Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældrebolig

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger

SELVBETJENING:

Ældrebolig

Læs om ældreboliger

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Med en ældrebolig får du:

  • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
  • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol

Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt. Eksempelvis hvis du ikke kan gå på trapper og har behov for elevator.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

  • nedsat fysisk funktionsevne
  • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.

For at komme i betragtning til en visiteret ældrebolig vil vi blandt andet vurdere, hvordan du klarer dig i din hverdag.

Følgende kriterier indgår i vurderingen:

  • Din fysiske/psykiske situation kræver meget pleje og praktisk bistand fra Ældreservice, eller din familie og dit behov for hjælp er uforudsigeligt
  • Du er utryg og ængstelig ved at være alene
  • Du kan ikke på forsvarlig måde tage vare på dig selv, eksempelvis forlader du din bolig, kan ikke finde hjem eller kan ikke selv tilkalde hjælp
  • Du har intet eller et lille netværk - gælder især ældreboliger
  • Du har en uhensigtsmæssig/upraktisk bolig - gælder især ældreboliger

Dårlige adgangsforhold til din bolig er ikke alene et kriterium for at få en ældrebolig.

Hvordan får jeg en ældrebolig?

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet kommunen med henblik på at du skal flytte til fx en ældrebolig, skal kommunen visitere dig – det vil sige, tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Du har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi du eventuelt har nået en høj alder.

Hvis du ønsker at søge om en ældrebolig, skal du kontakte Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Hvornår kan jeg få en ældrebolig?

Kommunen anviser dig til ældrebolig i forhold til dit behov for boligen. Det vil sige, at kommunen skal anvise boligen til den borger der har størst behov for boligen uanset borgerens placering på ventelisten.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøgning om en ældrebolig.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?

Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Læs mere om økonomien Ældre Sagens hjemmeside.

Hvor er der ældreboliger i Brønderslev Kommune?

I Brønderslev Kommune er der ældreboliger 20 steder i kommunen, som kommunen har visitationsretten til.

Frit valg

Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig eller plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig.

Du kan vælge mellem kommunens egne plejecentre/plejehjem, plejecentre i andre kommuner eller friplejeboliger.

Frit valg af ældrebolig giver fx ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt

Visitationen
- Ældre og Hjælpemidler

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Tlf.: 99454420

Telefontid:
Mandag - torsdag
8.00-9.00 og 10.00-14.00
Fredag:
8.00-9.00 og 10.00-13.30

Opdateret 27. oktober 2022
Skrevet af Bolig- og Planstyrelsen
Ansvarlig redaktør: Kirsten Boye Hansen