenge. Det er et krav, at du opholder dig i udlandet og samtidig arbejder som lønmodtager, hvor du ikke er omfattet af den danske ferielov.

Hvis du bor i udlandet, men arbejder fast i Danmark, er du omfattet af den danske ferielov.

Når dit arbejde i Danmark slutter, og du ikke længere skal arbejde i Danmark, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode for det nuværende og næste ferieår. Du optjener feriepenge i ferieåret fra 1. september til 31. august.

Hvis du har haft ferie med løn, må din arbejdsgiver gerne udbetale dine feriepenge direkte til dig, når du ikke længere arbejder i Danmark. Det kræver dog, at du sender din arbejdsgiver dokumentation på, at du har fået arbejde i udlandet eller er tilmeldt en udenlandsk a-kasse.

Hvis dine feriepenge er hos FerieKonto eller Feriepengeinfo, skal du give FerieKonto/Feriepengeinfo besked om, at du ikke længere arbejder i Danmark. Herefter skal du bestille feriepengene på borger.dk.

Bemærk, at feriepenge du optjente fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Du får opsparingen udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Hvis du ikke kan bestille digitalt

Hvis du ikke kan bestille feriepenge digitalt, skal du i stedet bruge en blanket

Som udgangspunkt gælder ferieloven kun for dig, hvis du arbejder i Danmark. Det betyder, at dit arbejdssteds geografiske beliggenhed afgør, om den danske ferielov gælder for dig. Hvis du fx bor i Tyskland, men arbejder fast i Danmark, vil du være omfattet af den danske ferielov.

Der gælder særlige regler, hvis dit ansættelsesforhold har tilknytning til flere lande, fx hvis du arbejder i udlandet for en dansk arbejdsgiver.

Jeg er udstationeret til et EU-land

Er du udstationeret til et EU-land, kan du blive omfattet af dette lands regler. Du og din arbejdsgiver kan aftale, hvilket lands regler, der skal gælde for dig. Du kan dog ikke miste ufravigelige rettigheder i den lov, som du ville have været omfattet af, hvis I ikke havde lavet aftalen.

Har I ikke aftalt at bruge et bestemt lands lov, skal I bruge loven i det land, hvor du sædvanligvis arbejder. Det samme gælder, hvis du kun midlertidigt er udstationeret i et andet land. Din udstationering bliver som udgangspunkt anset for at være midlertidig, hvis den ikke varer mere end 12 måneder.

Hvis du sædvanligvis arbejder i Danmark, men bliver udstationeret tre år i træk, vil du som udgangspunkt ikke optjene ferie efter den danske ferielov. Men du kan evt. optjene ferie efter det andets lands regler.

Arbejde i forskellige lande

Arbejder du ikke et fast sted, er du som udgangspunkt omfattet af loven i det land, hvor din arbejdsgiver har forretningssted. Det gælder dog ikke, hvis din ansættelsesaftale har en nærmere tilknytning til et andet land. Det kan fx være tilfældet, hvis du er eksportchauffør.

Hvis du normalt arbejder i udlandet, men er blevet udstationeret til Danmark, kan du være omfattet af den danske ferielov.

Jeg arbejder midlertidigt i Danmark

Hvis du midlertidigt arbejder i Danmark, er du som udgangspunkt omfattet af feriereglerne i det land, hvor du normalt arbejder, men du har også visse supplerende danske ferierettigheder. Din arbejdsgiver skal supplere din ferie og betaling op til den danske ferielovs niveau, hvis niveauet er højere end i det land, hvor du normalt arbejder.

Jeg arbejder i længere tid i Danmark

Du er omfattet af den danske ferielov, hvis du arbejder i Danmark og dit ophold ikke længere er midlertidigt.

Fra starten af din ansættelse optjener du 2,08 feriedage hver måned, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem. Du har som udgangspunkt ret til betalt ferie i fem uger. Du får enten:

  • feriepenge på 12,5 pct. af din samlede løn i ferieåret
  • løn under ferie og ferietillæg på 1 pct. af din samlede løn i ferieåret.

Det gælder også, hvis du ikke ved, hvornår din udstationering i Danmark slutter.

Kontakt

Jobcenter Brønderslev

Valdemarsgade 20
9700 Brønderslev

Tlf.: 99454999
Jobcenter@99454545.dk

Opdateret 2. juni 2021
Skrevet af Feriepengeinfo
Ansvarlig redaktør: Josefine Olsen Dale